Yedi Kubbe Yayınları Kitapları

0 kişi
Oysa Orta Asya; dün boz yeleli atlar üstünde koca bir dünyaya meydan okuyan büyük bozkır Fatihlerinin yurdu, step Kahramanlarının er meydanı bugün, bir kere ayağa kalkmıştır. Bu geniş topraklar üzerin...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Hemen şunu itiraf edelim ki; İslâm hidayet güneşinin Türk yurtlarında doğduğu ve bu ilahi fırtınanın Turan yurtlarında.estiği Vlll. lX. ve X. asırlar Turan Yurdu kahramanları ve Türk dünyası hükümdar...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Bu arada hemen şunu itiraf edelim ki, Arap ümerası ve devlet adamlarının; Kuteybe b. Müslim, Halife Ömer b. Abdü'l-Aziz gibi, bir kaç kişinin dışında, İslam Dini’nin Türkler aslında yayılması ve Türkl...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Türkler; daima ilim aşığı bir millet olmuşlardır. Orta Çağlarda ilim teoloji ile eş anlamda olduğundan kısa bir zaman sonra İslam teknolojisi onların dikkatini çekmiş ve Türk araştırıcıları Matematiği...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Evet Cumhuriyet devri Türk tarihçileri, düşünmüş, taşınmış, Türk milleti ve onun İslam Dinini kabul etmesi hakkında, kendi kafalarından hem de ilim adına ve ilim alemine uydurma bir Talas "Senaryosu"...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Gerçekte İslam Dini'nin; Kafkasya, Hazar Yurtları, Don-Volga boyları, Bulgarlar, Başkurtlar ve Harzem Türkleri arasında yayılması ve buralarda bir "Devlet Dini" haline gelmesi, Orta Çağlara damgasını...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Bu kitap’ta; bir tarih ve kültür bütünlüğü içinde Müslüman Türk Milleti ele alınmış ve onun; Karahanlılar’la başlayan Gazneliler ve Selçuklular’la devam eden ilahi yüce misyonu üzerinde durdurulmuş ve...
%16 22,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
...Ne var ki diğer Türk boylarında olduğu gibi, Uygurlar arasında da islamiyetin nasıl yayıldığı, bu yönde girişilen çetin mücadele ve çekilen sıkıntılar hakkında hem kendi, hem de yabancı tarihçiler...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Evet bu cihad erleri,erenler ve evliyalar, hulasa Tanrının bu ermiş kulları, bir başka alemden ve yalnız Türk Boyları'nın Müslüman olmaları için gönderilmiş bir kısım gök ehli idiler. Bir ilahi görev...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Türk Milleti; İslam Dinini kabul eden diğer birçok milletlerin aksine; Müslüman olduktan sonra islam'ın "Ümmet Ummanı"nda erimemiş, kendi "islami şahsiyetini" bütün Müslüman milletlere kabul ettirmiş,...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Müslüman Türk Milletine yan bakıldığı, onun millet ve devlet varlığına kast edildiği, "Müslüman Türk Milleti!" hitabının artık telafuz bile edilmediği böylesine bedbah bir dönemde Asıl mesele Pir-i T...
%16 30,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Orta Asya bozkırlarında Müslüman Türk'ün kanı ve onun sonsuz imanı coşkusu ile inşa ettiğimiz bu büyük medeniyetin asıl temelinde ve özünde onun; ilme olan sonsuz sevgi ve alimlere olan gerçek saygı v...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Gerçekte Hz. Peygamber'in nübüvvet ve risalet hayatında Orta Asya Türklüğünün çok ayrı bir yeri vardır.  Zira , ünü cihanı dolduran Türk Hakanları ve Cihangir Asya Ordularının Onun ve Onun kurudğu ima...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Müslüman Türklerin Kuranla yeniden yüzleşmesini irdeleyen eser 2 kitaptan oluşmaktadır.
%16 80,00 ₺ 67,20 ₺
1 kişi
Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen Hadisleri ve Müsned-i Ahmed b. Hanbel gibi belli başlı hadis kolleksiyonlarında yer alan Türkler'le ilgili bütün hadisler ele alınmış, Hz. Peygamberin Müslüman...
%16 80,00 ₺ 67,20 ₺
0 kişi
Burada acıda olsa Orta Asya Türk İslaam Medeniyeti, Kültür ve Tarihi için tespit edilmesi gereken bir hakikat vardır. O da; Batılı ve sömürgeci Avrupa'nın yine sömürgeci müşterik zihniyetli tarihçile...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
İslam Kültür ve Medeniyeti, özellikle Arap dili ve edebiyatının gelişmesinde müslüman Türklerin yeri nedir? Onların; bu büyük edebiyat ve kültür mirasının büyüme ve genişlemesine ve yücelmesine hizmet...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Neylersiniz ki, bu azgın Arap şovenizmi karşısında Türkler; Orta-Çağ İslam kültür ve medeniyetinde nerede ise hiç bir hak iddia edemez bir hale gelmişlerdir. Öyle ya; Orta çağ, İslam tarih, kültür ve...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Tarihin şu garip cilvesine bakınız ki, bu yere göğe sığmayan tabiatın inadın? sert insanları Türk Moğol Boyları ve onların yalın kılıç torunları çok geçmeden İslam Dini ile 'karşılaşmışlar ve Allah'ın...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Burada karşımıza çok önemli bir soru çıkmaktadır. O da; bu en hayırlı asırda ve en Ulu Kişi'nin çevresi ve üç hayırlı nesil içinde yer almış olan Türk'lerdir. Daha açık bir ifade ile bu Saadet Asrına...
%16 20,00 ₺ 16,80 ₺
/ 2