Turhan Kitabevi Kitapları

0 kişi
Kitap Hakkında;1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun Aile Hukuku ile ilgili ikinci kitabı, değişiklikten en fazla etkilenen kısımdır. Anayasa’nın aileyi Türk toplumu...
200,00 ₺
0 kişi
Kitap hazırlanırken özellikle hukukçularımıza temel ve ilk elden anahtar bilgiler sunma amacı güdülmüştür. Uygulayıcı ya da kuramcı gibi mesleki çevrelerin ötesinde, Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültel...
98,00 ₺
0 kişi
Önceki basıya önsözümde ifade ettiğim gibi, yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'muzun 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmesinden son-a,bu alanda getirilen en önemli değişiklik olan "edinilmiş mallara...
98,00 ₺
0 kişi
Kitabın Bölüm Başlıkları:Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümleri Türk Tarihinin ve Türk Hukuk Tarihinin Dönemleri Türk Hukuk Tarihinin Önemleri Hukuk Tarihinde Kaynak Sorunuİslamiyetten Önce Türk HukukuGe...
57,00 ₺
0 kişi
Genel Olarak Fikri Mülkiyet HaklarıFikri Haklarla Sınai Hakların KarşılaştırılmasıEser – Eser Türleri – Eser Niteliğinde Oma Koşulu Aranmayan Bazı Yaratımlara İlişkin Özel Koruma YollarıEser Üzerinde...
95,00 ₺
0 kişi
ANAYASA HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLERAnayasa Hukukunun, Hukuk İçindeki YeriAnayasanın Yapılması ve Kabulü UsulüKanunların Anayasaya Uygunluk KontrolüAnayasanın ÜstünlüğüDEVLETDevletin Doğuşu Hakkında...
69,00 ₺
0 kişi
Bölüm 1: Uluslararası Fon Sağlayıcı Kuruluşlar ve Türkiye ile İlişkileriUluslararası Para Fonu (IMF)TarihçeFaaliyetlerFon TürleriTürkiye İlişkileri18’inci Stand-By Düzenlemesi19’uncu Stand-By Düzenlem...
45,00 ₺
40,00 ₺
89,00 ₺
0 kişi
Hukuk Düzeninde Anayasa Hukukunun KonumuAnayasalcılığın Anlamı (Tarihçe, Dil ve Terimler)Anayasa Hukuku KavramıAnayasanın Üstünlüğü ve Anayasa Hükümlerinin YorumlanmasıAnayasa Hukukunun Bilgi Kaynakla...
45,00 ₺
0 kişi
Birinci BölümAnayasa Yargısının Tarihsel Gelişimi Ve Anlamı1.  Anayasa Yargısının Doğuşu2.  Anayasa Yargısının Tarihçesi3.  Anayasa Yargısının Yeni Anlamı Ve İşleviİkinci BölümKanunların Anayasaya Uyg...
%0 65,00 ₺ 65,00 ₺
0 kişi
Elkitabı niteliğinde olan bu yapıtta konularına yaklaşırken okuyucuyu kuramsal tartışma ortamına sürüklemekten özenle kaçınılmış, konular kısa ve yalın bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır.Anayasa ko...
30,00 ₺
0 kişi
• Yürürlükteki Metin • Milli Güvenlik Konseyi Nihayi Metni • Danışma Meclisi Aşaması • Milli Güvenlik Konseyi Aşaması • 1982 Sonrası Değişiklikler
%0 70,00 ₺ 70,00 ₺
50,00 ₺
0 kişi
Bilindiği gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi temel yasalarımız değişmiştir. Kitabımızın son basısından bu yana, temel kanunlardaki değişiklikler kitapta bu kanu...
99,90 ₺
0 kişi
Maliye Politikası
45,00 ₺
0 kişi
Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin Medeni Hukuk ile ilgili soyut ve teorik olan bilgilerinin olaylara uygulanması amacıyla hazırlanmış olan bu kitabın onuncu basısının da kısa sürede tükenmesi üzerine y...
99,00 ₺
0 kişi
Bu kitabı Hukuk Fakülteleri öğrencileri genellikle birinci sınıfa başladıklarında edinmek suretiyle dört yıllık eğitim süreleri boyunca kullanmaktadırlar.Bu kitapta yer alan sorular, cevaplar ve açıkl...
%0 44,90 ₺ 44,90 ₺
0 kişi
Hukuk Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerinin pratiğe dökülmesi, konuların iyi anlaşılabilmesi ve bilgilerin kalıcı olması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu kitapta Medeni Kanunumuzun baş...
%0 39,00 ₺ 39,00 ₺
0 kişi
TBK.nunun "Özel Borç İlişkileri" başlığını taşıyan ve 207-645.maddeleri kapsayan ikinci kısmında çok sayıda sözleşmeler ve sözleşme niteliği taşımayan borç ilişkileri yer almaktadır.Bu amaçla yayımlan...
%0 115,00 ₺ 115,00 ₺