Türkiye Felsefe Kurumu Kitapları

0 kişi
Son yıllarda meslek etiklerinden daha sık söz edilmeye başlandı. Çeşitli mesleklerde karşılaşılan etik sorunların gittikçe daha fazla farkına varılmasıyla birlikte meslek etiklerinin sayısı da arttı....
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Pratik Aklın Eleştirisiyle birlikte Kant'ın Etikle ilgili iki ana yapıtından biri olan ve "Eleştiri"den önce yayınlanan "Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi"nde Kant, günlük yaşamda eylemde bulunurk...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
"İnsan haklannın neyin istemi olduklarını, aynı zamanda da bu istemi kime yönelttiklerini biliyorsak, her an herkesçe herkes için neden korunması gerektiğini de bilmiş oluruz. Bunu biliyorsak, aynı...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Schopenhauer ve İnsan, özellikle insan-kişi ayırımı üzerinde yapılmış bilimsel bir çalışmadır. İnsan, toplum teki olarak değil de kişi olarak ele alındığında ve kişi başarıları insan başarılarından a...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Nietzsche'nin, yüzyirmi-yüzotuz yıl önce, insanlar ve değerlerle, çağı ve çağımızla ilgili söylediklerini doğru anlayabilmek, onun bütün yazdıklarını birbiriyle ilgilerinde okumayı gerektiriyor. Böyl...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
1 kişi
Urlalı Bir Filozof Anaksagoras, 2018Elinizdeki kitap Türkiye Felsefe Kurumunun düzenlediği “Anadolu’da Felsefeye Yolculuk” başlıklı toplantı dizisinin dördüncü durağında yapılan ve metinleri bize ulaş...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Masum olmayan bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların yüzlerinin unutulduğu, kendi yüzümüzü unuttuğumuz ve değerlerin çok kolayca harcanabildiği bir dünyada...Böyle bir dünyada insanın yüzünü görmek nasıl m...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Bu Etik 1970lerin başında ilk yayımlandığı sıralarda, etik sorunlarla uğraşmak bugün olduğu gibi moda değildi. Geçen yirmibeş-otuz yılda etik, felsefede en çok uğraşılan alanlardan biri oldu, çeşitli...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Son yıllarda ‘etik’ sözcüğü moda olduğu halde, bu sözcüğü kullananlar ondan farklı farklı şeyle anlıyor. Böylece aynı “şeye” farklı adlar, farklı “şeylere” de aynı ad verilmiş oluyor. Bu da, değer sor...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Kant'in dilinde bilim, 'saf' ama bilgimizi genişleten yargılardan oluşan çeşitli bilgi alanları; 'bilim olarak metafizik' ise, doğaya ve ahlâklılığa ilişkin, bu nitelikte bilgilerden oluşan bir sistem...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
İyi, Sevgi, Çağımızda Metafizik Sorunu, 2018 20. yüzyılda metafizik sorununa yönelik yaklaşımlarda önyargılı bir tutum göze çarpmaktadır. Yüzyılımızda metafiziğe ilişkin ortaya çıkan bu olgu karşısın...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi ülkemizde felsefe eğitiminin durumunu ve sorunlarını ortaya koymak amacıyla 29-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “İlk ve Or...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Yirmibirinci yüzyılın başında, bir yandan insan haklarını koruma çabaları bütün dünyada artıyor, ama diğer yandan insan haklarına açık ve örtük tehditler gitgide çoğalıyor, güvenlik adına insan haklar...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Philosophical Trends in the 20th Century, 13 ciltten oluşan Yirmibirinci Dünya Felsefe Kongresi Bildirilerinin 12. cildidir. Kitabın "Aesthetics and Phıilosophy of Arts" başlıklı 1. Bölümünde, Maria H...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺