Tekhne Yayınları Kitapları

0 kişi
Elinizdeki bu kitabın birinci baskısı 2002’de 3000 adet gerçekleştirilerek, tüm medya birimlerine, köşe yazarlarına gönderilmiş ve sanat ortamının başat figürlerine de ulaştırılmasına rağmen, yazık ki...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Joseph Beuys, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki sanatın en etkili ve aynı zamanda en tartışmalı sanatçılarından biri olmuştur. Heykel, yerleştirme, çizim, grafik ve performans alanlarındaki çalışmaları...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın ilk baskısını 2013 yılında yapmıştık. Şimdi ikinci baskısını gerçekleştiriyoruz. Okurdan ilgi gören bu kitabımızı, ikinci baskısı itibariyle “Resmi anlamak için kuramsal yaklaşımlar” alt ba...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Sanat Kuramı konusuna bir giriş olarak hazırlanan bu kitap, bir taraftan sanat-kuram ilişkisinin ana hatlarını verirken, diğer taraftan da sanat kuramı literatürüne dair metinlerin olabildiğince kapsa...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
İstanbul içinde küçük bir İstanbul olarak görülen ve başlı başına bir tarih olan “Suriçi Galata” bölgesi ve aynı ismi taşıyan bu kitap, her şeyden önce bölgeye ve bölge üzerine araştırma yapmak isteye...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
“Sanatta Tinselliğin Özü” ve “Kandinsky: Sanatta Tinsellik Üzerine” isimli kitaplarımızın ardından zihinsel anlamda bu kitapların bir devamı ve parçası olarak gördüğümüz “Estetiğin Özü” isimli bu kita...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Ülkemizde sanat konusunda herkes bir şey söylüyor, bir şey yapıyor, bunların en “gerçek”ine ulaşabilmek ise kişinin yalnız kendi elinde. Bunun için kişinin zihnini ve gözünü geliştirmesi şart. Öncelik...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
“Yaratıcı sanat yapıtı farklı kavram, köken ve strüktürlere dayalı elemanlardan oluşur. Tıpkı Türkiye gibi...” Bu kitap, Türkiye coğrafyasındaki resim sanatını yorum ve eleştiri süzgecinden geçirerek...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Kandinsky’nin Almanca olarak; on yılı kapsayan bir sürede, adeta bir günlük tutar rahatlığında kaleme aldığı “Über das Geistige in der Kunst”, yani “Sanatta Tinsellik Üzerine” isimli kitap, dilimize b...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Görsel sanatların özünü teşkil eden üç dalın, başta resim, sonrasında heykel ve mimariyle oldukça yakın ilişkisi bulunan bir üçlemenin ilk ayağı; devrimci bir değer ve sanatın tarihinde “A Noktası” ol...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
“Yıl 2011’di sanırım, Galeri Selvin’de bana bir kaç yağlıboya çalışması gösterilen Nail Payza’ya, bugünlerde bu kitap metnini yazıyoruz. Aradan tam yedi yıl geçtikten sonra bir yapıt koruma deposunda...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın kaleme alınmasındaki en temel neden, yüzyıllardır “kaba biriktirme” dediğimiz olayı gerçekleştiren sanatta ileri toplumların, özellikle son 100-150 yıldır bu kaba biriktirmeyi nasıl bir san...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kavramsal sanatla ilgili dünyadaki atılımların geçmişi, ortalama altmış yıla dayanmakta. Batıda yaygınlık gösterdiği ülkelerde bile 1960’lardan bu yana tam anlamıyla çözüme kavuşturulamamış bir alan....
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, görsel sanatlar meselesinin “plastik filozofi” açısından dünyada geldiği son hali ortaya koyması ve yazarın tüm çalışmalarını özgün bir sonuca bağlaması açısından büyük bir önem taşıyor. Tü...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Dünyanın bir virüsle mücadelede çaresiz kaldığı şu günlerde, bugünü dünün hazırladığını ve bu durumun da geleceği belirlediğini unutmamak gerekiyor. Her şey aşama aşama gerçekleşiyor anlayacağınız. Öl...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitabın oluşmasındaki koşulları şu şekilde sıralıyor yazar: Benim hayatımda, futbol ile ilgili sürecimi tetikleyen iki unsur vardır. Birincisi: Annemin beni futboldan uzak tutmaya çalışarak eğiti...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Dünyada yüzyıllar boyunca kendi başına bir sanat olmayı başaran heykel, 19. yüzyıldan itibaren resim sanatının gerisine düşmüş, 20. yüzyılın ikinci yarısına dek açıkçası resim sanatının gene gerisinde...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Görsel sanatların özünü teşkil eden üç dalın; başta resim, sonrasında heykel ve mimariyle oldukça yakın ilişkisi bulunan bir üçlemenin ilk ayağı “Giotto-Plastik Filozofisi” kitabımızdan sonra, şimdi d...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
2013 yılında “Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?” isimli bir kitap yayınlamıştık ve kitabımız okur tarafından heyecanla karşılanmıştı. Bu kitabın ikinci baskısını yapmaya hazırlandığımız bugünlerde, kitabı e...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺