Türk Dil Kurumu Yayınları Kitapları

0 kişi
Kitapta Kars ilinin Arpaçay ilçesinde yapılacak baraj nedeniyle bir bölümü sular altında kalacak olan 5 köyde yapılan derlemeyle, Türk Halk Edebiyatı'na çeşitli ve zengin örnekler kazandırılmıştır.
%23 4,00 ₺ 3,08 ₺
0 kişi
Revnak-ı Bustan. Osmanlı döneminde tarımla ilgili olarak yazılmış en eski eserlerden olan Revnak-ı Bustan'a ait bu çalışma; "Giriş", "Metin" ve "Sözlük" olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺
0 kişi
Giriş, İnceleme ve Sözlük bölümlerinden oluşan ve Türkiye'de ilk defa yapılan bu çalışmada Türk yazı dilinin en büyük gelişme sahalarından, Oğuzların da kullandığı Batı Türkçesi grubu yazı dillerinde...
%23 3,00 ₺ 2,31 ₺
0 kişi
Eski Anadolu Türkçesi, Türk dili tarihinde ses, yapı ve kelime kadrosu bakımından farklı özellikler taşıyan bir devredir. Bu dönemde Sultan II. Murat'ın emriyle Şirvanlı Mahmud tarafından Arapçadan Tü...
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
0 kişi
Bu çalışma; Atatürk'ün himayelerinde 26 Eylül 1932 yılında toplanan ilk kurultayın 64. yıl dönümünde Türk Dil Kurumunun düzenlediği 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı'nda Türk dilinin çeşitli konular...
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
0 kişi
Bu eser, terim türetirken izlenecek yolları göstermek, Cumhuriyetdöneminden bu yana türetilen ve yaygınlık kazanan terimleri bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Türetmeye yarayan ekler alfabet...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Sözcükler bir ya da birden fazla dilin varlığını içeren eserlerdir. Hazırlanış amaçlarına ve niteliklerine göre çeşitli gruplara ayrılan sözlüklerin bir bölümünü de " ağız" sözlükleri oluşturur.Türkiy...
%23 16,00 ₺ 12,32 ₺
0 kişi
Bu eserde 5000 kadar kimya terimi mevcut olup, bu terimlerinaçıklamaları mümkün olduğunca herkesin anlayacağı bir dille yazılmıştır. Türkçe terimlerin yanına Almanca, Fransızca, İngilizce ve Osmanlıca...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Süleymaniye Kütüphanesi Lâleli (numara 1752 [L]), Almanya, Tübingen Depot der Staatsbibliothek (numara 1684[A]), Konya Koyunoğlu (numara 13634]) ve Kayseri Raşit Efendi (Numara 9344 [R]) olmak üzere d...
%23 80,00 ₺ 61,60 ₺
0 kişi
Nehcü’l-Ferâdîs 1357 yılında Harezm Türkçesi ile yazılmış bir eserdir. Dört bölüm üzere düzenlenmiştir. Sırasıyla, Hz. Peygamber’in hayatı, ilk dört halife ve dört mezhep imamı, insanı Allah’a yaklaşt...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
İlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük’ün geliştirilmiş, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş onuncu baskısından tıpkıbasımı… Dilde yaşayan gelişmelerin yansıtıldığı Türkçe Sözlük’te Söz, ter...
%23 90,00 ₺ 69,30 ₺
0 kişi
Bu eserin başlığı olan Nehcü'l-Feradis Arapçada "Cennetlerin Açık Yolu" anlamına gelir. Harezm Türkçesindeki adı Uştmahlarnıng Açuq Yolı olan bu kırk hadis derlemesinin 14. yüzyılda Kerderli Mahmud ad...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺