Yeni Boyut Yayınları Kitapları

0 kişi
Kur'an, "Allah ile aldatılmayın!" ihtarında bulunmasına rağmen Türk halkı, dinine olan derin saygısı yüzünden Allah ile aldatılıyor.Allah ile aldatmanın rantından en büyük terör örgütleri bile yararla...
%22 43,00 ₺ 33,54 ₺
0 kişi
Türk toplumu bir kötülük toplumu. Türk toplumu büyük çoğunluğu ile aklın değil, aldanmanın, ilmin değil, cehaletin, Kur'an'ın değil, hurafenin, ciddiyetin değil, laçkalık ve ucuzculuğun yanında yer al...
%22 28,50 ₺ 22,23 ₺
0 kişi
Hamd olsun o Allah'aki, Kur'an'ı insanlık dünyasına indirdi. Salat ve selam olsun O Peygamber'e ki, Kur'an-ı insanlığa tebliğ edip bilirdi. Allah indirmesiydi, inmezdi; o Resul bildirmeseydi, bilinmez...
%22 45,00 ₺ 35,10 ₺
0 kişi
Kur'an, deizmi teşvik eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır.Deizmin aynı anda hem felsefî hem de teolojik karakteri bu inancın Tanrı dışında insanüstü tanımamasıdır.Deizmin bu temel...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
"Tecdit, Müslümanların Türkiye içi yerel meselelerini değil, uluslararası genel meselelerini, onun da ötesinde, İslam bağlamında insanlığın meselelerini ele alan bir çalışmadır. 11 Eylül terör olayınd...
%22 62,00 ₺ 48,36 ₺
0 kişi
Bu eser, bir şehit-sufinin hayat ve düşüncelerini anlatmaktan çok daha fazla bir şeydir. Eserde, Hallac-ı Mansur’un çileli hayatı münasebetiyle İslam düşünce ve siyaset tarihinin alışılmışa hiç uymaya...
%22 72,00 ₺ 56,16 ₺
0 kişi
İslam dünyasının 'fıkıh yaratan mezheb'inin kurucusu olan, bugünkü Türkiye'de 'dokunulmaz, tartışılmaz kabul edilen İmamı Azam (ölm. 150/767), yaşadığı günlerde, 'dindışılık, 'dini tahrip etmek', 'Pey...
%22 48,00 ₺ 37,44 ₺
0 kişi
EmevTer, şirki tanınmaz hale sokarak, Ebu Cehil'de olanları islam diye dinleştirdiler.Vahyin yeryüzüne inen ilk suresinde Cenabı Hakk'ı tanıtmaya ayrılan ayet sayısı beş, İnsanı tanıtmaya ayrılan ayet...
%22 43,00 ₺ 33,54 ₺
0 kişi
Bu eser, geleneksel veya modern satanizmler hakkında kaleme alınan bir eser değildir. Onlardan elbette söz edecektir ama bu, eserin onlara ayrılmış olmasından değil, onların konuyla ilgisi bulunduğund...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Sevgiliye Mektuplar (Teofilozofik Tahliller), Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün vefatından sonra yayınlanan üçüncü eseri. Öztürk’ün çok ses getirecek bu eserinde 26 konu başlığı var. Öztürk’ün sade-akıcı...
%22 22,00 ₺ 17,16 ₺
0 kişi
Kur'an'da 74 kez geçen firavun sözcüğü hem özel isim hem de cins ismi olarak alınmalıdır. Özel isim olarak anıldığında, Hz. Musa'nın tebliğine zulüm ve dehşetle karşı çıkan azgın despot bir diktatörü...
%22 28,50 ₺ 22,23 ₺
0 kişi
"Öztürk, siyasal islam’ın özel ajandasında belirlenen paradigmaların dışına çıktı; aynı zamanda dindar ve modern olma imkânı ile geleneksel islam arasında sıkı bir bağ kurmak suretiyle Müslümanlara ye...
%22 44,55 ₺ 34,75 ₺
0 kişi
Prof. Dr.Yaşar Nuri ÖztürkTrabzonlu bir baba ile Bayburtlu bir annenin çocuğu olarak, 1945'te Bayburt'ta doğdu. Eğitimine babasından Kur'an okuyarak başladı.Hukuk ve ilahiyat fakültelerin) bitirdikten...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺
0 kişi
Bu kitap, şu 6 soruya Kur’an’ın verdiği cevapları gündem yapmaktadır.1- Kamunun haklarını yiyenlerin din açısından durumları nedir?2- Halkı soymayı kolaylaştırmak için dini, namazı, niyazı araç yapanl...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
Müslümana Mektuplar, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün vefatından sonra yayınlanan dördüncü eseri. Öztürk’ün dikkat çekecek bu eserinde 48 konu başlığı var. Öztürk’ün sade-akıcı-çarpıcı-şiir gibi bir dil...
%22 35,00 ₺ 27,30 ₺
0 kişi
İnsanın, yaratıcı ile ilişkisi, ibadet vasıtasıyla oluyor. İbadetin özü, daha açık bir deyimle bütün ibadetlerin hedefi, duadır. Mevlana'nın eşsiz deyişiyle ilim izi takip eder, din kokuyu alır.
%22 5,00 ₺ 3,90 ₺
0 kişi
Dincilik; dini, çıkar, koltuk, baskı, egemenlik aracı yapan bir sanayi koludur. İşin esası bakımından ne dini vardır ne de imanı. Tek kutuplu dünyanın süper zalimleri, sömürülerine destekçi bulmak içi...
%22 40,00 ₺ 31,20 ₺
0 kişi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahir Öztürk’ün hazırladığı, Yeni Boyut’un yayınladığı “Türkiye’nin Hocası Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk” adını taşıyan bu eser, ömrünü Kur’an’a adamış, İslam ilahiyatı ve felsefes...
%22 38,00 ₺ 29,64 ₺
0 kişi
İslam, silm ve selam köklerinden gelen bir kelime olup Allah'a teslimiyet anlamını taşır. Silm barış, güven, huzur demektir. Selam da mutluluk, esenlik ve güven anlamlarına gelir. Bu değerlerin bulund...
%22 28,50 ₺ 22,23 ₺