Türkmen Kitabevi - Akademik Kitapları Kitapları

0 kişi
Kitapta ele alınan konular sekiz ana başlık altında toplanmıştır. Birinci bölümde iktisadın genel yapısı başlığı altında genel tanımlara yer verilirken, ikinci bölümde fiyat mekanizması başlığı altınd...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Ekonomi için büyük önem arz eden bankalar da diğer ticari kuruluşlar gibi kar elde etme amacını taşıyan ticari işletmelerdir. Bankalar karlılıklarını hesaplayarak uzun ya da kısa vadeli stratejiler ge...
%8 27,00 ₺ 24,84 ₺
0 kişi
Sigorta sektöründe en önemli aktörlerden birisi sigorta acenteleridir. Son yıllarda sigorta acenteleri üzerinde önemli yasal düzenleme ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışma toplumu sigorta ile tanıştı...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
1 kişi
Uluslararası rekabet günümüz işletmelerini zorlamaktadır. Özellikle kitle iletişim ve sosyal mecra araçları ile iktisadi ve siyasi olaylar dünyanın en uzak köşelerine kadar anında ulaşmaktadır. Kürese...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
/ 15