Tan Kitabevi Yayınları Kitapları

0 kişi
İnsanlık, kapitalizmin yeni bir krizine tanıklık ediyor. Tanıklar, krizi ait olduğu toplumsal sınıfın koşulları içinden yaşıyor. Milyonlarca işsiz ve yoksul insan, asgari yaşam standartlarına yönelik...
%30 22,22 ₺ 15,55 ₺
0 kişi
Cumhuriyet'i ayakta tutan tüm barajlar yıkıldı mı?Ricat Eden Cumhuriyet bu tartışmayla açılıyor. En ileri aşamasına 1960'larda ulaşan Cumhuriyet düzeninin, 12 Mart 1971'den beri süre gelen zaafiyet dö...
%30 16,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
Sekans Sinema Yazıları Seçkisi 4'ün dosya konusu 3. Dünya Sinemasının önemli isimlerinden "Glauber Rocha". Belgesel bölümünde Keith Beattie'nin rocumentary üzerine yazdığı yazının ikinci kısmına; dene...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Sekans Sinema Grubu ve Tan Kitabevi işbirliğiyle çıkarılan Sekans Sinema Yazıları Seçkisi serisinin beşinci yapıtının dosya konusu Sinema ve Edebiyat. Dosyada Demirkubuz sinemasının edebiyatla olan il...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
20. Yüzyıl Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve reel sosyalizmin çözülüşü ile bitmişti. Yaklaşık on yıl sonra 11 Eylül 2001 tarihinde New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırı ile birlikte...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
0 kişi
El Negro: Aşka dair bir film mi çeviriyorsun? Nereden esti?Anlatıcı: Bizim hikayelerimiz hep aşk hikayeleri olmuştur.-Sur, Solanas-Sekans Sinema Grubu ve Tan Kitabevi işbirliğiyle çıkarılan Sekans Sin...
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺
0 kişi
Selevcia Ad Calycadnum Dergisi Yayın Hayatına Başladı Arkeolojik kazılar, arazideki temel hedeflerinin ötesinde bilim ve eğitim alanlarında da kurumsallaşmayı hedef almalıdırlar. Bu görüşten yola çık...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki çalışma, gerek milliyetçilik ve gerekse eski Sovyet coğrafyası üzerine yapılan değerlendirmelere son derece önemli bir katkı sunuyor ve uzunca bir süre kendisinden sonrakilere örnek olacak...
%30 22,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Küreselleşme ve yeni bölgecilik teorisyenleri bir konu üzerinde uzlaşıyorlar; ulus devletlerin dönemi geçiyor. Küreselleşme yeni dönemde ulus-ötesi bölgelerin, yeni bölgecilik ise ulus-altı bölgelerin...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Manzum hikâye, şiir ile nesrin birlikteliğinden doğar. Bu türde asıl unsur hikâyedir. Bu tür oluşturulurken hikâye yazmayı hedefleyen şairler, şiirin imkânlarından, şiire özgü unsurlardan yararlanarak...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
“Üniversite rektörlerinin ve ordu komutanlarının bir bölümü halen cezaevinde olan, askerlerinin ve polislerinin intihar ettiği, medyası iktidarca ele geçirilmiş, polisin orduya karşı bir güç olarak ör...
%30 14,81 ₺ 10,37 ₺
Tükendi
0 kişi
Erdem Sönmez''in Annales Okulu''nun Türk tarihyazımı üzerindeki etkisini ele alan bu incelemesi, Türkiye''nin düşünce tarihine dönük derin bir merak ve ilginin ürünü. Sönmez, Fuad Köprülü, Ömer Lütfü...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada insan kaynakları yönetimi sistemi, felsefî temellerinden işleyiş mekanizmalarına değin geniş bir sorgulamaya tabi tutulmaktadır. Ana akım çalışmalarda olanın aksine, iktisat düşünürlerini...
%30 18,52 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Erken Cumhuriyet Dönemi müzik politikalarına odaklanan bu çalışma, bir yandan dönemin ulus inşa süreci ile "halka doğru" gitme çabaları arasındaki ilişkiyi başta halk müziği olmak üzere farklı müzik t...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
Tükendi
0 kişi
Elçin Aktoprak, bu çalışmasında Birleşik Krallık, İspanya ve Fransa örneklerine odaklanarak farklı ulusal kimlik inşa süreçlerini inceliyor. Ulusal kimliklerin bir kez yaratılan ve bir daha değişmeyen...
%30 20,37 ₺ 14,26 ₺
Tükendi
0 kişi
Eğitimin krizi ile eğitime ilişkin bilgimizin (yani eğitim bilimlerinin) krizi arasında organik bağ kurulamadığı sürece ve ölçüde, eğitimin varolan durumunda olumlu ve kalıcı değişiklikler yapmak da m...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye'de sendikaların yeni iletişim teknolojileri ile ilişkilerini mercek altına alan bu çalışmada Gamze Yücesan-Özdemir, çeşitli sendikalarda gerçekleştirdiği derinlemesine mülakatlardan yola çıkar...
%30 12,96 ₺ 9,07 ₺
Tükendi
0 kişi
"Rifa'at Ali Abou-al-Haj, bundan yaklaşık yarım yüzyıl önce Princeton Üniversitesi'nin Modern Avrupa ve Yakın Doğu Tarihi bölümünden doktora derecesini alışından bu yana, alanımız olan Orta Doğu / Kuz...
%30 16,67 ₺ 11,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Ira Katznelson ve Aristide R.Zolbergin editörlüğündeki bu çalışma, işçi sınıfı oluşumunu tarihselliği içinde anlamayı amaçlayan ve her biri kendi alanında uzman akademisyenlere ortak bir tartışma ve ü...
%30 25,93 ₺ 18,15 ₺
Tükendi
0 kişi
Gerçekten günümüzde kriz çok tartışılıyor ama sanki her şey bir matematik denklemiymiş gibi algılanıyor. Toplumsal olanın içinin boşaltıldığı bir dönem yaşıyoruz belki de... Şizofrenik bir akıl hayatı...
%30 11,11 ₺ 7,78 ₺