Türk Tarih Kurumu Yayınları Kitapları

0 kişi
Yeni Kafkasya dergisi, Azerbaycan’ın birinci Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’nin Bolşevilderin Azerbaycan’ı istilasından sonra kaçıp geldiği Türkiye’de 1923-1927 yılları arasında yayımladığı, isti...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Antik dönemde Pamfilya, Pisıdya ve Likya olarak adlandırılan Anadolu'nun, güneybatısında ve güneyindeki bu bölgede, Türk sınır savaşçılığı açısından aşiretler, daha doğru bir tabirle onların oluşturdu...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver no. 241'de muhafaza edilen Akşehir Mufassal Defteri'ni ilmi bir değerlendirme ile tam metin olarak yayınlıyoruz. Söz konusu defter, Osmanlı ta...
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
/ 71