Turhan Kitabevi - Hukuk Kitapları Kitapları

0 kişi
İdari Yargı Kararları ve Kararların Uygulanma Zorunluluğuİdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasıİdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasının Yol Açtığı Sorumluluk HalleriAçıklamalarDanıştay KararlarıYargı...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
0 kişi
1. BölümKavramsal çerçeve2. BölümSosyal yardımın önemi, sosyal yardım türleri ve sosyal yardımlara ilişkin uluslararası düzenlemeler3. BölümTürk sosyal güvenlik sisteminde merkezi (Kamusal) sosyal yar...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Tekerrür, gerek ilk defa suç işleyen bir kişinin yeni suçlar işlemesini engellemek, gerek tehlikeli suçlara karşı toplumu korumak, gerekse cezaların bireyselleştirilmesi bakımından önemlidir. Bu neden...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Türk Tiyatrosuna Genel BarışGeleneksel Türk TiyatrosuKöylü Tiyatrosu GeleneğiHalk Tiyatrosu GeleneğiTanzimat Ve İstibrat TiyatrosuDramatik Edebiyata Toplu Bir BakışTanzimat Ve İstibdat’Ta OyunlarMeşru...
40,00 ₺
0 kişi
Kitabın bölümlerinden seçmeler:Kurumlaşma ve kurumlaşma açısından vergi düzenlemelerinin girişimciler üzerindeki etkileri ile ilgili genel açıklamalarTürkiye'de kurumlaşma açısından etkili olan faktör...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu nedenle Fordizm ve esnek üretim dönemlerinde endüstri ilişkileri incelenirken, endüstri ilişkilerinin öğeleri/bileşenleri olarak sadece emek süreci organizasyonu/örgütlenmesi, emek süreci kontrolü/...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Gümrük Birliği'ne girilmesi, Avrupa Birliği'ne girme çabaları, ISO 9000 kalite güvence sistemi standartlarının zorlayıcı etkileri, çevre koruma, vb. ile ilgili yeni hukuksal uygulamalar; kalite ile il...
%10 13,50 ₺ 12,15 ₺
0 kişi
Bu sorun, çocukların evlilik dışı çocuklar konumunda bulunmaları dolayısıyla, kendine özgü özellikler göstermektedir. O nedenle, evlilik dışı çocuklar üzerinde ana babanın birlikte velayeti ayrıca inc...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
İçindekilerBirinci BölümGenel Olarak Meşru Savunma Ve ilgili Kavramsal Çerçeve1.   hukuka Aykırılık Kavramı2.  Hukuka Uygunluk Nedenleri3. Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Meşru Savunmaİkinci BölümMe...
%10 38,90 ₺ 35,01 ₺
0 kişi
Hamiline geleneksel konişmento kadar hukukî güvence sağlayıp sağlamadığı tartışılacak ve aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:1) Elektronik konişmentonun işlevleri nelerdir? Taşıma sözleşmesi ile malı...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Türkiye Kalkınma Bankası'nın mevcut durumu nedir?Türkiye'de, kalkınma bankacılığı ile hangi kalkınma fonksiyonlarına katkı sağlayabilir ve ne gibi hizmetlere ihtiyaç vardır.?Türkiye Kalkınma Bankası'n...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Birinci BölümBirden Çok Kimsenin Bir Şey Üzerinde Mülkiyetiİkinci BölümOrtaklığın Giderilmesi TürleriÜçüncü BölümOrtaklığın Giderilmesi DavasıDördüncü BölümOrtaklığın Giderilmesi Kararının İnfazı Ve K...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Kitapta, yeni yasa ile getirilen esasa ilişkin yenilikler ele alınmıştır. İfade, kavram, konu ayrımları gibi şekle ilişkin değişiklikler üzerinde kısaca durulmuştur. Kitap sadece yeni yasanın getirdiğ...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Bankalar Kanunu - Özelleştirme - Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hk. Kanun - Vakıflar - Dernekler - Sendikalar KanunuTamamı 2 cilt...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
Kitabın Bölüm Başlıkları:· Türk Kanuni Medenisinin Yürürlüğü Öncesi Kurulmuş Bulunan Vakıfların Tarihi Gelişimi Ve İşleyişleri· Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Vakıfların Doğuşu Ve Niteliği· Vakıfları...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
1 kişi
Ahmet Mumcu bu kısa özetsel kitapçıkta Osmanlı Hukukunun belli başlı özelliklerini rahat bir ifade ile anlatma yolunu seçmiş. İslam Hukuku içinde olmakla birlikte Osmanlı uygulaması kamu hukuku alanın...
%10 14,90 ₺ 13,41 ₺
0 kişi
Bu çalışma usul, plan ve üslup bakımından bir ders kitabı olarak hizmet vermek için kaleme alınmıştır. Amacı, uluslararası alanda insan haklan gibi sınırları oldukça geniş olan bir konuyu mümkün merte...
%10 89,75 ₺ 80,78 ₺