Urzeni Yayıncılık Kitapları

0 kişi
"Ey Türk Gençliği!Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendi...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
2 kişi
Yirmi dört karat bir lider olmak kolay olmamıştır. Atatürk, tüm diğer unvanlarının yanında gerçekte bir bilim insanı ve filozoftur. O, astronomi, arkeoloji, antropoloji, evrim biyolojisi, embriyoloji,...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
1584'te doğan Miyamoto Musaşi, Japonya'nın en tanınmş savaşçılarından biri oldu. Bir Samuray idi ve 30 yaşına geldiğinde 60'tan fazla dövüşü kazanmış, karşıtlarının tümünü öldürmüştü.Yenilmezliğine gü...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Ütopyalar toplumsal düştür. Ütopyalar kişinin içinde yaşadığı toplumu değiştirme istencinin en önemli yansımasıdır. Ütopyalar bu istenç ve inanç neticesinde kişinin toplumu değiştirebileceğine dair cü...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Mondros Mütarekesi gereği İstanbul İngilizlerce işgal edilmiş, sıra, güzel İzmir’e gelmiştir. Çanakkale Arslanlarından Binbaşı Tevfik ve cephe arkadaşları İzmir’de vazifelendirilmişlerdir. Görevleri,...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Dinler Tarihi'ne bakıldığında, insanların din tercihlerinde Tanrı'nın niteliği ve niceliği hususları belirleyici bir rol oynamaktadır. Tanrı'nın kim ve ne olduğu ise dinleri birbirinden ayıran en önem...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
İnsan varlığını ve ruhunu tehdit eden tehlikeye karşı gösterilen bir tepki olarak ele alınan korku, yaşam deneyimlerinden kaynaklanan, olumsuz ilişki sonucu gelişen temel bir duygudur.İnsan yaşamındak...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
İslamiyet öncesi Türk tarihi ya da günümüz adı ile Orta Asya Türk tarihi araştırmaları bilindiği üzere ilk olarak 18. yüzyılın ortalarında Joseph de Guignes’in, Histoire générale des Huns, des Turcs,...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Milli Mücadele Döneminde Yunan işgali karşısındaki çatışmalarda yer alan ve Anadolu'da baş gösteren isyanların bastırılmasında etkin rol üstlenen Çerkes Ethem, ilk olarak Salihli cephesinde askeri bir...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
1800’ün sonlarında cüzam ya da veba teşhisiyle Urla Karantina Adası’na alıkonulan bazı insanlar, öldükleri halde adada tutsak kalırlar. Suçluluk duyguları ve kefaret ödeme arzuları bu ruhları adaya tu...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Kadın evi süpürür,Fişi çeker prizden,Şair ince düşünür:Bir rüzgar çıkar ki beklenmedik ayazdan,Aman aman,Saniyede yelkenleri şişirir.Öyle şiddetlidir ki,Kartalın bile kanadı kırılır fırtınadan.Siyah b...
%15 19,00 ₺ 16,15 ₺
0 kişi
Kapitalizmle değişen üretim ve tüketim ilişkilerinin, küreselleşmeyle birlikte toplumsal bir boyuta ulaşarak kitleleri etkisi altına almasıyla büyük ölçekli toplumsal değişmeler yaşanmıştır. Feodalizm...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Basit ve düz bir söyleyişle tasavvuf, felsefedeki idealist ekol içinde yer alan, Tanrı’nın nitelikleri ile evrenin oluşumunu ve insanı, varlık birliğini (Vahdet-i Vücud) felsefesine uygun biçimde açık...
%15 55,00 ₺ 46,75 ₺
0 kişi
Hekate’nin Karia kökenli bir tanrıça olduğu yakın bir düşünce olarak kabul görülebilir. Ayrıca Hekate’nin Karia Kökenli bir ana tanrıça profili sergilediği de söylenebilir. Eğer Hekate Batı Anadolu kö...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
İnsanın var oluşu ile başlayan anlatı, insanın kültür tarihine dair birçok sembolü içerisinde barındırarak günümüze ulaştırmıştır. Yılan; anlatılarda yaşam,ölüm, sihir ve bilgiyle ilişkilendirilen; an...
%15 58,00 ₺ 49,30 ₺
0 kişi
Ünlü mutasavvıf Feridüddin Attar, kitabında simgesel anlatım biçimini seçerek kuşlarla birlikte bilinmeze, kuşların ölümsüz padişahı Simurg'u aramaya giderler. Onda, onunla birlikte ölümsüzlüğü tatmak...
%15 170,00 ₺ 144,50 ₺
0 kişi
Her okuma, çözümlemeyi yanında getirir. Okur, metni anlamışsa bir çırpıda çözümlemiştir de. Eğer metin, tek bir anlama gelen sözcükler kullanılarak sıradan cümlelerle yazılmışsa hemen her okur, okuduğ...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
…O gördüğünüz Taş Konak’ın ilk sahipleri, yüzyıllar önce doğuda, başka bir yerde yaşıyorlardı. İyi at binen, ok atan, kılıç ve mızrak kullanan bu insanların yaşamı, avcılık, hayvancılık ve tarıma daya...
%15 19,00 ₺ 16,15 ₺
0 kişi
Bu kitap, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı demokratik gerilemenin ana unsurlarından biri olan basın özgürlüğü konusunda yapılmış tarafsız ve bilimsel bir çalışma hüviyetindedir. Bu çalışmada, hiçbir m...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Yaşamın ve dünyamızın mükemmel ve adil olmadığını hepimiz biliyoruz. Her zaman çıkışlar ve inişler, önceden göremediğimiz engeller hep olacaktır. Hoşunuza gitse de gitmese de gerçek budur. Bu engeller...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺