Tire Kitap Kitapları

0 kişi
Hz. Peygamber'den sonra Müslümanların tarihindeki en büyük ilk açılım Hz. Ömer döneminde, onun çabası ve girişimleriyle gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber'in oluşturmuş olduğu sistem, onun irtihaliyle öne...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması ve yürürlüğe girmesi, tüm Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de hukuki, sosyolojik, felsefi, dinî ve kültürel bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir. İstanbul Sözle...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
İnsanlık sonrasının tartışıldığı günümüzde gelecekte nasıl bir insan profilinin ortaya çıkacağı ve bu insanın hangi değerlerle donanmış olacağı, ihmal edilemez bir konu haline gelmiştir.Teknolojik gel...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Bu çalışma, modern siyasi hayatı anlamak için gerekli olan temel kavramları ve önemli siyasi ideolojileri ele almaktadır. Hem bilimin hem de ideolojilerin dünyayı anlamak veya açıklamakta kullandığı t...
%22 36,00 ₺ 28,08 ₺
0 kişi
Bu çalışma, Türkiye’deki düşünce geleneğinin izleğini sürme ve bu geleneğin temel parametrelerini belirleyerek aralarındaki ilişki ve etkileşimi ortaya çıkarma çabasındadır. Bu parametrelerin iki teme...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Masalların çocuk eğitiminde ve gelişiminde ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu, şüphe götürmez bir gerçektir. Çünkü bütün toplumlarda masal kültürünü görmek mümkündür. Toplumlar, kendi değerler sist...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan her olay, üretilen her fikir, gerçekleştirilen her yenilik veya yapılan her hata, insanlığın ortak mirası ve tecrübesi olarak adlandırılır. Zira biliyoruz ki her şeyi y...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Genel olarak Türk-İslam medeniyeti, özel olarak da Osmanlı medeniyeti hakkında yapılan çalışmaların en zayıf kısmı, genellikle düşünce ve ilimle ilgili olanıdır. Bu zayıflığın en önemli gerekçesi, “Tü...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
İnsanlık sonrasının tartışıldığı günümüzde gelecekte nasıl bir insan profilinin ortaya çıkacağı ve bu insanın hangi değerlerle donanmış olacağı, ihmal edilemez bir konu haline gelmiştir.Teknolojik gel...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan her olay, üretilen her fikir, gerçekleştirilen her yenilik veya yapılan her hata, insanlığın ortak mirası ve tecrübesi olarak adlandırılır. Zira biliyoruz ki her şeyi y...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Doğu Batı Arasında İslam (Arapça)
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Korunması gereken pek çok değerimiz arasında aile, en ön sıralarda yer almaktadır. Aile, toplumun temel birimidir, ancak aynı zamanda İslami mücadelenin ve sivil toplum çalışmalarının sürekliliği ve b...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Thomas Edison (1847-1931), 20. yüzyıl yaşamını icatlarıyla etkileyen Amerikalı mucit ve iş adamıdır. Edison’un en önemli çalışmalarından biri ampulle ilgilidir. Üzerinde çalıştığı elektrikli ampulün i...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
Ahlaki değerlerin aşındığı, bireysel çıkarın kutsal bir ölçü hâline geldiği, paylaşmanın ve yardımlaşmanın sadece sözde kaldığı zamanlarda yaşıyoruz. Böylesi koşullarda ahlaki değerleri savunmak; daha...
%22 20,00 ₺ 15,60 ₺
0 kişi
İslam, kültürel bir niteleme, tarihsel bir malumat, toplumsal bir tema, geleneksel bir miras, kalıtsal bir aidiyet değildir… Alemlerin Rabbine teslimiyetin adıdır…Bu teslimiyetin bir diğer adı da koşu...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Aile Olmak - Süreklilik ve Değişim Ekseninde (Arapça)Korunması gereken pek çok değerimiz arasında aile, en ön sıralarda yer almaktadır. Aile, toplumun temel birimidir, ancak aynı zamanda İslami mücade...
%22 32,00 ₺ 24,96 ₺
0 kişi
Hikaye anlatmak ve hikaye okumak, çocukların ve gençlerin zihni gelişiminde oldukça kritik bir öneme sahiptir. Özellikle gençlerin dil becerilerinin gelişiminde, yani kendilerini ifade edebilme, bir k...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Eğitimci Kitabı(Arapça)Tire Kitap
%22 18,00 ₺ 14,04 ₺
0 kişi
İslam dünyasının büyük tehditler ve sorunlarla karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Baskı rejimlerinden işgallere, insan hakları ihlallerinden eğitim yetersizliğine, şiddet ve cehaletten etnik ve mezhe...
%22 30,00 ₺ 23,40 ₺
0 kişi
Bilgi ve Bilinç (Arapça) Tire Kitap
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺