Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Kitapları

0 kişi
Muhteşem Japon kalkınması, kendine has yapılarından mı, yoksa sahip çıktığı değerlerden mi kaynaklanıyor? Kalkınmada geleneklerden ve geçmişten nasıl faydalanılır? Bireyin çalışma hayatına kazandırı...
%28 11,00 ₺ 7,92 ₺
0 kişi
Coğrafyaları aşan lezzetiyle tarih boyu hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan boza; gerek kokusu, gerekse hazırlanış ve sunuşuyla gerçek bir kültür hazinesine dönüşmüştür. Birkaç sene evveli...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Tarihi incelemek, olayları yorumlamak ve geçmişle gelecek arasında kıyaslama yapmak, tarih boyunca yaşanan gelişmeleri daha iyi kavramamızı ve bizi özgün sonuçlara ulaştıracak yöntemleri keşfetmemizi...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
0 kişi
Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Ermeni Tehciri MeselesiTürk Dünyası Araştırmaları Vakfı
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Kızılelma kavramı zaman zaman Türkiye’de tartışma konusu olmaktadır. Bu bakımdan Kızılelma kavramının içeriği, tarihî kökleri ve felsefi anlamını araştırmak ve anlamak gerekmektedir. Kızılelma ile il...
%28 26,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Osmanlı Sultanı 2. Bayezid'in 1492'de İspanya'dan kovulan Yahudileri Türk ülkesine kabul etmesi, Şeyhülislam Molla Gürani'nin bu kabul için fetva vermesi, Kemal Reis'in zulme uğrayan insanları Türk ül...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Tarih nedir? Metod nedir? Tarih felsefesi ve telakkisi nedir? Tarihi kaynaklar nasıl değerlendirilir? Tarihe yardımcı ilim dalları nelerdir? Tarihi araştırma nasıl yapılır? Bu soruların cevaplarının i...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Çağımızın Gaspıralı’sı Türk Dünyası’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birliğinin” uygulayıcısı Prof. Dr. Turan Yazgan ile Tataristan’nın önde gelen aydın yazarı ve devlet adamı Rinat Muhammediyev’in dostlukla...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
“Bu Kitapta Osmanlıların son döneminde yaşamış bazı ünlü hekimlerin sağlıklı ve uzun yaşamaya ait önerileri, onların makale ve kitaplarından alınan belgilerle yorumlandı ve sonuçlara varıldı. Ayrıca i...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Zeki Velidi Togan, Bahaeddin Ögel ve İbrahim Kafesoğlu gibi Genel Türk Tarihi alanında önemli eserler vermiş hocaların ekolünü günümüzde devam ettiren Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Eskiçağ Türk Tari...
%28 45,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Erzincan dağlarında komutan kimdi? Belli değildi. Er Mustafa Aydemir mi? Binbaşı Yılmaz Bahar mı? Teğmen Eyüp Aslan mı? Tuğgeneral Hidayet Güngör mü; olacak şey değil. Askerlik kurallarına ters ve...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki bu eser iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü hakkında kaynaklardaki bilgiler değerlendirilmekte, ikinci bölümde Çin kaynaklarındaki ilgili bölüm...
%28 13,89 ₺ 10,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof. Dr. Faruk Sümer'in bir ömür boyu büyük bir titizlikle araştırarak kaleme aldığı eseri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 528 sayfa olarak tablo ve haritalarla Türk Milleti'nin Hizmetine sunmuştu...
%28 70,00 ₺ 50,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Göktürkler… Savaştılar, ticaret yaptılar, yazıtlar diktiler, küçük bir obadan büyük bir devlet kurdular. Gökteki Türk Tanrısına inanıp Türk Milleti’ni adı sanı yok olmasın diye mücadele ettiler. Uçsuz...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkler… Savaştılar, yayıldılar, yazdılar, ürettiler… Türkistan’dan Avrupa’ya, devletler kurup devletler yıktılar. Bükülmez bileklerinin ardında atalarının efsanelerini, unutulmaz isimleri ve devasa b...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, bugün yaşayan Türk boylarının ortak tarihidir. Sak, Hun, Tabgaç, Gök-Türk, Karluk, Uygur ve Kıpçak gibi boyların tarihi, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenis...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Stalin’e ardından yazılan bir makale “Fantastik adamın fantastik kariyeri bitti. 73 yıl evvel Gori’de fakir bir kunduracı ailesinde doğan oğlan, Kremlin’de dünyanın en büyük imparatorluğunun en büyük...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkler, varoluşlarından itibaren uçsuz bucaksız topraklarda güçlü devletler kurmuş ve bu devletleri kendi sülale adlarıyla anarak adeta “hanedanlıklar çağı”nı başlatmışlardır. Fakat ilk kez Uygurlar...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺