Usar Yayınları Kitapları

0 kişi
Takvim yaprakları düşmeye.Güneş dağ doruğunda dura.Güzel günler gölgen ola.Ve sevdiklerinle binlerce yıla... 68'li yıllara, ardından gelen 78'li yıllara selam vermek selam almak, o yılları solumak, o...
%21 17,00 ₺ 13,43 ₺
0 kişi
Şair Ion Cristofor, gündelik dilin yalın özelliklerinden yararlanırken onu; yalnızca özenle seçilmiş kelimelerle değil aynı zamanda ironi, benzetme ve imgeleriyle o denli yetkin düzeyde kullanıyor ki,...
%21 17,00 ₺ 13,43 ₺
0 kişi
Kabuğunu Arayan Yara, hatırı sayılır bir tarihin içinden süzülerek geldiğini yalın dizelerle ördüğü şiir sesiyle haykırıyor. Lirik dizeleri bile hüznü umuda yoran buğusuyla kuşatıyor insanı. Eminim ki...
%21 17,00 ₺ 13,43 ₺
0 kişi
Dile Gelen Kalem, edebiyat dünyamızdaki bu kalemlerin yazdıklarıyla yaptıkları arasındaki köprülerin kurulmasını ve eserlerinin daha sağlıklı yorumlanmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü ne öykü, roman ve...
%21 25,00 ₺ 19,75 ₺
0 kişi
Rüyaların Küpü, yazarı bakımından da insancıllığın egemen, duygusallığın belirgin olduğu anlatılardan oluşmaktadır. Birinci tekil şahıs konuşturulurken anı görünümünü, çözümlemelerinde deneme ama kurg...
%21 17,00 ₺ 13,43 ₺
0 kişi
Makedonya'nın erkek egemen edebiyat sahnesindeki az sayıdaki kadın sesten biri olan şair, tutkulu, çiçekli bir dille düzenlenmiş, kaygıları hakkında olsun, içsel dönüşüm ve çatışmalarıyla, renkli sahn...
%21 17,00 ₺ 13,43 ₺
0 kişi
Maria Pal, kelimelere günlük anlamlarını unutturmayı başarmış bir şair. Bilinen kelimelerin kurduğu imgelerdeki dizilimi, başka dünyalardan gelmiş gibi yeni anlamlarla okuru buluşturmaktadır. Her şiir...
%21 17,00 ₺ 13,43 ₺
0 kişi
Şairin simge ve imgeleri ustalıkla kullanımı, uzayın ürpertici sonsuzluğu ile düşsel dünyamızın sınırsızlığı arasındaki büyüsel bağın şiire sinmesini sağlayıcı yetkinliktedir. Bu yüzden tikel örnekler...
%21 17,00 ₺ 13,43 ₺
0 kişi
Şairin ana temaları, aşktan, ayrılıktan söz ederken; şiirin arka planına doğanın öğelerini ustaca yerleştirerek şiirlerinde oluşturduğu kendine özgü kırık ritmi doğanın ritmiyle özdeş kılar. Coşkusuyl...
%21 18,52 ₺ 14,63 ₺
0 kişi
DeğinilerMutluluğun HukukuUsar Yayınları
%21 9,26 ₺ 7,32 ₺
0 kişi
Şiir Evreni Yaşayan Romanyalı Şairler Seçkisi Usar Yayınları
%21 40,00 ₺ 31,60 ₺
0 kişi
Nevzat Yusuf Sarıgöl kuşaklar boyu Romanya Türklerindendir. Şiir ve öykülerini Turkiye Türkçe’si veya Kırım Tatar Türkçe’siyle yazmaktadır.TURNA YERİ Türkiye Türkçe’si ile yazdığı şiirlerinin az bir k...
%21 9,26 ₺ 7,32 ₺
0 kişi
"yanıyormuş şiirler dumandan görünmüyor deşildikçe dizeler bu yangın hiç sönmüyor bir kadeh lal döküyorum kelimeler eriyor alevler mey içinde meyler şiirleşiyor"
%21 12,00 ₺ 9,48 ₺
0 kişi
Sevmeye çalışıyorum Bütün insanları Yaratan'dan ötürü, Zorlanıyorum... Bir sorun var bende, Sanırım beni Yaratan'dan ötürü. Az sayıda basılan önemsiz bir yerel gazetenin orta sayfalarında ilginç bir...
%21 11,11 ₺ 8,78 ₺
0 kişi
'Yazmak, tümüyle demokratik bir faaliyettir. Kendinize bir yazar grubu bulun, bir yazarlık kursu araştırın, edebiyat etkinliklerini takip edin, çok okuyun ve çok çok yazın. Yanınızda her zaman küçük b...
%21 12,96 ₺ 10,24 ₺
0 kişi
"Öğlene doğru kafile Akyazı'ya ulaşmıştı. Yaşlılar öküz arabalarında yola devam ediyorlardı. Gençler ve takati olanlar yürüyorlardı. Daha şimdiden ayak tabanları sızlamaya başlamıştı. Yol üzerinde ken...
%21 12,96 ₺ 10,24 ₺
0 kişi
Türün Ekicileri Yürüyüş Komitesi'nin düzenlediği ön toplantıya haber gönderilen köylerden üçer delege gelecekti.Köprü yanında kalabalık bir gurup vardı. Bize doğru gelmeye başladılar. Yakına gelince t...
%21 35,00 ₺ 27,65 ₺
0 kişi
Şair Ahmet Özer, öğretmenliği süresince çocukların dünyasıyla hep iç içe oldu. Bu iç içelik; onun, edebiyatın değişik dallarında ürün verirken çocuklarla olan bağlantısını da geliştirdi. Şair, Çocukla...
%21 13,89 ₺ 10,97 ₺
0 kişi
Kır bayır bir yerdi bura, yakında yamaçta ne bir ışık vardı, ne bir başka belirti. İnsanların önünde, insanlardan, insansı şeylerden uzaktılar, yapayalnızdılar. Gökte yıldızlar kendilerine yetmez gibi...
%21 13,89 ₺ 10,97 ₺
0 kişi
Günler Dilsiz Usar Yayınları
%21 7,41 ₺ 5,85 ₺