Vizetek Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Oyun sadece bir serbest zaman faaliyeti ya da eğlence aracı değildir. Özellikle çocuklar üzerinde pek çok gizil etkisi vardır. Oyun; çocuğa yaşamın küçük bir kopyasını sunarak toplumsal rollerini sına...
34,00 ₺
0 kişi
“Toplumsal sorumluluklarının farkında olan ve üretken akademisyenlerin en önemli görevlerinden biri, alan uygulayıcılarının mesleki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik öncü çalışmalar yürütmektir....
25,00 ₺
0 kişi
Teknolojide sağladığımız ilerlemenin de etkisiyle özellikle beyin ve sinir ağları üzerinde gerçekleştirilen gözlemler öğrenme üzerine yüzyıldan fazla bir zamandır geliştirilen açıklamaların radikal bi...
42,00 ₺
0 kişi
Çocuklar,Matematiğin keşfedilmek için sizleri beklediğini, onu sizin de icat edebileceğinizi biliyor musunuz? Peki sorun çözmek ve hatta eğlenmek için bir oyun, bir macera olduğunu? İşte sizle birlikt...
25,00 ₺
0 kişi
Düşünmek, doğmadan önce başlıyor olmasına karşın çocuklarımız felsefe ile ancak lise yıllarında karşılaşıyorlar. Bu gecikme, felsefe adı altında sadece düşünce tarihi öğretimi yapılması gibi bir yanlı...
12,00 ₺
0 kişi
“Medeniyet yolunda muvaffakiyet, yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadî hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için yegâne gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve yaşayışa hâkim olan h...
24,00 ₺
0 kişi
Sorgulama temelli matematik etkinliklerine yönelik öğrenci görüşleri aşağıda yer almaktadır.“Matematik bizi sorgulayan bir derstir. Biz kendimiz de sorguluyoruz. Matematik dersinde eğleniyoruz. Çünkü...
40,00 ₺
0 kişi
Ülkemizde uygulanan öğretim programlarında yer alan ve bir bakıma eksik verilen çevre eğitimi son yıllarda daha da önem kazanmış ve öğretim programlarında genişçe yer almaya başlamıştır. Bu durum gerç...
23,00 ₺
0 kişi
İnsanlığın geldiği noktada çocukların hayallerinin kıyılara vurduğunu görmek elbette her eğitimcinin yüreğindeki hüznü azim ve kararlılığa dönüştürmektedir. Ve Mevlana’nın ifadesiyle “Meşakkatli bir y...
37,00 ₺
0 kişi
Öyle bir eğitimi sistemi düşünün ki, öğrenciler ders programının bir parçası olarak sebze meyve yetiştirsin ve ödevleri yaşamın içinden uygulamalar olsun. Sınav kaygısının olmadığı ancak sosyal soruml...
30,00 ₺
0 kişi
Teknoloji insanlara sağladığı birçok kolaylıklar nedeniyle farklı alanlarda farklı şekillerde kullanılmaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri insanların yaygın olarak kullandığı teknolojil...
30,00 ₺
0 kişi
Kitaplar düşüncelerin, kütüphaneler de dünyanın gelişmesine rehberlik eder. Bir kitabın anlamı onu yazandan daha fazla okuyan tarafından belirlenir. Kitabın satırları arasında kendine yeni bir yol bul...
40,00 ₺
0 kişi
Bu kitapla okullarda zorbalık, zorbalığın yol açtığı sorunlar ve bu sorunları önlemeye yönelik belli bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. Okullardaki psikolojik danışmanlar bu tür sorunlarla başedebilm...
23,00 ₺
0 kişi
Temel düzeyde matematiği eğlenerek öğrenmek ve öğretmek isteyenlere, sınıf öğretmenlerine, matematik derslerinde kullanabilecekleri veya lisansüstü araştırmalarında oyun tabanlı ya da oyun destekli ma...
33,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, bir eğitimci bakış açısıyla yazılmış ve özellikle ergen ve yetişkin DEHB’li bireylere yönelik etkinlikler içermesi bakımından bir ilk özelliğini taşımaktadır. Kitabın birinci bölümünde, DEHB...
22,00 ₺
0 kişi
Önleme hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin vazgeçilmezidir. Buradaki temel amaç geçmişte yaşanmış sorunlardan yola çıkarak ya da öğrencilerin gelişimsel dönem özellikleri dikkate...
30,00 ₺
0 kişi
Bu kitap Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında okulda karşılaşılan birtakım sorunlarda, okul psikolojik danışmanlarına yol gösterici olabilmesi için el kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Kita...
40,00 ₺
0 kişi
Bizim görevimiz her çocuğun ilgi ve potansiyeli ölçüsünde bulunduğu noktadan gidebildiği kadar ileri gitmesini sağlamaktır.Peki; bu mümkün mü? Her çocuğa potansiyeli ölçüsünde ayrı hitap etmeyi nasıl...
35,00 ₺
0 kişi
Sosyal Bilgiler öğretimi bağlamında ele alınan bu kitapta alanyazındaki bilgi birikiminden yararlanılarak 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına yönelik etkinlikler tasarlanmıştır. Etkinlikler ka...
30,00 ₺