Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları Kitapları

0 kişi
1. 1. Çiviyazılı tam ya da yarı fonetik ziti-isimleri 1. 2. Çiviyazılı tam logografik ziti-isimleri 2. 1. Hiyeroglif yazımlı yarı fonetik ziti-isimleri2. 2. Hiyeroglif yazımlı tam logografik ziti-is...
%10 75,00 ₺ 67,50 ₺
0 kişi
Ölüm, öte dünya inancını barındıran tüm toplumlarda bu dünyadaki zamanını tamamlayan ruhun yeni bir varlık biçimine dönüşmesindeki eşik olarak algılanmıştır. İnsan ruhunun yaşayanların dünyasından ölü...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Sikkeler, üzerlerinde taşıdıkları tasvir ve yazılar nedeniyle tarihe ışık tutarlar. Bu kitap, İstanbul tarihini sikkelerden okumak isteyenlere yararlı olabilecek küçük bir çalışmadır. İstanbul (Byzant...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. içeriğinin başlıca amaçlarından biri, birçok cam işleme tekniği...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
“...Nikomedia’nın tarihi boyunca yaşadığı yer sarsıntılarında hayatını kaybeden çocuğun adı ister, M.S. 2. yüzyıldaki Thrason, ister 1999 yılındaki Ayşe olsun acıların adresinin hep aynı yer olduğu gö...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Lykia kenti Phaselis'in kuruluş efsanesinde balığa yer verilmektedir. Koloninin kurucusu Lakios, orada koyunlarını otlatan Kylabras adlı çobana, onun isteği üzerine, kentin kurulacağı araziye karşılık...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
1 kişi
İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden biri olan barınmanın sonucunda oluşan konutlar ve paralelinde gelişen duvar işçiliği birçok farklı ( ekonomi, kültür, hammadde vb. ) etmene bağlı olarak hızlı...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Güneş saati isminden de anlaşıldığı gibi, zamanı güneşe göre ölçen, ilk kullanılan basit tiplerinden sonra astronomi ve matematiğin kurallarına göre yapılan, eski çağın hassan zaman ölçme cihazlarıdır...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Eski Yunan toplumunda gömünün gerçekleştirilmesi ve gelenek-lerin uygulanması hem ölen kişinin ruhunun huzura kavuşması hem de ailenin onuru için vazgeçilmezdir. Akhilleus'a rüyasında seslenen Patrokl...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Tahıllar, temel beslenme ihtiyacım karşılamak amacıyla yetiş-tiriliyordu. Asma ve zeytin ise, tarım ekonomisi için çok önemli iki üründü. Asmadan elde edilen üzüm ile şarap ve şıra gibi içe-cekler eld...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Maiandros'un (Büyükmenderes) Anadolu topraklarında akıp giderken sık sık yatak değiştirmesi ve eğri büğrü akması kentler arasında kime ait olduğuna dair sınır anlaşmazlıkları ile ilgili tartışmalar ya...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Anadolu Tıp Tarihi'ne Giriş, bugünkü tıbbın doğup gelişmesini sağlayan Antik Çağ Tıbbı'nı, "Anadolu Tıbbı" adıyla ele almanın daha doğru olacağım savunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu alışkanlığı yıkma...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
M.Ö. II. binyıl başlarında Anadolu'da küçük yerleşmelerin yerini, gittikçe sayıları artan büyük merkezler almıştır. Bu kentleşme bir yandan değişik sosyal sınıfların ortaya çıkmasına yol açarken, diğe...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
SNG Turkey 11Collector’s NoteDuring my childhood days I used to play among the ruins of Philadelphia (modern Alaşehir). I breathed in the historical atmosphere of Philadelphia, feeling its past and li...
%10 480,00 ₺ 432,00 ₺
Tükendi
0 kişi
... Günümüzde on, oniki binyıl kadar önce başlayan yerleşik yaşama geçiş sürecinin, içinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreğinde ne kadar sorunlu bir kentleşmeye dönüştüğünü, hepimiz yaşayarak görüyoru...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
0 kişi
This catalogue is the tenth volume of the SNG Turkey Project and covers the Ionian and Lydian coins in the collection of Yavuz Tatış, a businessman and collector living in Izmir (ancient Smyrna). Majo...
%10 250,00 ₺ 225,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Tüm yasalarda, "eğer" edatı ile başlayan şart cümleleriyle belirtilen tek tek suç eylemlerini ve bunlar için öngörülen cezaları gösteren maddeler, mümkün olduğunca sistematize edilerek, derlenmiştir....
%10 5,56 ₺ 5,00 ₺