Türk Tarih Kurumu Yayınları Kitapları

0 kişi
Yeni Kafkasya dergisi, Azerbaycan’ın birinci Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’nin Bolşevilderin Azerbaycan’ı istilasından sonra kaçıp geldiği Türkiye’de 1923-1927 yılları arasında yayımladığı, isti...
%10 36,00 ₺ 32,40 ₺
0 kişi
Antik dönemde Pamfilya, Pisıdya ve Likya olarak adlandırılan Anadolu'nun, güneybatısında ve güneyindeki bu bölgede, Türk sınır savaşçılığı açısından aşiretler, daha doğru bir tabirle onların oluşturdu...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Kanun ve nizâmlar en karmaşık sosyal ve siyasal sistemlerden biri olan devletin oluşum işleyiş ve devamlılıklarının en somut göstergelerinden biridir Devletin ayakta kalması kurucu ve başarılı bireyle...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Genellikle 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar geçen süre içinde, bu alanda gerçekleştirilen araştırmalara rağmen, Osmanlı Devleti''nin çeşitli hükümranlıklarının hukuki faaliyetine ilişkin kanunlar ve sa...
%10 5,00 ₺ 4,50 ₺
0 kişi
İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver no. 241'de muhafaza edilen Akşehir Mufassal Defteri'ni ilmi bir değerlendirme ile tam metin olarak yayınlıyoruz. Söz konusu defter, Osmanlı ta...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Türkler, tarihin bütün devirlerine, dünyanın muhtelif yerlerinde, türlü türlü isimlerle hayatları az veya çok uzun tesirleri silik veya sürekli devletler kurmuşlardır. Bu devletler içinde kuruluş şekl...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Anadolu''nun İslamlaşması konusu henüz bütün yönleri ile aydınlatılabilmiş değildir. Şimdiye kadar mesele, daha çok genel çerçevede ele alınmış ve bu yaklaşımın tabii sonucu olarak genel hükümler orta...
%10 6,00 ₺ 5,40 ₺