Tüstav İktisadi İşletmesi Kitapları

0 kişi
... Bu harekette yer alanlar için böyle olgular eski deyimle ahval-i âdîyeden sayılmalıdır, sayılır da. Bunun doğal bir sonucu olarak da bu uygulamaların en ağırına, hem de defalarca uğranılmış olsa b...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
"İfşa Ediyorum" Türkiye'de Komünizm ve IrkçılıkSavcı Konuştu Söz Sanığındır"Kırklı Yıllar" dizisinin son sözünü oluşturan Beşinci Cilt'de Sıkıyönetim Savcısı Kâzım Alöç'ün "İfşa Ediyorum" yazı dizisi...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Diyarbakır 5 Nolu zindan içinde zindandı, İşkence mühendisleri iyi bir eğitim almışlardı ve işlerini çok iyi biliyorlardı. Zorlamayla yapılan her şeyin insan ruhuna acı verdiğini ustalarından iyi öğre...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Aytül Tamer’in araştırması iletişim tarihi ve toplumsal tarih incelemeleri için önemli bir çalışmadır. İrade-i Milliye araştırması için Prof. Dr. Korkmaz Alemdar şöyle yazıyor:"Söze, Aytül Tamer’in ça...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
"Kanatlı Gençlik"... 22 yaşında, pençesi delik pabuçlarla sorguda... At arabasında kuru dalların altında "seyahat"... Bir gece boyunca bir şehirden öbür şehre terlikle "yürüyüş"... Gencecik yaşta ülke...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
2006, 1 Mayıs’ın Türkiye’de ilk yığınsal kutlanmasının 85. ve DİSK öncülüğünde 1976’da yeniden yığınsal kutlanmaya başlamasının 30. yıldönümü. TÜSTAV bu yıldönümünü 1 Mayıs, İlk Dileğimiz başlıklı ve...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Tüstav’ın 3. Genel Kurulu’nun arife günü, 18 Aralık 2004’te yapılan "1920-21’ler Türkiyesi ve Mustafa Suphi’lerin Dönüşü" sempozyumu, 2 oturum ve 1 atölye çalışması olarak yapıldı. Oturum ve atölye ça...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
... "Bu kitabın esası, Adana grevinde önderlik eden (Komünist Partili) işçi temsilcisi Alaaddin’in hem o günlerde elyazıyla (ve doğal olarak eski harflerle) kaleme aldığı 47 sayfalık anlatısıdır. Kita...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Türkiye Komünist Partisi’nin 1927 Tevkifatıyla açığa çıkıp tutuklanan Merkez Komitesi yerine kurulan Muvakkat Merkez Komitesi’ nin en önemli üyeleri, yani Doktor Hikmet [Kıvılcımlı], İsmail [Bilen] ve...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Kırklı Yılların son TKP davası, 1946 yılında kurulan iki legal partiyi; Türkiye Sosyalist Partisi ile Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisini kapsıyor.1947 TKP davası şeklen iki partiyi kapsıyorsa...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Türkiye Komünist Partisi, 1937’de uygulamaya konan desantralizasyon kararı çerçevesinde, Dış Bürosu’nu da dağıttı ve Marat (Laz İsmail, İ. Bilen) uzun yıllar yurtdışında TKP mümessili olarak bulundu....
%30 26,00 ₺ 18,20 ₺
0 kişi
GAYRETTEPE, SELİMİYE, METRİS başlığını taşıyan anılar, Tanılkan'ın yaşamıyla birlikte geçen zamanla, Tanılkan'ın politik hayatına, arkadaşlarına, ağır yüklerine ve daha birçok şeye ayna tutmaktadır.Ki...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
11 Ekim 2008'de kaybettiğimiz Nail Çakırhan, Türkiye Komünist Partisi'nin(TKP) yaşayan en eski üyesiydi.Nail Çakırhan ile 2000 yılı baharında başlayan görüşmeler, uzun bir çalışmasonucu 2008 yılı başı...
%30 27,50 ₺ 19,25 ₺
0 kişi
Türkiye'de Sosyalist Düşüncenin Klasikleri dizisinin ilk kitabı olan Türkiye ve Sosyalizm Sorunları, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli Marksist düşünürlerden Behice Boran'ın temel yapıtıdır. 1968 yıl...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Bu kitapla ve Nazım'ın kalemiyle, DP hükümeti, 27 Mayıs askeri harekatı, Milli Birlik Komitesi'nin değerlendirilmesi, 1961 Anayasası, Kıbrıs sorunu, Türkiye İşçi Partisi'ne karşı tutum gibi konularda...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
TKP’nin 1960’lı yıllarda örgütlü faaliyete geçişinin başlangıcı sayılan TKP MK Dış Bürosu 1962 Konferansı belgeleri Ekim 2002’de yayımlandı. Bu kitap 1963-1965 arası dönemi ele alıyor. Bu dönem bir ya...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Zaman sadece çocuklukla geçmiyor. Geçmedi ne iyi ki. Çocuk, çocukken çocuk olduğunu bilmez. İlk gençlik yıllarında bile henüz ne olduğunu anlamış olmayabilir. Ama bizde öyle midir? Değildir. Ve bir gü...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Georgi Dimitrov’un adı, dünya çapında Nazilerin açtığı Leipzig davasındaki ünlü savunmasıyla duyuldu. 1935’ten kapanışına kadar Komünist Enternasyonal’in Genel Sekreterliğini yürüten Dimitrov, Bulgari...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Georgi Dimitrov'un adı, dünya çapında Nazilerin açtığı Leipzig davasındaki ünlü savunmasıyla duyuldu.1935'ten kapanışı na kadar Komünist Enternasyonal'in Genel Sekreterliğini yürüten Dimitrov, Bulgari...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Georgi Dimitrov’un adı, dünya çapında Nazilerin açtığı Leipzig davasındaki ünlü savunmasıyla duyuldu. 1935’ten kapanışına kadar Komünist Enternasyonal’in Genel Sekreterliğini yürüten Dimitrov, Bulgari...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺