Toplumsal Dönüşüm Yayınları Kitapları

0 kişi
Yazarımızın bu kitabı yazmasındaki asıl maksadı Yüce Önder ve çağının en büyük lideri Atatürk’ün daha 1920’de Afyon Karahisar Kolordu Dairesi’nde subaylara hitaben yaptığı konuşmada bulabiliriz. Burad...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
0 kişi
Büyülü Gerçeklik & Spekülatif TarihBütün ulusların ve dinlerin doğuşu, doğaüstü güçlerin doğal bir biçimde anlatılmasıyla gerçekleşmiştir. Bütün din kitaplarındaki mucizeler, olağanüstü melekler, norm...
%25 28,70 ₺ 21,53 ₺
0 kişi
Türkiye, son zamanlarda erken seçimlere alışmaya başladı. Ani erken seçimler, muhalefetin seçim hazırlıkları yapmasına olanak vermeyen sürpriz durumlar olduğu için her zaman iktidar partileri lehine s...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Önde gelen Marksist düşünürlerden olan L. Goldmann, insan bilimleri ve felsefe de felsefeyle toplum bilim ilişkilerini araştırıyor. Nedir felsefe? Niçin felsefe yaparız? Felsefe hangi noktalarda toplu...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Takım İçerisindeki KitaplarTarihsel Materyalizmi Yeniden Yapılandırmak - Jorge LarrainFelsefe ve Siyaset - Lucien SeveÖzne Nesne Biliş - Victor LektorskyMarksçılık ve Bilimsel Düşünce - Laurent Schwar...
%25 157,41 ₺ 118,06 ₺
Tükendi
0 kişi
Felsefi bilimler Prof. Dr.'u Voprossy Filossofii (Felsefe Sorunları) dergisi başyazarı, ünlü Sovyet filozof'u Ivan Frolov'un (1929) bu yapıtı, biyolojide bilgi sürecinin çeşitli yanlarına değiniyor; d...
%25 17,59 ₺ 13,19 ₺
Tükendi
0 kişi
Erenlerin şöhreti ateş gibidir. Ateşle pamuk bir arada durmaz; ama Şeyhin gücü olunca ateş pamuğu yakamaz. Nitekim ateşle pamuğun arasındaki kar, ateşin pamuğu yakmasına engel olur.“Çerağımız rûşen ol...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ernest Mandel'in bu kitabı üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde yazar, Marx'ın en önemli buluşlarından biri olan değeri ve artı değeri irdeliyor. İkinci bölümde ise sermayenin ve proletaryanın kökenl...
%25 12,50 ₺ 9,38 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın son zaferi kendi kendini yitirmek midir?Evet, başka yol yok: Bir gün yenersek melek olacağız;yenilir, ayaklar altına alınırsak, hayvan.Yalnız başkaldırdığımız sürece insanız-ne melek, ne hayva...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanlığın belleği yazıyla başlar diyebiliriz. Kil tabletlerdeki çivi yazısı söz'ün ilk tutanaklarıdır adeta. Yazı bir tesbit, bir belirlemedir; sözü kalıcı kılandır. Sözün birikimiyle varolan yazı dü...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
Tükendi
0 kişi
“En çok kadınlar fena sıkıştırıyorlar.Bugünlerde en moda ‘Karatay Diyeti’ sonra ‘Dukan’ sonra da ‘Alkali’ diyet.Kadınlar her aklına geleni soruyor?-Yazar bey, arkadaşım ‘Karatay’ yapıyo, kadın inceldi...
%25 21,30 ₺ 15,98 ₺
Tükendi
0 kişi
Theodor I. Oizerman, SSCB Bilimler Akademisi'nin Muhabir Üyesi ve Marksizm öncesi, Marksist ve çağdaş burjuva felsefesinin tarihine ilişkin bir çok ayrıntılı incelemenin yazarıdır.Felsefe Tarihinin So...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Yahudiler bütün haklarına kavuşmadıkça hiç bir Fransız özgür olamaz. Fransa'da ya da bütün dünyada bir Yahudi, hayat korkusu içinde titredikçe hiç bir Fransız kendini güven altında sayamaz.
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Felsefe, gerçeği çelişkili öğelerin hareket ve değişme halindeki birliği olarak, aslına uygun şekilde kavramaya imkan verdiği gibi, bireyleri bu değişmeyi pasif olarak seyretmekten çıkarıp, aktif şeki...
%25 29,63 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabı hazırlarken amacımız, Aziz Nesin gibi değişik işlevleri olan, sömürüye, karanlığa, yobazlığa ve gericiliğe karşı yazıları ve yaşamıyla savaşım vermiş bir kişinin gerçek değerinin anlaşılması...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
Tükendi
0 kişi
İbn Haldun'u; tarihçiler "tarih biliminin gerçek kurucusu", sosyologlar sosyolojinin habercisi, siayset bilimciler "çağdaş anlamıyla ilk siyaset bilimci", sosyologlar sosyolojinin ahbercisi, siyaset b...
%25 27,78 ₺ 20,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugün hükümet dışı örgütler eskisine nazaran güçlerinin daha çok farkına varmış, hareket ve eylem yetenekleri daha yüksek ve daha büyük kitlelere hitap eden kuruluşlar olarak karşımızda durmaktadır. D...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Uzmanlar "Kurtuluş Savaşı" ve "Osmanlı İmparatorluğu" gerçek tarihinin henüz yazılmadığını söylerler... Hiç kuşkusuz son dönem yetişen genç araştırmacılar ortaya koydukları çalışmalarla, tarihimizin d...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitapta yazar, önce Afganistan'ın niçin Kızıl Ordu tarafından işgal edildiğini ve akabinde SSCB'nin neden dağılma sürecine girdiğini incelemekte ve Rusya Federasyonu'nun siyasi birliğine yönelik te...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugün ülkemizde On kişiden Biri tarikat üyesidir ve tarikat mensupları belli bazı siyasi partileri destekleyerek Türkiye'nin siyasi hayatında önemli rol oynamıştır. Tarikatların önümüzdeki dönemlerde...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺