Umay Yayınları Kitapları

0 kişi
Mustafa Kemal’in genç subaylık döneminden ölümüne dek arkadaşlık yaptığı, cephelerde birlikte çalıştığı, görev verdiği ve çeşitli nedenlerle karşılaştığı tıbbiyeliler vardır. Onlar, hem Atatürk’ün sağ...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
"Türkiye'ye yönelik ütopik Anglo-Amerikan stratejisi, Türkiye'nin stratejik potansiyelini, onun bir ulus olarak dağılma sürecinde sonuna dek kullanmaktır... Türkiye, Transkafkasya ve Orta Asya'ya yöne...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
Tükendi
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Küreselleşme, Medeniyetler Çatışması, Dinler Arası Diyalog, 11 Eylül, Terör ve Askeri İşgaller, hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Ortadoğu'da ve Dünya'da neler oluyor? ABD Büyük Ortadoğu Projesi'...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Okurlardan gelen istek üzerine, Metin Aydoğan'ın Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve türkler kitabını, yazarının da onayını alarak, üç ayrı kitap halinde yayınlıyoruz. Bir iki yüz sayfa...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Attila İlhan: Metin Aydoğan’ın Bitmeyen Oyun’unu okuduğum sırada tadına doyamadığım satırlar, hem beni tekrar o ürpertici heyecana sürükledi, hem de Türkiye’yi yıllardır yönettiğini zanneden politikac...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
"Devlet, halkın huzurunu, ülkenin asayiş ve müdafaasını sağlamak için; demiryolları, limanlar, deniz araçları, telgraf ve telefon, tarım ve hayvancılık, her türlü nakliye araçları, sanayi ve ülkenin y...
%25 16,20 ₺ 12,15 ₺
Tükendi
0 kişi
İnanç ayrılıklarını her dönemde çıkar ve sömürü aracı olarak kullanan . Batı kapitalizmi, si yasallaştırdığı dini ekonomi başta olmak üzere kurulu düzen işleyişinin temel öğesi haline getirmiştir. Söm...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Metin’in (Aydoğan) ‘Bitmeyen Oyun’ ve ‘Yeni Dünya Düzeni Kemalizm ve Türkiye’ kitapları en az üç yayınevi tarafından, şimdi tam sayısını hatırlayamayacağım kadar çok basıldı; yükselen ‘Dip Dalgası’nın...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Metin Aydoğan’ın binikiyüz sayfalık ‘Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler’ kitabı; Küreselleşme ve Siyasi Partiler, Batı ve Doğu Uygarlıkları ve Türk Uygarlığı adlarıyla üç ayrı...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler1. Bölüm: Mustafa Kemal Atatürk ve Bilim2. Bölüm:Atatürk ve Üniversite Reformu3. Bölüm:1933 Reformundan Günümüze Üniversitelerimiz4. Bölüm:Atatürk´ün Kitap Okuma Tutkusu5. Bölüm:ayret Veric...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Bilinen bir gerçektir ki, tarih bir milletin; kanını, hakkını ve varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. Bu nedenle, örtülerle gizlenerek vatanımız ve milletimiz aleyhine verilen hüküm ve kanaatler, muha...
%25 16,20 ₺ 12,15 ₺
Tükendi
0 kişi
ABD, Ortadoğu'da bataklığa mı saplandı? İsrail'in yarattığı Lübnan Bunalımının anlamı neydi? Barışı destekleme görevi alan Türkiye'nin 2003 yılında tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan tezkere...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
İnşaat mühendisliği zor bir meslektir. Tahsili zor, uygulaması zor, yapılan hizmetin önemini topluma kabul ettirmek zordur. İnsanlar binada oturur, köprünün üzerinden geçer, barajın biriktirdiği suyu...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Metin Aydoğan’ın Antik Çağdan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri ve Türkler kitabı; Küreselleşme ve Siyasi Partiler, Batı ve Doğu Uygarlıkları ve Türk Uygarlığı adı verilen bu kitapla üç ayrı bölümde...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
"Tanzimat’ın açtığı serbest ticaret dönemi, Avrupa rekabetine karşı kendini koruyamayan ekonomimizi kapitülasyon zinciriyle bağlamıştı. Ekonomik alanda bizden çok güçlü olanlar, ülkemizde üstelik imti...
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺