Sufi Kitap Kitapları

0 kişi
Aristokrat ve Katolik bir aile içinde yetişti. Seçkin tabakaya mensup çocukların okuduğu okullarda eğitim gördü. Profesör oldu. Sorbonne ve Ezher başta olmak üzere birçok ülkenin pek çok üniversites...
%25 17,50 ₺ 13,13 ₺
0 kişi
“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” “Din, güzel ahlaktır.”  Hz. Muhammed (sav)  Ahlak, insanın temel niteliğidir. Kişilere ve toplumlara değer kazandıran; onları güvenilir, itibar...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
“Kalbin, cilalı bir aynadır. Üzerinde biriken toz örtüsünü temizlemelisin, çünkü onun vazifesi ilahî sırların nurunu yansıtmaktır. Kalp âlemlerinin üzerinde, ‘yerin ve göğün nuru olan Allah'ın nuru’ p...
%25 12,50 ₺ 9,38 ₺
0 kişi
Gazzali sonrasında tasavvuf iki alanda geniş bir literatür ortaya çıkardı: Birincisi nazari düşüncenin işlendiği mensur metinlerdir. Bu alanın en önemli isimleri İbnü’l-Arabi ve Konevi’dir. İkinci lit...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Bursa’nın manevi havasının her manada teneffüs edildiği ahşab bir tekke...  Asırlar içinden süzülüp gelen Türk-İslâm tasavvuf ve vakıf geleneğinin muhafaza edilmeye çalışıldığı bir aile ocağı... Ve bu...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
İsimleri Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali… Kainatın Sevgilisinin eşiğine düşünce yolları, cahiliye kimliklerinden sıyrılarak dost olmaya adananlar onlar… Adları Allah Resulünün adıyla yan yana anılanlar… ...
%25 37,50 ₺ 28,13 ₺
0 kişi
"Toynak Sesini Duyunca Zebra Gelsin Aklına başlığı zımni bir mesaj taşıyor: Artık toynak sesi duyar duymaz at düşünmeyi bırak. Shems Friedlander’ın bu kitabı sufilerin mecazlarıyla sesleniyor; hikâye...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
“Robert Frager’ın sohbetleri Cennetin ırmakları gibi temiz, berrak ve tam da ruhun damağına layık.”- Pir Zia Inayat-KhanAmerika’nın tanınmış, saygıdeğer Cerrahi şeyhi Robert Frager’ın hayatın içinden...
%25 37,50 ₺ 28,13 ₺
0 kişi
"İnsanların taş üzerine yazdıkları yüzyıllık yazılar, Allah için su üstüne yazılmış yazı gibidir."Amerika'da doğan, orada İslam'la tanışan ve halen orada yaşayan, çeşitli Amerikan ve Avrupa üniversite...
%25 36,50 ₺ 27,38 ₺
0 kişi
“Az sözle çok manaya işaret edecek şekilde yazılmış bir kitap gibi insan da, bu alem kitabının özlü bir ifadesidir.”İnsan, yaratılmışların en yücesi olması nedeniyle bütün mevcudatın özelliklerini bel...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Şeyh Tosun Bekir Bayraktaroğlu’nun hayat hikâyesini birkaç cümleyle özetlemek gerçekten çok zor. Robert Kolej’de geçen gençlik yıllarında sosyalist; Batı’da geçen sanat dolu döneminde bohem ve anarşis...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Bu eser, Yunus’un  Bizim sevdiğimiz HaktırBu halka göz ü kaş gelirbeytinde, Muhyiddin İbn Arabî’ninNe geldiyse dilime hepsinde O’nu söyledim O’numısralarında dile getirdiği gibi, hakikatten haberdar o...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Manevi unutkanlığımızın en kesin çözümü aslında Mevlânâ’nın öğretilerini günlük hayatımıza uygulamakta yatıyor. İslam’ı modern zamanlarda en iyi şekilde anlamanın kaçınılmaz çözümü tam olarak burada!M...
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
Cenab-ı Hakk cennetteki nimetleri tavsif ederken mü’minlerin birbirleriyle konuşmalarını, sohbet etmelerini de nazarlarımıza vermiştir. Efendimiz’in(sas) sohbetine dahil olanlara “ashab” denilmiştir....
%25 27,50 ₺ 20,63 ₺
0 kişi
"Tasavvuf, salih amel ve iyi ahlaktır.Sufi, hiç olandır." Tasavvuf çalışmalarında dünya çapındaki en yetkin isimlerden biri olan Profesör Annemarie Schimmel, Tasavvuf Notları'nda tasavvuf terminoloji...
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
1 kişi
Gerçek anlamda bir şaheser olan Fîhi Mâ Fîh, Hz. Mevlâna’nın çeşitli ortamlardaki konuşma ve sohbetlerinden, ayrıca kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplardan oluşan gerçek bir maneviyat ve irfan...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
"(Dünyanın) lezzet ve şehvetinden çıkan kerih kokuyu duyar duymaz tıkayıver burnunu. Kurtar kendini ondan ve onun afatından. Sana taksim olunan elbet ki ulaşacak sana. Bir de bakmışsın ki sen bambaşka...
%25 23,50 ₺ 17,63 ₺
0 kişi
Ruhları Arındıran EserBir müminin bu dünyadaki huzuru ve öte alemdeki sonsuz saadeti, dupduru bir gönle, yatışmış bir kalbe ve dingin bir ruha sahip olup olmamasına bağlıdır.Bir bakıma uygulamalı psik...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu eser, sadece Müslümanlara değil; her din, her mezhep ve her meşrepten bütün insalığa seslenen insanca yaşama rehberidir. Doğruluğu, güzelliği ve mutluluğu arayan herkesin ruhunu yıkayıp sükûna erdi...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Büyük ruhaniyetli alim Haris el-Muhasibi, Hasan-ı Basri hazretlerinin talebesi Cüneyd-i Bağdadi başta olmak üzere birçok ünlü sufinin hocasıdır. Abdülkadir Geylani ve İmam Gazzali gibi maneviyat üstad...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺