Yar Yayınları Kitapları

%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Fyodor Gladkov (1883-1958) Maksim Gorki'nin öncülük ettiği edebi geleneklerin mirasçısı ve ilk ünlü Sovyet hikayecilerinden biriydi. Yazar, altı roman ve çok sayıda öykü, kısa öykü ve makale yazmıştır...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Victor Hugo, romanında idam mahkumunun kimliğini ve işlediği suçu bilinmeyen olarak bırakıyor. Böylece, romanın kahramanı tüm idam mahkumlarını temsil etmektedir. Romanda mahkum, idamdan daha korkunç...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
"Gerilla yaşamı boyunca gözlemlerini bir günlüğe not etmek, Che'nin alışkanlığıydı. Sarp ve engebeli yollarda, nemli ormanlarda uzun yürüyüşlerden sonra, sırt çantalarının, silahlarının, cephanelerini...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
J. V. Stalin, Diyalektik ve Tarihi Materyalizm adındaki bu eserini 1938’de yazdı. Bu kitap, onun Kısa SBKP (B) Tarihi adlı eserinin tamamlayıcı bir bölümü olarak yazılmıştı. Bu kitapta, Marksist felse...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
1 kişi
Nazi Ordusunun zulmünün doruğa ulaştığı 1940'lı yıllar. Halk günlük gereksinimlerini bile karşılayamaz bir durumda. Büyük bir acı ve önlenemez bir yoksulluk yaşanıyor. Tüm kötü koşullara ve olanaksızl...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Kısa öykü türünün büyük ustası Çehov, çürümekte olan Rus toplumunu sade bir dille ve izlenimci bir tarzda resmetmiş; taşra hayatını, hayatta başarısız olmuş tipleri betimlemekte, atmosfer yaratmakta ü...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Marksizm-Leninizmin İlkeleri 3'te, uluslararası komünist hareketin teori ve taktiği, Marksist-Leninist ilkeler ışığında incelenmektedir. Kitapta, işçi sınıfının devrimci niteliği ve evrensel tarihi gö...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Marksizm-Leninizmin İlkeleri 4 IV (Sosyalizm ve Komünizmin Teorisi), Sosyalist ve Komünist toplumun kuruluşunu incelemektedir. Marx ve Engel’sin yaşadığı dönemde dahice bir bilimsel öngörü olan bu teo...
%23 35,00 ₺ 26,95 ₺
0 kişi
Nikolay Ostrovski, Çelik Böyle Sertleşti adlı ünlü romanını,1904-1936 yıllari arasında yaşadığı kısa, ama olağanüstü güzel, kahramanlara yaraşır hayatıla yazdI. Büyük ölçüde otobiyografik olan eserin...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Dört cilt olarak yayınladığımız "Marksizm-Lenininmin İlkeleri"nin, bu bölümünde, kapitalizmin Marksist-Leninist ekonomi politiği incelenmektedir. Bu ekonomi teorisi, tekel öncesi kapitalizm, emperyali...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
Marksizm-Leninizm, bizi çevreleyen dünyayı doğru biçimde anlamak, gününü gün etme yerine, çağımızın büyük olaylarına bilinçli olarak katılmak isteyen tüm çalışanlar ve ilericiler için önemli bir güç k...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
Uzunca bir süre Hıristiyanları ve Hıristiyanlığı inceledim. Kiliselerinde, evlerinde, İnternet sitelerinde.Söylenenlerle gerçek hayatta olup bitenler çok farklıydı; yine aynı şekilde Kitapları İncil`d...
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
Bazı romancılar eserlerine "Ben bu notları rastlantı sonucu, bir çekmecede buldum..." gibi sözlerle başlamayı sever. Ama, elinizdeki kitap gerçekten de böyle bulunmuş bir eser. Bu nedenle kapağında ün...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺
0 kişi
2. Dünya Savaşında, Bulgaristan’ın sınır kapılarını, tam bir teslimiyetçi tavrıyla işgalci Alman ordusuna açan faşist yöneticiler, akıl almaz bir acımasızlıkla, direnen yurtseverleri Nazi canavarların...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
0 kişi
E. Che Guevara, bu kitabında Küba Devrimi tarihini bütün çok yönlülüğü ve ayrıntılarıyla yazıyor. Kitapta, artık Latin Amerika tarihinin şanlı bir sayfası olan bu devrimci hareketin anıları, yaşanan o...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺
0 kişi
"Bu kitap benim Marx ve Engels okumalarımdan doğdu. Okumalarım sırasında aldığım notlar biriktikçe, bunları sistematik bir hale getirerek yayımlamanın yararlı olacağını düşündüm. Bu kitap bir Marksiz...
%23 20,00 ₺ 15,40 ₺
%23 15,00 ₺ 11,55 ₺