Türk Dil Kurumu Yayınları Kitapları

0 kişi
Türk dünyasının en doğu ucunda bulunan Uygur Türklerinin dilözelliklerini içeren bu eser, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi ve Söz Dizimi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın sonunda, önce Uygur...
%15 8,00 ₺ 6,80 ₺
0 kişi
Moğol Yazı Dilinin Grameri, Nicholas Poppe'nin Gramer of Written Mongolian adlı eserinin 3. baskısının çevirisidir. Daha çok Altay dilleri ve Türk lehçeleri üzerinde çalışan Poppe, bu eserle Moğolca ö...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
İrşadü'l - Müluk Ve's - SelatinTürk Dil Kurumu Yayınları
%15 54,00 ₺ 45,90 ₺
0 kişi
Kitapta Kars ilinin Arpaçay ilçesinde yapılacak baraj nedeniyle bir bölümü sular altında kalacak olan 5 köyde yapılan derlemeyle, Türk Halk Edebiyatı'na çeşitli ve zengin örnekler kazandırılmıştır.
%15 4,00 ₺ 3,40 ₺
0 kişi
Revnak-ı Bustan. Osmanlı döneminde tarımla ilgili olarak yazılmış en eski eserlerden olan Revnak-ı Bustan'a ait bu çalışma; "Giriş", "Metin" ve "Sözlük" olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır...
%15 3,00 ₺ 2,55 ₺
0 kişi
Giriş, İnceleme ve Sözlük bölümlerinden oluşan ve Türkiye'de ilk defa yapılan bu çalışmada Türk yazı dilinin en büyük gelişme sahalarından, Oğuzların da kullandığı Batı Türkçesi grubu yazı dillerinde...
%15 3,00 ₺ 2,55 ₺
0 kişi
Eski Anadolu Türkçesi, Türk dili tarihinde ses, yapı ve kelime kadrosu bakımından farklı özellikler taşıyan bir devredir. Bu dönemde Sultan II. Murat'ın emriyle Şirvanlı Mahmud tarafından Arapçadan Tü...
%15 6,00 ₺ 5,10 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesi metinleri üzerindeki çalışmalarda karşılaşılan en büyük güçlük, bu metinlerdeki bilgi ve kültür değerlerini taşıyan dil birimlerinin doğru tanımlanıp aydınlatılması meselesidir. Bu du...
%15 82,00 ₺ 69,70 ₺
0 kişi
Bu çalışma; Atatürk'ün himayelerinde 26 Eylül 1932 yılında toplanan ilk kurultayın 64. yıl dönümünde Türk Dil Kurumunun düzenlediği 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı'nda Türk dilinin çeşitli konular...
%15 6,00 ₺ 5,10 ₺
0 kişi
Bu eser, terim türetirken izlenecek yolları göstermek, Cumhuriyetdöneminden bu yana türetilen ve yaygınlık kazanan terimleri bir araya getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Türetmeye yarayan ekler alfabet...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Sözcükler bir ya da birden fazla dilin varlığını içeren eserlerdir. Hazırlanış amaçlarına ve niteliklerine göre çeşitli gruplara ayrılan sözlüklerin bir bölümünü de " ağız" sözlükleri oluşturur.Türkiy...
%15 16,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Bu eserde 5000 kadar kimya terimi mevcut olup, bu terimlerinaçıklamaları mümkün olduğunca herkesin anlayacağı bir dille yazılmıştır. Türkçe terimlerin yanına Almanca, Fransızca, İngilizce ve Osmanlıca...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Süleymaniye Kütüphanesi Lâleli (numara 1752 [L]), Almanya, Tübingen Depot der Staatsbibliothek (numara 1684[A]), Konya Koyunoğlu (numara 13634]) ve Kayseri Raşit Efendi (Numara 9344 [R]) olmak üzere d...
%15 180,00 ₺ 153,00 ₺
0 kişi
Gagauz metinlerinin yer aldığı ve Proben derlemelerinin 10. cildini oluşturan bu çalışma, W. Radloff'un Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler adlı çalışmasının tümünü transkripsiyon alfabesine a...
%15 34,00 ₺ 28,90 ₺
0 kişi
Nehcü’l-Ferâdîs 1357 yılında Harezm Türkçesi ile yazılmış bir eserdir. Dört bölüm üzere düzenlenmiştir. Sırasıyla, Hz. Peygamber’in hayatı, ilk dört halife ve dört mezhep imamı, insanı Allah’a yaklaşt...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
İlk baskısı 1945 yılında yayımlanan Türkçe Sözlük’ün geliştirilmiş, genişletilmiş ve zenginleştirilmiş onuncu baskısından tıpkıbasımı… Dilde yaşayan gelişmelerin yansıtıldığı Türkçe Sözlük’te Söz, ter...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺