Tiyo Yayınevi Kitapları

2 kişi
İsmet Özelin kırk yaşınakadar yayınladığı dört şiir kitabındaki ve bazı dergilerde yer alan şiirleri ERBAİN kitabında toplanmıştır.Geceleyin Bir Koşu (1966)Evet, İsyan (1969)Cinayetler Kitabı (1975)Ce...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Tiyo’nun "Türkçe’den İslâm’a Giriş" serisinin on dokuzuncu kitabı olan yazımızı geri almak için neşrettiğimiz “Sınıf Bilinci” mecmuamızın ikinci merhalesinin dördüncü nüshası çıktı. İstiklâl Marşı De...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
"Konuşurken (kimi zaman da yazarken) muhatabımızın söylediklerimizi anlamış olduğuna sevinebiliriz. Öyle ya, zaten o anlasın diye konuşmuyor muyuz? Yine de sonuç her zaman sevindirici olmayabilir. Kar...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
1 kişi
Tiyo Yayıncılığın dokuzuncu kitabı Taşları Yemek Yasakın yeni baskısı, daha önce bağımsız kitaplar olarak yayınlanmış Bakanlar ve Görenler ve Surat Asmak Hakkımız kitaplarının içindeki yazıları da iht...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
İsmet Özel'in Üç Mesele ve Zor Zamanda Konuşmak kitapları yeni ve uzun bir dibace ile bir arada "Üç Zor Mesele" adıyla neşredildi. Üç Kulhuvallahi Bir Elham Üç Zor Mesele'nin Dibacesi işin işten geçme...
%28 74,00 ₺ 53,28 ₺
0 kişi
Tiyo’nun altıncı kitabı Waldo Sen Neden Burada Değilsin’in gözden geçirilmiş yeni baskısı yapıldı. Kitabının arka kapağında şunlar yazılı... "Kim olduğumuz sorusuna cevap ararken, aklımız hep, kim ola...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
TİYO’nun "Türkçe’den İslâm’a Giriş" serisinin yirmi ikinci kitabı olan yazımızı geri almak için neşrettiğimiz “Sınıf Bilinci” mecmuamızın ikinci merhalesinin altıncı nüshası çıktı."Sınıf Bilinci’nin y...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Türkçeden İslâm'a Giriş serimizin yeni kitabı “İspirto Türk” neşrolundu. Kitabın ismi Türkçede hususi bir şekil alan ispirto kelimesinin ruh, can ve espri kelimeleriyle alakası göz önünde bulundurular...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
0 kişi
İsmet Özel'in her birini tek bir kitap olarak tasarladığı ve İstiklal Marşı Derneği portalinde yayınlanan "Homeros'tan Karl Marx'a Şiirin Türk Tarihi", "Türküm Doğruyum İntikamım Ülkemdir", "Tersinden...
%28 53,00 ₺ 38,16 ₺
0 kişi
İsmet Özel'in yeniden seslendirdiği Erbain, Osmanlıca Yazısıyla ilk defa neşrolundu.İçinde iki CD ile ciltli olarak sunulan Erbain'in bu hususi baskısı bütün Türkler için bir göz aydınlığıdır. Yazısız...
%28 190,00 ₺ 136,80 ₺
0 kişi
TİYO’nun "Türkçe’den İslâm’a Giriş" serisinin on yedinci kitabı olan yazımızı geri almak için neşrettiğimiz “Sınıf Bilinci” mecmuamızın ikinci merhalesinin üçüncü nüshası dağıtımına başlandı.Bu sayımı...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İsmet Özel’in yeni uzun bir önsöz yazdığı kitabının arka kapağında şunlar yazılı... Ses var; ama kulak nerede? Bir gündemi olmasını arzulayan kim? Türkiye olarak adlandırılan ülke Türkiyeliğinde ısrar...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
İsmet Özelin Vel-Asr ve Neyi Kaybettiğini Hatırla kitapları birlikte Tiyonun 15. Kitabı olarak Vel-Asr adı ile neşroldu. Kitabın arka kapağında şu satırlar yazmakta: "Nankör ve müstağni insanın bilme...
%28 37,00 ₺ 26,64 ₺
0 kişi
Muadilsiz İstiklâl Takvimi'nin 1440 senesine ait nüshası sekizincisi çıkıyor. 10'a 2 kaldı. Hıristiyan takviminin 1925. senesinden beri vakitsiz, 1928. senesinden beri yazısız/dilsiz bırakılmağa isyan...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İstiklal Marşı Derneği'nin hazırladığı ve TİYO’nun "Mecburi Kıraat" adlı yeni serisinin ilk kitabı olan "Ömer Seyfettin - Hikayeler" neşrolundu. Yazımızı geri almak için başlattığımız bu yeni neşriyat...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
“Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmelidir” İsmet Özel’in Türk yazısı ile neşrolunan çift kapaklı beşinci kitabıdır. Türk istiklali sözüne bir mana atfetmek için başını örten kızların felsefe bildiği gü...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
TİYO’nun "Türkçe’den İslam’a Giriş" serisinin on üçüncü kitabı "Sınıf Bilinci"nin ikinci merhalesinin ikinci nüshası neşrolundu. Sınıf Bilinci’nin ikinci merhalesindeyiz. İkinci nüshamızda mecmuamızd...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Sorunun konusu değil soru sorabilecek endişelere sahip olmak önemli...Sorunun konusu değil soru sorabilecek endişelere sahip olmak önemli
%28 53,00 ₺ 38,16 ₺
0 kişi
Tiyo’nun "Türkçe’den İslâm’a Giriş" serisinin onuncu kitabı "Sınıf Bilinci"nin Kış nüshası neşrolundu. Kış geldi. Türk harfleriyle okuma yazma öğretmek istikametinde ikinci adımı attık. Okuma yazma ö...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İstiklal Marşı Derneği olarak hem Kur’an okumayı hem de Türkçe okuma yazmayı öğrenip ve öğretebileceğimiz bir kitap hazırladık. Çünkü hem Kur’an-ı Kerim ve Türkçe hem de öğrenmek ve öğretmek birbirind...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺