YGS Yayınları (Yazı-Görüntü-Ses) Kitapları

0 kişi
"Dünyamız, daha uzun bir süre temelleri 19. yüzyılda atılan büyük öğretilerin manyetik gücünde yol alacaktır. Kuşkusuz, değişen dünya ile birlikte çok zengin eklemlenmeler, sentezler vb. oluşturacaktı...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
2 kişi
Sivil toplum, yaygın görüşün aksine apolitik bir kavram ve politik olmak adı altında insanların politika dışına çağrıldığı bir alandır. Bu kitapta sivil topluma ters tezler öne sürülyor, güzellemeleri...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Tolstoy, zayıf yönleri ve perspektifindeki cesur radikalizmle, bir bütün olarak, subjektif bilincin gücüne idealistçe inanan büyük sosyalizmin büyük ütopistleri arasına konulmalıdır.
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Soğuk savaş sonrası değişen Avrupa’nın sınırları nasıl belirleniyor? Coğrafik sınırlar, aynı zamanda etnik sınırlar anlamına da mı geliyor? Yaşlı kıtanın yeni düzenini kimler belirliyor? Avrupa’nın, "...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Çağımızın en büyük sanatçılarından Nâzım Hikmet, Türkiye’de en çok şairliğiyle tanınır; sinema ve tiyatro adamı Nâzım’dan pek söz edilmez. Oysa destanlarına da yansıyan o güçlü "gören" gözün sahibi Nâ...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"Eğer yaşarsan daha fazla, Gideceğim ben de bu mucizevi adaya Konuk olacağım Guidon'a."
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Dostluk, günlük hayatta çok sık kullandığımız bir kelime. Ama sadece kelime değil, bir değer. Herhangi bir şekilde "dost" kelimesini kullanıyorsak, "dostluk" diyorsak, değerli bir şeyden sözediyoruzdu...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Düello, kişiliğin ezilmesine karşı bir protestodur; onurun insan yaşamından daha değerli olduğunu, yani insan onurunun varlığını, bir despotun buna hükmedemeyeceğini kanıtlama çabasıdır. İnsan onurun...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu konuda söylenecek çok şey olmasına rağmen izafiyete müsaade etmeyecek bir gerçek var: Futbol, spor disiplinleri arasında en çok ilgi göreni. Burada bir methiye olmadığı gibi bir eleştiri de yok. En...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Sadece ezenlerin uğradıkları ahlaki kaybın yüzlerine yansıyan basıncını gözleyerek ölen Tolstoy, ülkesine şunu söyleyebilmekteydi: 'Senin için, sana işkence edenlerin ıslahına katkıdan başka hiçbir ha...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Nazilerle işbirliği yapmadığı için ölüm kampında tutulan ünlü Polonyalı sporcu Bronislaw Czech, gözlerini yumduğu sırada kamp orkestrası Carmen uvertürünün son notalarını çalmaktaydı. Bu kitapta birb...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Kautsky’nin kaderi, saf marksizmin kaderidir. Plehanov, marksizmi sorgulayamadığı için devrimin dışında kaldı. Artık öncelikleri değiştirmek zamanıdır. Marksizm Ekim Devrimi’nin değil, Lenin Ekim Devr...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
1 kişi
Bir yaşgünü armağanı olarak hazırlanan bu kitap, bir armağan olmasının çok ötesinde, Türkçe’nin istinai bir mütefekkirinin önemine ve yerine işaret etmek kaygısını taşıyor. Kitap, fikirleriyle her zam...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"Damaya Güzelleme", düşünce temelli bir Anadolu oyununun bugün pek çoklarınca bilinmeyen hikâyesidir. Damayı sistematik biçimde çalışan ve aynı zamanda oyunun toplumsal bağları üzerine araştırmalar ya...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺