Umuttepe Yayınları Kitapları

0 kişi
1. Ön bilgiler2. Lineer denklem sistemleri ve gauss yoketme yöntemi3. Matrisler4. Elementer işlemler ve denk matrisler5. Determinant tanımı ve özellikleri6. Lineer denklem sistemlerinin matrisler yard...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
1952 yılında Trabzon'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini (İstanbul Ticari İlimler Akademisi) 1973 yılında tamaml...
%10 42,50 ₺ 38,25 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kaynaklarının sınırlı olması bu kaynakların ülke kalkınmasına en fazla katkı sağlayacak yatırım projelerine yönlendirilmesini gerektirir. Bu tür bir yaklaşımın sergi...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bu, Türkiye’deki Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının muhasebe ve işletme programlarında dış ticaret işlemleri, dış ticaret muhasebesi gibi...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Yeraltı karmaşık bir yapıdadır. Bu nedenle yalnızca yeryüzünü gözleyerek, sondaj veya hendek açma gibi yöntemlerle bu karmaşıklığı doğrudan saptamak olanaksızdır. Jeofizik yöntemlerle, yer içinde oluş...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
1. Çok Katlı Pazarlama Nedir? 2. Geleneksel Pazarlama ve Çok Katlı Pazarlama 3. Doğrudan Pazarlama, Doğrudan Satış ve Çok Katlı Pazarlama 4. Çok Katlı Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi 5. Çok Katlı P...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Dünya ekonomisinde küresel güç haline gelen Çin, 21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biridir. Reformlardan önce Çin, çok fakir, büyük ölçüde verimsiz ve küresel ekonomiden nispeten uzak politikalar...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
%10 56,00 ₺ 50,40 ₺
0 kişi
Kamu yönetimi, modern devletin ve toplum hayatının en önemli unsurunu meydana getirmektedir. Vatandaş olarak, kamu kurumlarının yürüttükleri hizmetlerden her gün yoğun olarak yararlanmaktayız. Kamu yö...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Yeni ürünler, işletmelerin arkasındaki itici güçtür ve günümüz rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için bir anahtar konumundadır. Kısa ürün çevrim süreleri ile günümüzdeki oldukça yoğun re...
%10 46,00 ₺ 41,40 ₺
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Motivasyon günlük yaşamda ve çalışma yaşamında başarı için anahtar bir kavram. Günümüzde yaşanan rekabet, sürekli değişen koşullar ve yaşamımıza giren pek çok yenilik her zamankinden daha fazla motiva...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bilgisayar programlaması için kullanılan diller zaman içinde değişim ve gelişim göstermektedir. C Programlama Dili de bu değişime paralel olarak kendisini sürekli yenileyen ve günümüzde de yaygın olar...
%10 43,00 ₺ 38,70 ₺
0 kişi
Bölüm 1-Refleksoloji Hakkında Tamamlayıcı ve Destekleyici Tıp (CAM) Nedir? Refleksolojinin Tarihçesi Refleksoloji Terapi Nedir? Refleksoloji Terapi Ne Değildir? Refleksolojinin Sakıncalı Olduğu D...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
‘‘Yetenek savaşları’’ ifadesi marka ve kült bir kavramdır. Çağımıza damga vuran bu kavramın ikinci ve en zorlu perdesi açılmış ve oynanmaya başlanmıştır. Günümüzün bütün yöneticilerinin ve çalışanları...
%10 52,00 ₺ 46,80 ₺
%10 39,00 ₺ 35,10 ₺
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
/ 15