Yöneliş Yayınları Kitapları

0 kişi
"Prof. R. Mitchell, 1979 Güzü'nde Orta Doğu'dan Suriyeli İslami ıslahat yanlısı birinin kaleme aldığı bir manifesto ile döndü.'Çağrımız' başlıklı minefesto ıslahatçıların gündemini çiziyordu: Kur'a...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
0 kişi
"İnsanlığa yaraşır bir İslami yaşam için gerekli olan manevi, zihinsel, sosyal ve ekonomik açılardan uygun bir ortam hazırlamanın, bir İslam devleti kurmak kadar önemli ve ondan öncelikli bir iş olara...
%25 4,63 ₺ 3,47 ₺
0 kişi
"İnanç ve Amelde Kur’ani Kavramlar adlı bu kitap, doğruyu veya ona en yakın olanı, Allah’ın Kitabı ve Peygamber(s)’in sünnetine göre ortaya koymaya çalışmakta, en azından bugünkü Müslüman gençlerin İs...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Hamid İnayet, İslami hareketin son yüzyılda varlık gösterdiği Mısır-Lübnan-Filistin-Suriye bölgelerindeki fikrî ve siyasî mücadelelerin, önemli şahsiyet ve ekollerin tanıtımını yapıyor ve bu konuda pr...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
Doğu toplumlarına ilişkin Batılı yaklaşımlar, iki dünya arasındaki ilişkilerin özelliklerine bağlı olarak farklı özellikler göstermiştir. Örneğin, İslam’ın doğuşu ve yayılması sonrasında İslam’ı, Hz....
%25 7,41 ₺ 5,56 ₺
Tükendi
%25 7,41 ₺ 5,56 ₺
Tükendi
0 kişi
Soğuk savaş döneminin bitişini ilan eden Berlin duvarının yıkılışı ile Dünya Ticaret Merkezinin yıkılışı arasında geçen kısa sürede dünya ‘yoğunlaştırılmış bir yüzyıl’ı yaşadı. Bu on yıl içinde nerede...
%25 14,81 ₺ 11,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki bu eser Veli Rıza Nasr’ın yayınevimizce yayımlanan ve Türkçede yer alan ikinci çalışmasıdır. Bu çalışmada Nasr çağdaş islami siyasi düşüncenin ve bu düşünce çerçevesinde kendisini ifade ede...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Abbasi Medeni, 1954 yılında Fransız işgal kuvvetlerince tutuklandı ve sekiz yıl tutsak edildi. O, Cezayir İslami hareketi içinde aktif görevler almış bir şahsiyet. Ve şu anda da Cezayir’deki kukla yön...
%25 6,48 ₺ 4,86 ₺
Tükendi
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Evren tasarımları, düşünsel çerçeveler, ya da ötekine dair üretilen bilgiler, tarihsel anların ve toplumsal bağlamların sunduğu çerçeveler dolayımında kayıtlanırlar. Gerçekliğin imaja dönüşme süreci f...
%25 6,48 ₺ 4,86 ₺
/ 3