Türkmen Kitabevi - Akademik Kitapları Kitapları

0 kişi
Ekonomi için büyük önem arz eden bankalar da diğer ticari kuruluşlar gibi kar elde etme amacını taşıyan ticari işletmelerdir. Bankalar karlılıklarını hesaplayarak uzun ya da kısa vadeli stratejiler ge...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Tüketici tercihlerindeki önemli rolü nedeniyle ön plana çıkan marka imajı konusunu ele alıp, geniş bir literatür taraması ile inceleyen kitap, Türkçe’de bu konuda mevcut sınırlı sayıdaki yayınlara kap...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Bir örgütü diğer örgütlerden ayıran ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir anlamlar sistemini ifade eden örgüt kültürü, örgütün başarısı üzerindeki etkileri dolayısıyla son yıllarda üzerinde yoğun...
%5 38,00 ₺ 36,10 ₺
0 kişi
Sigorta sektöründe en önemli aktörlerden birisi sigorta acenteleridir. Son yıllarda sigorta acenteleri üzerinde önemli yasal düzenleme ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışma toplumu sigorta ile tanıştı...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Finansal Muhasebe Uygulamaları Çalışma KitabıCilt:2Türkmen Kitabevi - Akademik Kitapları
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Part 1: Introduction to Consumer BehaviorPart 2 : Environmental Influences on Consumer BehaviorPart 3 : The Consumer as an Indıvıdual
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
Günümüzün ekonomik şartları, pazarlama konularının önemini büyük ölçüde arttırmış bulunmaktadır. Pazarlama fonksiyonu dışa açılma zaruretine inanmış olan ve bu yolda çaa harcayan işletmelerimiz için d...
%8 45,00 ₺ 41,40 ₺
0 kişi
Krizin tüm dünyada derinleştiği bir dönemde İşletme Yönetimi konusunun daha da ön plana çıkması kaçınılmazdır. Bu nedenle konunun incelenmesi ve profesyonel biçimde gerçekleştirilmesi belki bugün her...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
1 kişi
Uluslararası rekabet günümüz işletmelerini zorlamaktadır. Özellikle kitle iletişim ve sosyal mecra araçları ile iktisadi ve siyasi olaylar dünyanın en uzak köşelerine kadar anında ulaşmaktadır. Kürese...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Bir olayın kolayca açıklanabilir görünmesi, pek çok kişinin o konuda fikir yürütebilmesi belki de karmaşıklığının işaretidir. Bizi fazla düşünme zahmetinden kurtaran yaygın kanılar, yanlış kanılar ola...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Kitapta ele alınan konular sekiz ana başlık altında toplanmıştır. Birinci bölümde iktisadın genel yapısı başlığı altında genel tanımlara yer verilirken, ikinci bölümde fiyat mekanizması başlığı altınd...
%8 55,00 ₺ 50,60 ₺
1 kişi
Her ne kadar ülkemizde “Ne olacak bu doların hali?” sorusu çok daha sık sorulsa da, “Ekonomi nereye gidiyor?” sorusu da iktisatçıların sık sık karşılaştığı sorulardan biridir. Aslında bir iktisatçının...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
 Denetim İşlevi ve Muhasebe Mesleği Muhasebe Mesleği ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Denetim Raporu Bağımsız Denetimde Meslek Ahlakı Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin SorumluluğuDenet...
%8 75,00 ₺ 69,00 ₺
0 kişi
Kitapta; son yıllarda uluslararası alanda önemli bir konu olan sürdürülebilirlik kavramı işletmeler açısından değerlendirilmiş ve sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesine yönelik ölçek öne...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Günümüzde haber, spor, kültür, eğlence giderek metalaşmakta, toplumsal yaşamın bütün kesitleri bu metalaşmadan payını almaktadır. Bu durumun bir yansıması olarak, günümüzde modern birey de iyi bir yaş...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺
0 kişi
Kitapta; temel kavramlara yer verilmiş, devletin gelirleri, devletin giderleri, bütçe ve devlet muhasebesi kavramlar olarak ele alınmıştır. Devlet muhasebesinin özellikleri, özel muhasebe ile karşılaş...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
0 kişi
İşletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği finansal raporlama sis-teminin güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uygunluk konularında makul bir güvence sağlamak için işletmeler tarafından kurul...
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Günümüzde sürdürülebilirliğin bir strateji olarak benimsenmesi, doğal dengeye bağlı kalmanın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Farkındalık yaratan bilimsel çalışmalar, doğal dengenin korunmasının tü...
%5 40,00 ₺ 38,00 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıAvrupa İnsan Hakları SözleşmesiVergi Usul Kanunu3100 Sayılı Kanun6183 Sayılı Kanun4358 Sayılı KanunMali Tatil İhdası Hakkında Kanun1905 Sayılı KanunDanıştay Kanunu2576 Say...
%5 60,00 ₺ 57,00 ₺
0 kişi
Bireysel Emeklilik Fonlarında Portföy Yönetimi Türkmen Kitabevi - Akademik Kitapları
%5 38,00 ₺ 36,10 ₺