Türk İdari Araştırmaları Vakfı Kitapları

0 kişi
Bu çalışmanın konusunu, Türkiye’de ülke topraklarının yönetiminin temelinde yer alan, “mülki idare sistemi” oluşturmaktadır. Türkiye’de devlet, üniter biçimde yapılanmış ve devletin örgütlenmesi de, b...
50,00 ₺
0 kişi
15 Temmuz Sonrası Toplumsal Güvenlik ve HuzurGüvenlik, insanoğlunun varoluşuna ilişkin en temel unsurlardan biridir. Güvenlik kavramı sosyal bilimler alanında genel çerçeve ve boyutlara karşılık gelen...
25,00 ₺
0 kişi
Sivil toplum kuruluşları, kazanç paylaşma amacı gütmeksizin, toplumsal sorunların çözümüne ve toplumun gelişmesine yönelik gönüllü faaliyette bulunan karar alma süreçlerine katkıda bulunan dernek ve v...
50,00 ₺
0 kişi
Bir toprak parçasının vatanlaşması, ancak onu yurt edinen milletin o coğrafya ile tam anlamıyla özdeşleşmesiyle ve onu korumak uğrunda her şeyini verecek bir fedakarlık şuuruna sahip olmasıyla mümkünd...
25,00 ₺
0 kişi
15 Temmuz 2016 tarihinde mülki idare amirleri kararlı bir şekilde, darbe karşısındaki yerlerini almıştır. Dik bir duruş içinde kamu kurumları, kamu görevlileri ve halkı yönlendirmişlerdir. Demokrasi n...
100,00 ₺
0 kişi
İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasında, siyasal sistemin oturması, devletin işleyişi ve ülkenin yönetimi açısından yurdun en ücra köşesine kadar merkezi idarenin eli, gözü kulağ...
120,00 ₺
0 kişi
This research project assesses the bureaucratic policy capacity of the Turkish Ministry of the Interior (MoI) to understand and describe the complex capacity of the one of the most important public Tu...
100,00 ₺
0 kişi
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden her yıl çok sayıda görüş istenmektedir. 2012 ve 2013 yılında verilen görüşlerin sistematik biçimde sınıflandırılması sonucunda bu kitaplar ortaya çıkmıştır. 20...
50,00 ₺
0 kişi
İçişleri Bakanlığı’nın Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı – Çalıştay RaporuTürkiye’de 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişe ilişkin mevzuatta yapılan düzenlemelerve idari yap...
35,00 ₺
0 kişi
Acil durum yönetiminin, acil durum öncesi, sırası ve sonrası biçiminde temel aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalarla bağlantılı olarak bütünleşik yönetim anlayışı, risk yönetimi, planlama, müdahale, iy...
40,00 ₺
0 kişi
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden her yıl çok sayıda görüş istenmektedir. 2012 yılında verilen görüşlerin sistematik biçimde sınıflandırılması sonucunda kitap olarak yayınlanmıştır.
50,00 ₺
0 kişi
Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim, başlığını taşıyan bu çalışma Türkiye’yi ve komşu ülkelerdeki yönetim yapısını (devleti) ele almaktadır. Genelde, Türkiye ve yakın coğrafyasında bulunan ülkelerin ta...
80,00 ₺
0 kişi
Bulgaristan, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşımaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği komşusu Bulgaristan, Türk ul...
98,00 ₺
0 kişi
Günümüzün en çok tartışılan sorunlarından birisi olan terörizm, jeopolitik odaklı, siyasi bir amaçla devlet hâkimiyetine veya devletlere karşı, devletin güvenlik güçlerini, sivilleri ve insani yaşam k...
40,00 ₺
0 kişi
Türkiye’de İçişleri Bakanlığının tarihinin başlangıcı olarak 1836 yılı esas alınamaz. Farklı isimler altında da olsa tüm Müslüman Türk devletlerinde ve özellikle de Osmanlı Devletinde “içişlerinin” te...
100,00 ₺
0 kişi
İl Özel İdaresinin Organlarıİl özel idaresi, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî ö...
25,00 ₺
0 kişi
Göç olgusu farklı türevleriyle oldukça dinamik bir süreçtir. “Her insan bir göç, her göç bir insan” deyişinde olduğu gibi, göç eden kişi sayısı ve o kişilerin göç sürecindeki deneyimleri kadar farklı...
40,00 ₺
0 kişi
Kamu yönetimi ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan gelişmelerle ilgili "farkındalık" oluşturmak amacıyla alanında yetkin akademisyenler, araştırmacılar ve bürokratların birikim ve deneyimlerini aktarabil...
25,00 ₺
0 kişi
İnsanların çok hızlanan ve karmaşıklaşan yaşamda, birçok alanda bizzat kendisinin deneyim yaşamasına ne imkân ne de zaman vardır. Bu nedenle öznel deneyimin yerini giderek medya aracılığıyla gözlem ve...
40,00 ₺
0 kişi
Türk İdare Dergisi’nin 90 Yılıİlk defa 1928 yılının Nisan ayında “DâhiliyeVekâletinin Aylık Mecmuası” olarak “İdare” adı altında eski harflerle yayın hayatına başlamış olan Türk İdare Dergisi, yeni al...
35,00 ₺