Zehra Yayıncılık Kitapları

0 kişi
Hizmet Rehberi (Ciltli, Kırmızı Kapak) Zehra Yayıncılık
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Risale-i Nur Külliyatından aynı konuyla alâkalı parçalar bir araya getirilerek hazırlanmıştır. İman ve küfür muvazaneleri yahut hidayet ve dalâlet mukayeseleri yapılırken, imanın ve hidayet yolunun ne...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Mesnevî-i Nuriye eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:•Tevhid ve nübüvvetin delilleriyle izahı•Avrupa medeniyetinin açmazları•Kur’an talebesi ile felsefe talebesi arasındaki fark•Batı mede...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Emirdağ Lahikası Risale-i Nur’un son dönem eserlerindendir. Bu lahikaların birinci kısmı (Emirdağ Lahikası I), Üstad’ın 1944-1947 yılları arasında Emirdağ’da mecburi ikamete tabi tutulduğu dönemde; İs...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî’nin 1911 yılında kaleme aldığı nadide eserlerinden biridir.Eser, aslında Üstad’ın da belirttiği gibi İşaratü’l-İ’caz tefsirinin bir girişi ve mukaddimesi olarak kaleme alınmıştı...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Eski Said diye nitelendirdiği dönemde mutlakiyet yönetimine karşı mücadele veren meşrutiyetçi ve hürriyetçi hareketleri desteklemiş, islâm dünyasının kurtuluşunu, her türlü istibdat ve baskıdan kurtul...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Şualar eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:* Vahdaniyetin delilleri ile şirkin imkansızlığı* “Allah bize kafidir ve O ne güzel vekildir” mealindeki ayetin geniş bir tefsiri* Namazdaki otu...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur’un ikinci dönem lahikalarıdır. Bu lahikaların yazıldığı 1936-1943 yılları arasında Üstad Bediüzzaman Kastamonu’da göz hapsinde ikamet etmektedir.Üstadın Kastamonu’daki...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur hareketini bir gergef gibi sabırla örüyor, talebeleri arasındaki ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyor, aralarına en ufak bir menfez, en küçük bir fasıla girmesini is...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Mektubat eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:* Cehennem nerdedir?* Hz. Adem Cennetten niçin çıkarıldı?* Velayet ve keramet meseleleri* Bediüzzaman’ın siyaset eleştirisi* Cemel ve Sıffin V...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabı, Risale-i Nur’un dayandığı manevî dayanakları ve kaynakları izah etmekte ve bu noktada yapılmış bazı eleştiri ve itirazlara da ikna edici cevapları ihtiva etmektedir. Üst...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Lem’alar eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:• Hz. Yunus ve Hz. Eyyub’un kıssaları • Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia arasındaki imamet ve hilafet meselesi • Peygamber Efendimizin sünnetine uyma...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Tarihte hak, adalet ve özgürlük mücadelesi veren her sınıftan kişiler sözkonusu uygulamalarla karşılaşmış ve ölümsüz müdafaalar yapmışlardır.Bediüzzaman Said Nursî ilk müdafaasını 1909 yılında patlak...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî’nin, Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında savaş cephesinde yazmış olduğu İşaratü’l-İ’caz tefsiri gayet ince nükteli, kısa ve veciz ifadeli olduğundan ötürü kendi deyimiyle on...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabı, Risale-i Nur’un dayandığı manevî dayanakları ve kaynakları izah etmekte ve bu noktada yapılmış bazı eleştiri ve itirazlara da ikna edici cevapları ihtiva etmektedir. Üst...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Eserinin içerisinde yer alan konulardan seçmeler:-Hz. Yunus ve Hz. Eyyub’un kıssaları-Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Şia arasındaki imamet ve hilafet meselesi-Peygamber Efendimizin sünnetine uymanın önemi-Şeyt...
%25 59,00 ₺ 44,25 ₺
0 kişi
Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur’un ikinci dönem lahikalarıdır. Bu lahikaların yazıldığı 1936-1943 yılları arasında Üstad Bediüzzaman Kastamonu’da gözhapsinde ikamet etmektedir. Üstadın Kastamonu’daki...
%25 49,00 ₺ 36,75 ₺
0 kişi
Bediüzzaman Said Nursî’nin 1911 yılında kaleme aldığı nadide eserlerinden biridir. Eser, aslında Üstad’ın da belirttiği gibi İşaratü’l-İ’caz tefsirinin bir girişi ve mukaddimesi olarak kaleme alınmışt...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur’un ikinci dönem lahikalarıdır. Bu lahikaların yazıldığı 1936-1943 yılları arasında Üstad Bediüzzaman Kastamonu’da gözhapsinde ikamet etmektedir. Üstadın Kastamonu’daki...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺