Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Kitapları

0 kişi
Türkçenin yeni coğrafyalarda şekillenmeye başladığı fakat birtakım siyasi, sosyal ve kültürel sebeplerle tam olgunlaşmadığı zamanlara ait olan geçiş dönem eserleri, bir taraftan eski yazı dilinin sesl...
%10 47,00 ₺ 42,30 ₺
0 kişi
Günlük konuşma dilinde hayatın hemen her sahnesinde neyi nasıl soracağımızı, sorulduğunda nasıl cevap vereceğimizi bilmek; hangi tür söz kalıplarını kullanmamızı öğrenmek önemlidir. Elinizdeki küçük e...
%10 32,50 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Altaylılar hakkında makalelerden oluşan bu çalışma, Türk kültürü ve Türk halkbilimi alanlarında çalışan araştırmacıların yanı sıra Türk kültürüne, özellikle de, Altay Türklerine Altay Türklerinin kült...
%10 27,50 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Türklerin tarihi geçmişinde önemli bir yeri olan ‘Aşık Oyunu’ bugün de bir çok boyların hayatında varlığını ve önemini korumayı sürdürmektedir. Bu oyunu yaşatan Türk boylarından biri de Kırgız Türkler...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
/ 3