Yetkin Hukuk Yayınları Kitapları

Tükendi
0 kişi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uyuşmazlıklarının, sanayi ve hizmet sektöründe XXI. Yüzyılda ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak bir artış göstermesi normaldir. Gerçekten bilgi ve sanayi teknolojiler...
87,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu baskıda çalışmanın başlığı, başlıkta yer alan ibarelerin yer değiştirmesi ile yenilenmiş bulunmaktadır. Çalışma, ilk basıldığı günden beri, daha çok ders malzemesi-kaynağı ihtiyacını giderme amacıy...
55,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Çalışmanın konusunu, çekişmesiz yargıda uygulanacak usûl oluşturmaktadır. Bu anlamda öncelikle, çekişmesiz yargı hakkında genel bilgilere yer verilmiş. Çekişmesiz yargının hukuki niteliği, çekişmeli y...
50,93 ₺
Tükendi
1 kişi
Bu kitapta, medeni usul hukukunun ana kaynağı olan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun yaptığı düzenlemeler ve koyduğu kurallar, altı yıla yaklaşan...
83,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap, iletişimsel bağlamda medyayı ve buna bağlı olarak farklı toplumlardaki normatif yapıların değişiminin sonuçlarını anlamaya yönelik katkı sağlayacaktır. Konu Başlıkları Medya Üzerine Medya v...
41,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Çalışmada üzerinde durulacak ve belki de tarafların yargılamada doğruyu söylemesini sağlamak bakımından en önemli konu, doğruyu söyleme yükümlülüğünün ihlâlinin tespiti ve ihlâli hâlinde uygulanacak y...
83,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Çalışma da kısmi karar konusu, usul hukukunun ve maddî hukukun ilgili tüm kurumları açısından değerlendirilmiş; işlevi, sonuçları ve özellikle koşulları isabetle ortaya konmuş. Hukukumuz bakımından m...
55,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Vergi kaçakçılığı fiilleri konusu itibariyle vergi ve suç boyutlarıyla multidisipliner niteliktedir. Bu durum gerek vergi ve gerekse ceza hukukçularının -özel bir ilgisi yoksa- konudan uzak kalmasına...
32,41 ₺
Tükendi
0 kişi
18.10.2012 tarihinde kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile toplu iş hukukunun bu iki kaynağı önemli değişikliklerle tek bir metin halinde düzenlenmiştir. Toplu iş iliş...
162,04 ₺
Tükendi
0 kişi
İşçinin, iş sözleşmesini ihlal etmek suretiyle işverene verdiği zarardan doğan hukuki sorumluluğu, Türk iş hukuku öğretisinde çok az sayıdaki çalışmaya konu olmuştur. Türk iş hukuku uygulamasında ise,...
50,93 ₺
Tükendi
0 kişi
Avrupa Birliği hakkında temel konular ile AB-Türkiye ilişkilerini kapsayan kitap, okuyucuların ilgisini çekmiştir. Bilhassa Üniversitelerde bir çok lisans/yüksek lisans öğrencileri için başvuru kaynağ...
32,41 ₺
Tükendi
1 kişi
Konu Başlıkları Yargı Genel Olarak Anayasa Yargısı Anayasa Yargısının Meşruiyeti ve Yargısal Aktivizm Türkiye'de Anayasa Yargısı Anayasal Uygunluk Denetiminin Çeşitleri (Soyut ve Somut Norm Denetimi)...
32,41 ₺