Türkiye Felsefe Kurumu Kitapları

0 kişi
Bu kitap, "bilimsel felsefe"nin etikte bir yansıması olan ve Anglo-Amerikan felsefe dünyasında bugün etikle en yaygın uğraşma yolu olan metaetik üzerine, ülkemizde yayımlanan ilk çalışmadır.Harun Tepe...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Son yıllarda meslek etiklerinden daha sık söz edilmeye başlandı. Çeşitli mesleklerde karşılaşılan etik sorunların gittikçe daha fazla farkına varılmasıyla birlikte meslek etiklerinin sayısı da arttı....
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana göze batan siyasal olayları oluşturan eylem ve kararlara, yaygınlık kazanan düşünce-sanat akımlarıyla moral ve toplumsal akımlara bakılırsa, çağdaş kültürün en belirgi...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Pratik Aklın Eleştirisiyle birlikte Kant'ın Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan ve "Eleştiri"den önce yayınlanan "Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi"nde Kant, günlük yaşamda eylemde bulunurk...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Türkçede bir ilk olan bu sözlük, Türkçe biyoetik dilinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Etik terimlerin dilimizdeki kullanımlarına bakarak ve İngilizce terimlere önerilmiş olan T...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"İnsan haklannın neyin istemi olduklarını, aynı zamanda da bu istemi kime yönelttiklerini biliyorsak, her an herkesçe herkes için neden korunması gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, aynı za...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Schopenhauer ve İnsan, özellikle insan-kişi ayırımı üzerinde yapılmış bilimsel bir çalışmadır.İnsan, toplum teki olarak değil de kişi olarak ele alındığında ve kişi başarıları insan başarılarından ayı...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kitap, İoanna Kuçuradi'nin Uludağ Üniversitesinin Eğitim Fakültesi öğrencilerine yaptığı üç konuşmadan oluşuyor.Temelini yazarın bir bütün olarak felsefe görüşünde bulan bu Konuşmalar, sürekli gündemd...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Nietzsche'nin, yüzyirmi-yüzotuz yıl önce, insanlar ve değerlerle, çağı ve çağımızla ilgili söylediklerini doğru anlayabilmek, onun bütün yazdıklarını birbiriyle ilgilerinde okumayı gerektiriyor.Böyle...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
1 kişi
Urlalı Bir Filozof Anaksagoras, 2018Elinizdeki kitap Türkiye Felsefe Kurumunun düzenlediği “Anadolu’da Felsefeye Yolculuk” başlıklı toplantı dizisinin dördüncü durağında yapılan ve metinleri bize ulaş...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Türkiye Felsefe Kurumu'nun Alman Kültür Merkeziyle birlikte Ankara'da düzenlediği "Adalet Kavramı Semineri"nde sunulan bildiriler bu kitapta biraraya getirilmiştir. Değişik bildirilerde adalet kavramı...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Masum olmayan bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların yüzlerinin unutulduğu, kendi yüzümüzü unuttuğumuz ve değerlerin çok kolayca harcanabildiği bir dünyada...Böyle bir dünyada insanın yüzünü görmek nasıl m...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Bu Etik 1970lerin başında ilk yayımlandığı sıralarda, etik sorunlarla uğraşmak bugün olduğu gibi moda değildi. Geçen yirmibeş-otuz yılda etik, felsefede en çok uğraşılan alanlardan biri oldu, çeşitli...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
İoanna Kuçuradi, insan hakları ve hukuk-devlet- siyaset felsefesi yazılarını bir araya getirdiği bu kitapta, özellikle felsefi bilgiyle temellendirilmiş açık bir insan hakları kavramının önemi üzerind...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
1 kişi
Son yıllarda ‘etik’ sözcüğü moda olduğu halde, bu sözcüğü kullananlar ondan farklı farklı şeyle anlıyor. Böylece aynı “şeye” farklı adlar, farklı “şeylere” de aynı ad verilmiş oluyor. Bu da, değer sor...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Hatta "metafizik nedir?" sorusunun aslında çift anlamlı olduğu ortaya çıkarsa çünkü bu soru, felsefe olarak felsefeyi bir ağaca benzeten ve onun kökünü metafiziğin oluşturduğunu ifade eden René Descar...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
"Oğuz Atay, Tutunamayanlar'ın bir yerinde kahramanına, lüzumu kadar sorumuz olmadığını, ama lüzumundan çok cevabımız olduğunu söyletir. Çok haklı. Çok cevabımız, ama pek az sorumuz var. İnsanlığın sor...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Kant'in dilinde bilim, 'saf' ama bilgimizi genişleten yargılardan oluşan çeşitli bilgi alanları; 'bilim olarak metafizik' ise, doğaya ve ahlâklılığa ilişkin, bu nitelikte bilgilerden oluşan bir sistem...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Kant'ın üç Eleştirisinden ve Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan Pratik Aklın Eleştirisi 'nin bu çevirisi, ilk defa 1980'de yayımlanmıştı. Çoktan tükenmiş olan bu çevirinin dördüncü  baskısını,...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İyi, Sevgi, Çağımızda Metafizik Sorunu, 201820. yüzyılda metafizik sorununa yönelik yaklaşımlarda önyargılı bir tutum göze çarpmaktadır. Yüzyılımızda metafiziğe ilişkin ortaya çıkan bu olgu karşısında...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺