Tasam Yayınları Kitapları

0 kişi
In an era where “soft power” and “smart power” have taken the place of “hard power”, international politics have gone through a change; traditional channels of diplomacy have begun to be performed by...
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
Türkiye'nin Süryanileri dünyadaki Hıristiyanlar arasında İslam'a ibadet şekilleri bakımından en yakın ve en eski topluluğu oluşturur. İçimizde yaşayan ötekini keşfetme adına yapmış olduğumuz bu çalışm...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
The aim of this book is to provide the reader with an overview of the foreign policy of 105 states and to close a social scientific gap. There is no handbook in the social science literature on foreig...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye Çok önemli değişim ve dönüşümlere yol açan küreselleşme sürecinin kavranması büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu karmaşık süreci kavramay...
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
Geleceğin güvenliği ile ilgili “Endüstri 4,0”, “Yapay Zekâ”, “Robotik ve İnsansı Robotlar”, “Balistik”, “Konvansiyonel Savunma ve Uzay Sanayii”, “Dijital Ekonomi ve Geleceğin Güvenliği”, “Geleceğin Ak...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Keşmir Sorunu ve Pakistan-Hindistan İlişkileri Üzerine Etkisi” isimli doktora tezi, aynı isimle TasamYayınları tarafından kitaplaştırıldı. Küresel güç mücadel...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
Türkiye-İran ilişkileri, tarihi ve stratejik arka planının da gösterdiği gibi, çoğunlukla rekabetçi bir yapıda gelişmiş ve her iki ülke genellikle birbirinin rağmına etki alanını genişletme çabası içi...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
11 Eylül sonrası teröre karşı küresel savaş döneminde Ortadoğu siyaseti denilince en fazla gündeme gelen ülkelerden biri Suriye’dir. Hem bölge siyaseti, hem de uluslararası sistem ile ilişkileri Suriy...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
Nükleer enerji konusu Türkiye için artık hayati bir konu durumundadır. Kaynaklarımıza baktığımızda, bugün itibariyle bütün kaynaklarımızı elektrik enerjisine dönüştürecek olsak bile 2020 yılındaki iht...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
''Bugün Türkiye'nin dış politika açımlıları, sosyal ve ekonomik refahı açısından önemli bir toplantıyla önemli mesajlar verdiğimizi ve vereceğimizi düşünüyorum. Çünkü özellikle 19. ve 20. yüzyılda Asy...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Irak'ın gelecekte nasıl bir siyasi, hukuki, ekonomik ve askeri yapıya kavuşacağı ile ilgili belirsizlikler, beklenmeyen olayların ortaya çıkması olasılığı kadar, sorun kaynaklarının nasıl gelişeceğini...
%22 29,00 ₺ 22,62 ₺
0 kişi
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihi 15. yüzyılın sonlarına dayanmaktadır. Asya ve Avrupa kıtalarında bulunan devletlerin kaderini önemli ölçüde etkileyen bu ilişkiler tarih boyunca inişli...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) nedir? Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma konularındaki hedefleri neler? Son beş yıl içinde neler gerçekleştirildi? 25 üye ülkenin Avrupa'nın gelecekte...
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
Çok boyutlu güç sistematiği içerisinde Türkiye'nin ve Türk Dünyasının birlikte el ele, karşılıklı saygı ve sevgi içerisinde, karşılıklı menfaatler içerisinde birliktelikleri ve bir kültür havzası oluş...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
İçinde bulunduğumuz durum hiç de adil değildir. Çünkü yağmurda veya kızgın güneş altında, topraktan geçimini sağlayan, dünya piyasasında çok ucuza satılan çayı ve kahveyi üreten bizim alçakgönüllü dür...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
İki kutuplu sistem ve bu sistemin 1990'dan sonra çözülmesi ile ilgili uluslararası gelişmeleri ABD'yi 21. yüzyılda etkin bir güç konumuna getirmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesi NATO'nun yeni kuvvet ya...
%22 15,00 ₺ 11,70 ₺
0 kişi
1980'lerden bu yana birçok demokraside aşırı sağ partilerin seçmen desteğindeki yükselişine şahit olmaktayız. Bu yükseliş, demokratik sistemlerin tehlike altında olduğu yönünde genel bir endişe uyandı...
%22 22,50 ₺ 17,55 ₺
0 kişi
There is a common sense that the Asian continent will increase its worth and be a dynamic and determinative power of the century. We share this point of view. This idea keeps us away from obtaining a...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
“Her krizi doktrinimizin en dar kalıbı olan askeri müdahale yaklaşımıyla çözmeye çalışmak ABD'yi çökertti. Dış politikada artık daha gerçekçi bir çizgi izlenmesi gerekiyor. Neo-conizm, tarihin tozlu r...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺