Temel Yayınları Kitapları

0 kişi
Abdülhamid devrinde hafiyelik nasıl başladı?* Bilinmeyen Abdülhamid ve bir karakter tahlili... Abdülhamid'in yarattığı 'bendegan' ve 'paşazadeler' sınıfı... Abdülhamid'in ihsan ettiği yalılar, konakla...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
"Yıldız ve Jön Türkler" Kitabının devamı olan bu eser, 1908 Jön-Türk İhtilali ile hürriyetin ilanını ele almaktadır. Meşrutiyet’ten önce Menlik, Ohri, Manastır, Ustrumca ve Vodine Kaymakamlıkları yapa...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Abdülhamid’in Yıldız Kamarillası ve Bâb-ı Âli’nin ünlü simaları... Abdülhamid’in iki yedek akçesi: Sadrazam, Said ve Kamil Paşalar... Yıldız’da üç Mabeyn Başkatibi: Ali Fuad Bey, Süreyya ve Tahsin Paş...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Dünya kuruldu kurulalı bu kadar küçük bir hadise, bu kadar büyük bir baş doğurmadı. Hadise küçüktür: eğer kendisine nispet ederseniz hadise büyük ve müthiştir. Ne 31 Mart, ne Şeyh Sait isyanı mahiyet...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
· Türk Kemankeşliğinin dini ve milli kökleri· Osmanlılarda ok ve yay imalatı, Okmeydanı ve atıcılar tekkesi· Osmanlı’nın meşhur ok ve yay ustaları· Okçuluk bir beladır onu çeken bilir... · Okmeydanınd...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Hürriyet âlemdarına yeni saltanat yolu... Abdülaziz’in intiharı meselesinin içyüzü... Çerkez Hasan Olayı ve Serasker Hüseyin Avni Paşa’ nın katli... Sultan Murad tam bir cinnetin içinde... Abdülhamid’...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, 200 yıllık batılılaşma tarihimizde üzerinde en çok durulan Jön-Türk Hareketi ile onun siyasi örgütü sayılan İttihat-Terakki Cemiyeti’nin Meşrutiyet ve çağdaşlaşma mücadelesini incelemektedir...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Sultan Abdülmecid’in cülusu, bilinmeyen yönleri ve Kaptan-ı Derya Ahmet Paşa’nın ihaneti... Abdülmecid’in haremi: Kadınlar, cariyeler, gözdeler ve ikballer... Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat-ı Hayriye’...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
• Ankara ve Moskova’ daki Türk komünistleri…• Mustafa Suphi Olayı ve perde arkasında kalanlar…• Bakü Şark Milletleri Kurultayı ve Batum Kongresi…• Bolşevizmin yeni çarları: Lenin, Troçki ve Çiçerin…•...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Anılarını hayatta iken yazıp ilk baskılarını görme mutluluğuna eren Ali Fuat Paşa, ömrünün son yıllarında kaleme aldığı bu küçük eserinde Selanikli Mustafa ile Salacaklı Ali Fuat’ın Harbiye sıralarınd...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Türk toplumunda 2000´li yıllarda halen yoğun şekilde tartışılan yenileşme modernleşme ve demokrasi sancılarının tarihi köklerini bu kitapta bulmak mümkündür. Okunmayan ve ibret alınmayan bir toplum ta...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Yıldız Mahkemesi Türk tarihinin ilk özel ve siyasi mahkemesidir. Bu mahkeme ile Abdülhamid, saltanatı için en büyük tehlike gördüğü Midhat Paşa'yı halk nazarında lekeleyip mahvetmek istemiş ve bunu da...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Bilinmeyen Abdülhamid - Abdülhamid'in Hususi ve Siyasi Hayatı Cilt: 1-2Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanatı 
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Mondros Mütarekesi ardından Talat, Enver ve Cemal Paşa gibi üçİttihatçı lider bir Alman torpidosu ile İstanbul’dan kaçtılar (1-2 Kasım 1918). Bunun üzerine Divaniye (Irak) Mebusu Fuad Bey Meclis-i Meb...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Her kitabın olduğu gibi bu kitabın da bir hikâyesi vardır: Bu da Atatürk’e karşıİzmir’de düzenlenen suikasttir. İstiklal Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, aralarında 6 mebusun da bulunduğu 15...
%30 41,67 ₺ 29,17 ₺
0 kişi
Meşrutiyetin ilânında yıldızı parlayan ve Maliye Nezaretinin maroken koltuğuna oturan Cavid Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilginç simalarından biridir. On yıllık Meşrutiyet döneminin altı yılı o...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Enver Paşa, Cemal Paşa ve Atatürk gibi Harbiyeliler neslinden olan Ahmet Refik (Altınay), uzun yıllar Osmanlı ordusunda subaylık ve Harbiye Mektebi tarih öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olmuş ve ö...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türk demokrasi tarihinde ciltlerin büyük kısmını İttihat ve Terakki doldurur. Özellikle Meşrutiyet dediğimiz süre, aslında Osmanlı Devletinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel her alanına damgasın...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺