Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Kitapları

0 kişi
Masallar, yazılı kültürün yaygın olmadığı eski çağlarda geniş halk kitleleerinin hâl, geçmiş ve geleceğe ait algı, duygu, düşünce, hayal ve beklentilerini yansıttığı ananim bir türdür. Türk Dünyası Ma...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Moğol Atasözleri adlı kitapta, Moğol atasözlerinin yapısal özellikleri ve Türk atasözleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca Türkçe çevirilerinin de yapıldığı Moğol atasözleri, uluslar arası at...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Eski Türkçe döneminin Budist Türk çevresine ait Türk diliyle yazılan metinleri ile oluşturulan eserde o dönemin Türk dili metinlerinde ‘olumsuzluk’ ve ‘yokluk’ hallerinin ifade ediliş biçimlerini gram...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri adlı eser Türk dilinde fiil birleşmelerinin bir alt türünü oluşturan art-fiil yapılarını eski ve yeni Oğuz Türkçesi çerçevesinde tarihsel-karşılaştırmal...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
‘Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Kitabı’ adlı bu kitap, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından büyük Türk hikâyecisi Ömer Seyfettin’in vefatının 100. yılı anısına hazırlanmıştır. Yakup Çel...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Oğuzların dili ile ilgili elimizdeki ilk verilerimiz, Kaşgarlı Mahmûd’un Dîvân’ında verdiği bilgilerle başlar. Oysa hiç homojen olmayan boylar birliğini temsil eden Köktürkler’in çağında ortaya konan...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
“Türk Dili Temel Kitabı Herkes İçin Türk Dili”, Türk dilinin bütün konularını içine alacak temel bir kitaptır. Kitabın ana özelliği, Türk dilinin bütün konularını içine alan ama çok hacimli de olmayan...
%8 37,50 ₺ 34,50 ₺
0 kişi
Mançular, Çin’i yöneten son hanedan olan Çing Hanedanını (1644-1911) kuran Tunguz topluluğudur. Çin’i yönetmeye başladıktan kısa bir zaman sonra Çin kültüründen yoğun bir şekilde etkilenmeye başlayan...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Bu çalışmaya konu olan eser, 1688 yılında Venedik’te basılmış olan Raccolta Cvriosissima D’adaggj Tvrcheschi adlı Türkiye Türkçesi atasözü kitabıdır. İstanbul’da büyükelçi olarak görev yapan Giovanni ...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Şükrü Elçin, Osmanlı Devleti’nin Manastır sancağında bağlı Florina kasabasında 23 Eylül 1912 tarihinde dünyaya gelir. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde kurduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺
0 kişi
Ali Şir Nevayi, hiç şüphesiz bütün kültür ve medeniyet tarihimizin çok seçkin kişilerindendir; yazdığı eserlere, sahip olduğu düşüncelere, yaptığı işlere bakıldığında bu düşüncenin hiç de abartılı olm...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
0 kişi
Türkoloji, Türk Halk Edebiyatı, Türk Dünyası Araştırmaları ve Yabancılara Türkçe Öğretimi alanlarında önemli ve başarılı çalışmalar yapan; çok sayıda akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencisi ye...
%8 115,00 ₺ 105,80 ₺
0 kişi
Elinizdeki eser, Elâzığ Masalları ve Propp Metodu, Türkiye'de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Risâlet'ün Nushiyye ve Yunus Emre, Türklerin Tarihi (Geçmişten Geleceğe), Türk Kültürüne Eleşt...
%8 100,00 ₺ 92,00 ₺
0 kişi
Türkçenin yeni coğrafyalarda şekillenmeye başladığı fakat birtakım siyasi, sosyal ve kültürel sebeplerle tam olgunlaşmadığı zamanlara ait olan geçiş dönem eserleri, bir taraftan eski yazı dilinin sesl...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
0 kişi
Dil ile düşünce arasındaki bağ ele alındığında, dilin düşüncenin malzemesi olduğunu söylemek mümkündür. Aynı şekilde düşünceleri şekillendiren de dildir. Bir diğer deyişle düşüncenin maddesi dil, dili...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Günlük konuşma dilinde hayatın hemen her sahnesinde neyi nasıl soracağımızı, sorulduğunda nasıl cevap vereceğimizi bilmek; hangi tür söz kalıplarını kullanmamızı öğrenmek önemlidir. Elinizdeki küçük e...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu ‘Divânu Lugat’it-Türk’ adlı eserdir. XI. yüzyıl Türk dünyası kültür hayatını en küçük nüansına kadar ele alıp tanı...
%8 47,50 ₺ 43,70 ₺
0 kişi
Türk sözlü Kültür araştırmaları ve eski deyişle Türk folkloru konusunda önemli bir bilim adamı olan Saim Sakaoğlu adına hazırlanan bu armağan eser, Türk Halk Edebiyatı’nı farklı unsurlarıyla ele alan...
%8 65,00 ₺ 59,80 ₺
0 kişi
Kırgız Türklerinin sözlü edebiyatta üretkenliklerine dair bilgilerin zenginginleşmesini sağlayan bu eserde Kırgız Türklerinin destan geleneği ve Er Soltonoy destanı incelenmektedir. Metin özelliklerin...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
0 kişi
Türk Moğol Araştırmaları adlı eser, Prof.Dr. Tuncer Gülensoy için hazırlanmış, Türkçe, Moğolca, Rusça, Almanca ve İngilizce makalelerden oluşmaktadır. Türk dili, Türk tarihi ve Türk arkeolojisi üzerin...
%8 50,00 ₺ 46,00 ₺