Yörünge Yayınları Kitapları

0 kişi
Felâtun Bey’i tanır mısınız? Hani ya şu Mustafa Merakî Efendizâde Felâtun Bey! Galiba tanıyamadınız. Fakat tanınacak bir çocuktur. Mustafa Merakî Efendi Tophane’nin Beyoğlu’na yakın bir mahallesinde o...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Evliya Çelebi’nin gezip gördüğü yerleri ve şahit olduğu olayları konu alan on ciltlik seyahatnamesi Türk kültür tarihi bakımından oldukça önemli bir külliyat niteliği taşımaktadır. 40 yılı aşkın süren...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Destanlara adını veren Dede Korkut, aslında destanların asıl kahramanı değildir. Birbirinden farklı destan parçaları bir araya geldiğinde Dede Korkut’un destanlardaki asıl rolü ortaya çıkar. Buna göre...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Sanki kader ressamı, daima birbirine musallat olan ve biri diğerinin pençesinden kurtulmamaları gereken, vefa, ihanet ve intikam karakterlerini bir göz alıcı bir levha üzerinde toplamış; vefayı, her t...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Malumdur ki insan eğlencesiz yaşayamaz. Bendeniz gibi fıtraten yalnızlığı sevenler içinse okumak veya yazmaktan daha iyi bir eğlence olamaz. Şu kadar ki bu meşgul olma şekli özellikle ciddi olunca yor...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Kumandanım! Sen ne diyorsun? Ömrümde beni bu işe memur etmenizden büyük şeref mi olur? Bana güvendiniz. Bu kalenin kurtulmasını benim gayretimden beklediniz. Siz silahaltında düşman karşısında duran b...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Giyme sırası dört cepli hırkaya gelince yüzüm gülerdi. Yüreğimde o derece sevinç ortaya çıkardı ki hemen ellerimle hırkanın göğsüme gelen iki yakasını okşamaya ve "Oh...0h..." diye diye odanın içinde...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Tiryaki Hasan Paşa, mahiyetindeki 4-5 bin askerle Kanije Kalesi'ni korurken Avusturya ordusunun yüz bin kişiye yakın bir kuvvetle Kanije Kalesi'ne doğru ilerlemeye başladığı istihbaratını alır ve derh...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Toplandık. Ağaçlıklı bir yere doğru gittik, öbek, öbek, büyük sahanlar konulmuş.Ağızlarına kadar 'türlü'dolu.Kaşıkllar,ekmek dilimleri dizili.Çömelen çömelene...Lokmasını koparıp yiyen yiyene...Türlü...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
0 kişi
Düşünmenin, yazmanın, ifade etmenin adıdır hikâyeler. İyiye ve güzele ulaşmak için verilen mücadelenin birer adımıdır. Bu kısacık hikâyeler işaret levhaları gibi yön verir hayatımıza, fikirlerimize. D...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺