Tün Kitap Kitapları

0 kişi
BM 2018 raporuna göre dünyada 821 milyon kişi açlık çekiyor. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık % 11’ine denk geliyor. Öte yandan 641 milyon kişi ise obez. Bir grup açlık çekerken bir grup aşırı beslen...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
“Tarihi mukadderat, Ankara’yı Türk inkılâbının en mühim sahnesi yaptı. Ankara’nın kendine göre öyle esprileri, hâdiselerin içine gizlenmiş öyle hususiyetleri var ki, Türk inkılâbının bütün manasını an...
%16 36,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Şairler gökten zembille inmez. Şiir şairin üretimidir. Şair bir toplum içinde yaşar; dolayısıyla onu, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları, sosyal konumu ve bunun sonucu olan şiir akımları yönlend...
%16 48,00 ₺ 40,32 ₺
0 kişi
31 Mart Vakası’yla 15 Temmuz darbe girişimi arasında o kadar çok benzerlikler var ki… Yüzbaşı Ali Kabuli’nin öldürülmesiyle, Astsubay Halis Demir’in akıbeti adeta birbirinin kopyası. Kurdukları sivil...
%16 36,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
2016’da yayın hayatına merhaba diyen Ayarsız dergisinin yayıncılık serüvenine başından beri eşlik eden Göktürk Ömer Çakır, bu münbit maceranın ilk iki senesinin mahsulü olan yazılarıyla okurun karşısı...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Adını koyamasak da başka başka noksanlıkların altını çizsek de hepimiz farkındayız yaşamın sıradanlığının; onun için şiir, resim, müzik ve hikaye var. Anlık hissedişlerin aydınlığına renklerle, melodi...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
1 kişi
“Ruh Adam romanını çalışırken Carl Gustav Jung’dan Franz Kafka’ya, Hilmi Ziya Ülken’den Henri Bergson’a, Mihail Bahtin’den Mircea Eliade’ye kadar farklı tecrübelere giriştim ve Selim Pusat’la beraber...
%16 14,00 ₺ 11,76 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Birsen Karaca: 1996 yılında YÖK kararıyla doktora yapmak üzere Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’ne gönderildi. 1999 yılında Rus dili ve edebiyatı ile Ermeni dili ve edebiyatı...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Yitik zamanın birinde yitik bir memlekette kendilerine yitik yaşamlar inşa ediyordu insanlar: Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar, çocuklardı bunlar. Bir gün çat kapı birisi geldi, tozlu yolardan ge...
%16 16,00 ₺ 13,44 ₺
0 kişi
“İlkin, karanlık masalların karanlık köşelerinden gelir gibi davulcu çıkagelmiş. Almış eline dut ağacından oyma tokmağı, az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sonunda varmış düzlük bir köye. Son...
%16 16,00 ₺ 13,44 ₺
0 kişi
“Kavimlerin Kayıp Tarihi”, yazarının “Kara Kütüphane” adını verdiği bir internet bloğunda yayınlanmış, üç senelik geçmişi olan bir yazı dizisinin akademik makalelerle birlikte incelenmiş, eklemeler ya...
%16 23,00 ₺ 19,32 ₺
0 kişi
Safevi Devleti (1501-1736), tarikattan devlete doğru bir süreç izlemiştir. Mürşidi olan Şeyh Zahid-i Gilanî’nin vefatının ardından Şeyh Safiyüddin (d. 1252) tarafından Erdebil’de kurulan Safeviye Tari...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
0 kişi
Neler hissettiğimi tahmin edebiliyor musunuz? Sonraları çok düşündüm bu ânı. Bir şeyler beynimin içini kemiriyor gibiydi. Ufak kurtlar… Bâzı yetilerinizi kaybettiniz mi hiç? Elinizin, ayağınızın bir d...
%16 17,00 ₺ 14,28 ₺
0 kişi
Her şey bir cümleyle başlamıştı; sıradanlığı nispetinde mistik, mâsumiyeti nisabında kışkırtıcı bir cümleyle: “Gönlü yaş almayanlara, hep genç kalanlara, aşkın hakkını ona teslim edenleredir bu seslen...
%16 13,00 ₺ 10,92 ₺
0 kişi
Evine yakıcı yüzünü saklayarak gelir güneş Küçücük penceresinden buharlaşır onun gülleriZiftle kaplanmış bir göğün öfkesini yatıştırırBulutları inceltir ve yükünü hafifletir yıldızlarınOnun sözlerini...
%16 12,00 ₺ 10,08 ₺
Tükendi
1 kişi
“Sevin Mahbube, sana muştu var; Gözlerinde göğü, Yüreğinde seni besleyen o yardan…” Belki bir dışavurum, belki bir kişilik çözümlemesi, belki de memleket çocuklarının sevdalarını alelâde birleyen b...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
Tükendi
0 kişi
Erken Cumhuriyet döneminin maharetli kalemlerinden Osman Cemal Kaygılı, İstanbul şehir hayatına dair çok sayıda kıymetli malumatı günümüze taşıyan eserler kaleme almasıyla temayüz etmiş bir yazar. Akş...
%16 32,00 ₺ 26,88 ₺
Tükendi
0 kişi
“Selçuklular kimdir sorusuna, “Oğuzların Kınık Boyu’na mensup Ortaçağ Türk-İslâm devletidir” tarzında cevaplar Selçuklular ile ilgili yeterli bilgi veremez. Selçuklular çok yönlü eşşiz bir kültürdür;...
%16 19,00 ₺ 15,96 ₺