Türkiye Felsefe Kurumu Kitapları

%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana göze batan siyasal olayları oluşturan eylem ve kararlara, yaygınlık kazanan düşünce-sanat akımlarıyla moral ve toplumsal akımlara bakılırsa, çağdaş kültürün en belirgi...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, "bilimsel felsefe"nin etikte bir yansıması olan ve Anglo-Amerikan felsefe dünyasında bugün etikle en yaygın uğraşma yolu olan metaetik üzerine, ülkemizde yayımlanan ilk çalışmadır. Harun Te...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
1 kişi
Urlalı Bir Filozof Anaksagoras, 2018Elinizdeki kitap Türkiye Felsefe Kurumunun düzenlediği “Anadolu’da Felsefeye Yolculuk” başlıklı toplantı dizisinin dördüncü durağında yapılan ve metinleri bize ulaş...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Bir yazın yapıtının doğru yani amaca ulaştıran değerlendirilmesi üç ana aşamadan geçer. İlk ve onsuz edilemeyecek adım, yapıtı anlamaktır... Değerlendirme etkinliğinin ikinci aşaması, bir yapıtı kendi...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Nietzsche'nin, yüzyirmi-yüzotuz yıl önce, insanlar ve değerlerle, çağı ve çağımızla ilgili söylediklerini doğru anlayabilmek, onun bütün yazdıklarını birbiriyle ilgilerinde okumayı gerektiriyor. Böyl...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
İoanna Kuçuradi, insan hakları ve hukuk-devlet- siyaset felsefesi yazılarını bir araya getirdiği bu kitapta, özellikle felsefi bilgiyle temellendirilmiş açık bir insan hakları kavramının önemi üzerind...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu olgu kimi düşünürleri "değerlerin göreli olduğunu" ileri sürmeye ve bundan eylemle ilgili sonuçlar çıkarmaya götürmüştür. Kimi filozoflar da bu sava karşı "değişmez, evrensel değerler olduğunu" tem...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Kitap, İoanna Kuçuradi'nin Uludağ Üniversitesinin Eğitim Fakültesi öğrencilerine yaptığı üç konuşmadan oluşuyor. Temelini yazarın bir bütün olarak felsefe görüşünde bulan bu Konuşmalar, sürekli günde...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
0 kişi
"İnsan haklannın neyin istemi olduklarını, aynı zamanda da bu istemi kime yönelttiklerini biliyorsak, her an herkesçe herkes için neden korunması gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, aynı...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Masum olmayan bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların yüzlerinin unutulduğu, kendi yüzümüzü unuttuğumuz ve değerlerin çok kolayca harcanabildiği bir dünyada... Böyle bir dünyada insanın yüzünü görmek nasıl...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Husserl bu kitapta, doğalcılık ve tarihselcilikle, özellikle de onların arkasındaki pozitivizm ve skeptisizmle hesaplaşıyor. Husserl'e göre araştırma dürtüsü felsefelerden değil, şeylerden ve problem...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Hatta "metafizik nedir?" sorusunun aslında çift anlamlı olduğu ortaya çıkarsa çünkü bu soru, felsefe olarak felsefeyi bir ağaca benzeten ve onun kökünü metafiziğin oluşturduğunu ifade eden René Descar...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Schopenhauer ve İnsan, özellikle insan-kişi ayırımı üzerinde yapılmış bilimsel bir çalışmadır. İnsan, toplum teki olarak değil de kişi olarak ele alındığında ve kişi başarıları insan başarılarından a...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Pratik Aklın Eleştirisiyle birlikte Kant'ın Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan ve "Eleştiri"den önce yayınlanan "Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi"nde Kant, günlük yaşamda eylemde bulunurk...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Kant'in dilinde bilim, 'saf' ama bilgimizi genişleten yargılardan oluşan çeşitli bilgi alanları; 'bilim olarak metafizik' ise, doğaya ve ahlâklılığa ilişkin, bu nitelikte bilgilerden oluşan bir sistem...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Türkiye Felsefe Kurumu'nun Alman Kültür Merkeziyle birlikte Ankara'da düzenlediği "Adalet Kavramı Semineri"nde sunulan bildiriler bu kitapta biraraya getirilmiştir. Değişik bildirilerde adalet kavramı...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
"Oğuz Atay, Tutunamayanlar'ın bir yerinde kahramanına, lüzumu kadar sorumuz olmadığını, ama lüzumundan çok cevabımız olduğunu söyletir. Çok haklı. Çok cevabımız, ama pek az sorumuz var. İnsanlığın sor...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
2500 yıl önce Anadolu'nun Batı Ege kıyı şehirleri başta olmak üzere, felsefi düşüncenin doğuşuna tanık oluruz. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde yaşamış filozofların ve düşüncelerinin anımsanmasının ül...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
İyi, Sevgi, Çağımızda Metafizik Sorunu, 2018 20. yüzyılda metafizik sorununa yönelik yaklaşımlarda önyargılı bir tutum göze çarpmaktadır. Yüzyılımızda metafiziğe ilişkin ortaya çıkan bu olgu karşısın...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
/ 4