Yarın Yayınları Kitapları

0 kişi
Bugün kamuoyuna takdim ettiğimiz deklarasyon, yabancılara veya şüphe duyanlara, İslam dininin, şu ya da bu sistemden yahut düşünceden üstün olduğunu kanıtlamayı amaçlayan bir müfredat kitabı değildir....
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Weber, Hristiyan ve Hristiyan olmayan dinlere yönelik sosyal analiz teşebbüsü için "Religionssoziologie" terimini ilk kullanan kişi olmakla kalmadı; Joachim Wach’ın işaret ettiği üzere, aynı zamanda d...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Allah’ın Kitab’ı üzerinde düşünen biri, bir Kur’ân cümlesinden anlaşılan manayı Kur’ân’ın değişik yerlerinde geçen ve onunla bütünleşen manalarla, o cümlenin yer aldığı ayetin taşıdığı manalar ile ve...
%25 85,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
Weber derin bir bilgi, çetrefilli bir dil ve yoğun bir kavramsallaştırmayla, anlaşılması zor ve yanlış anlamaya müsait eserler vermiştir. Kuşkusuz Max Weber'in geliştirdiği anlayıcı sosyoloji ulaştığı...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Sümer/Akad’dan Mısır’a, Pers’den Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan derin bir tarihin ürünü olarak devlet, bu coğrafyada devletten daha fazla bir şeydir. Kutsal, hegemonik ve değişken karakteriyl...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Enver Paşa... Ulu Hakanı deviren Makedonyalı bir eşkıya mıydı, yoksa Hürriyet kahramanı mı? İmparatorluğu savaşa sokarak parçalanmasına neden olan başarısız bir kumandan mıydı, yoksa zaten parçalanm...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
İslamcı akımları ve İslam dünyasındaki farklı versiyonlarını konu edinen bu kitabın okuyucuları görecekler ki, bu çok yeni bir olgudur. 21. yüzyılın başında birçok İslam toplumunun fikri ve siyasi öze...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Rağıb el-Isfahaninin el-Müfredat adllı eseri "Garibu'l-Kur'an" diye isimlendirilen Kur’an sözlüğü edebiyatının en önemli eserlerinden biri, hatta birincisidir. Firüzabadi ve Semin el-Halebi gibi aliml...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
II. Meşrutiyet döneminin en mühim travmalarından biri, belki de birincisi, 31 Mart Vak‘ası’dır ve bu vak‘a meşrutiyet ruhunu zehirleyen önemli bir hadisedir. Nitekim II. Meşrutiyet’in ilânı akabinde m...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Enver Paşa...Ulu Hakan’ı deviren Makedonyalı bir eşkıya mıydı, yoksa Hürriyet kahramanı mı?İmparatorluğu savaşa sokarak parçalanmasına neden olan başarısız bir kumandan mıydı, yoksa zaten parçalanmakt...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Bir büyük hayal kurdular. Dünyada bir rekabete gireceklerdi. Ne bilgileri ne de tecrübeleri vardı. Ancak inançlarını hiç kaybetmediler.2011-2014 tarihleri arasında dünyanın en büyük ajanslarıyla amans...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
İşgalcinin, katlettikleri insanların cesetleri önüne geçip, hatıra fotoğraf, çektirmeleriyle ünlü askerleri, bir Filistin evini daha yıkmak için geldiler. Önlerine Amerikalı genç kız Rachel dikildi. R...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Şehir teorisi, her gazetecinin, şairin ve romancının bildiği bir şeyi, yani şehrin yaşayan bir şey olduğunu her nasılsa açıklayamıyor. Bir yaşam sistemi olarak şehir, bizatihi biyolojik evrimin yapısı...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bilgilerimizi temel doğrular halini alan kavramlar çevresinde düzenleriz. Sanayinin yükselişi ve burjuvazinin ya da orta sınıfların doğuşu bu tür kavramlardandır. Bunlar bize modern dünyayı açıklamak...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Weber derin bir bilgi, çetrefilli bir dil ve yoğun bir kavramsallaştırmayla, anlaşılması zor ve yanlış anlamaya müsait eserler vermiştir. Kuşkusuz Max Weber’in geliştirdiği anlayıcı sosyoloji ile ulaş...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Weber derin bir bilgi, çetrefilli bir dil ve yoğun bir kavramsallaştırmayla, anlaşılması zor ve yanlış anlamaya müsait eserler vermiştir. Kuşkusuz Max Weber’in geliştirdiği anlayıcı sosyoloji ile ulaş...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
"Durmadan çalıştım... bu işe gönül vermiştim, mantık ne derse desin... hiçbir zaman filozof yahut siyasetçi olmadım ve bu işten iyi dostlar, yara izleri, kalça çıkığı, birkaç madalya ve memleket için...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
“Küreselleşme” parolası altında dikkatleri üzerine çeken yeni gelişim, tarihi bir terkibi köklü bir değişime uğratmaktadır. Bu terkib, kendini devlet toplum ve iktisadın aynı milli sınırlar dahilinde...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitabı oluşturan makaleler, ‘Açık Mektup’ formunda yazılmış bir sancıdan ibarettir. İnsanlık için ve umut dolu bir gelecek adına çekilen ağır bir sancının şahsıma düşen payı olarak okunabil...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Avrupa’da Ulusal Azınlıklar: “Hollanda-Friesland Örneği“ adlı bu çalısma, Türkiye’nin pek bilmedigi bir etnik bir grubu ve onların Hollanda’daki kültürel haklar mücadelesini ulusal azınlıkların somut...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺