Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları Kitapları

0 kişi
İlk sayfasında “Hâẕâ Gelin Mevlûdi’n-nebiyy Ṣallallahu ‘aleyhi ve sellem” şeklinde isimlendirilen eser, bütünüyle manzumdur. Fotokopi edilmiş bir el yazmasının 1-36. sayfalarının çeviriyazısıdır. Aslı...
%5 13,50 ₺ 12,83 ₺
0 kişi
Mehmed Âkif’in Halkalı Ziraat Mektebi kitabet-i resmiye muallimliğini ilâve bir vazife olarak ifası esnasında, hiç şüphesiz mektep idaresinin talebi ve belki de ısrarı üzerine, zeytin hakkında Fransız...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
İlçemiz Zeytinburnu düşünüldüğünde, aklımıza ve gönlümüze etki eden değerlerin başında bilindiği gibi Merkez Efendi gelir.Osmanlı dünyasına adını sönmeyecek bir ilim ve irfan güneşi olarak nakşeden Me...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tarık Buğra (1918-1994), başta hikâye, roman, tiyatro, gezi, deneme ve fıkra olmak üzere hemen her türde kıymetli eserler vermiş bir yazarımız....
%5 45,00 ₺ 42,75 ₺
0 kişi
Kitapların birer hikayesi olduğu hep söylenir; yayımlanmadan önce ve sonra. Düşünce dünyasına aktüel gelişmeler ve problemler aracılığıyla uzanmaya çalışan Meselelerimizi Konuşmak, Hüsamettin Arslan’ı...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
Gülcülük: Gül ve Mahsûlâtı adlı bu çalışma bir karşılaştırmalı çeviriyazı ve tıpkıbasım çalışmasıdır. Eserin matbaa harfli ve şapirograf baskıları karşılaştırılarak yeni metnin dipnotlarında farklılık...
%5 27,00 ₺ 25,65 ₺
0 kişi
18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin daha önceki yüzyıllara nazaran siyasi ve askeri başarılarını devam ettiremediği bilinmektedir. Dönemin tarihçiler tarafından gerileme gibi olumsuz bir sıfatla nitelend...
%5 67,00 ₺ 63,65 ₺
0 kişi
Türkiye’nin kültür sanat hayatının bir yıllık panoramik bir fotoğrafı... Sinema, tiyatro, yayıncılık, edebiyat, müzik, festivaller, sahaflık, dijital kültür, üniversite yayıncılığı, kütüphaneler, çocu...
%5 68,00 ₺ 64,60 ₺
0 kişi
Bitkilerle Tedavi Sempozyumu5 - 6 Haziran 2010Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
%5 25,00 ₺ 23,75 ₺
0 kişi
Sağlık tarihine dair malzemeler tematik koleksiyon ve müzelerde bulunduğu gibi, genel koleksiyon ve müzelerde de karşımıza çıkar. Sağlık mensuplarının ailelerine intikal eden tıbbi araç gereçler, foto...
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Şehirler, hikayelerini o şehirde yaşayan her bir insanın belleğinde taşır. Bu hikaye, her nesilde gitgide büyür, derinleşir ve bir şahsiyet kazanır. Her bir ferdin, şehirle ilişkisi, başından geçenler...
%5 15,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
SoğanlıdereÇanakkale Destanı'ndan Bir YaprakZeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
%5 12,00 ₺ 11,40 ₺
0 kişi
Tekke KapısıYenikapı Mevlevihanesi'nin İnsanlarıZeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
%5 70,00 ₺ 66,50 ₺
0 kişi
Şehirler, hikayelerini o şehirde yaşayan her bir insanın belleğinde taşır. Bu hikaye, her nesilde gitgide büyür, derinleşir ve bir şahsiyet kazanır. Her bir ferdin, şehirle ilişkisi, başından geçenler...
%5 15,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Zeytinburnu’nda bir Aşık İsmail AzeriZeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
%5 32,00 ₺ 30,40 ₺
0 kişi
Günümüzde ülkelerin uygarlık seviyesi müzelerinin çeşitliliği ve sayısıyla ölçülmektedir. Türkiye, büyük tarihi mirasına rağmen, müzecilik imkanlarını henüz tam olarak kullanamamıştır. Tıbbın gelişimi...
%5 14,00 ₺ 13,30 ₺
0 kişi
Debbağlıktan Dericiliğe İstanbul Merkezli Deri Sektörünün Doğuşu ve Gelişimi
%5 50,00 ₺ 47,50 ₺
0 kişi
Zeytinburnu'nun Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Yapısı Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
%5 30,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
2014 yılından bu yana her yıl düzenlenen sempozyum serisinin üçüncüsü, Osmanlı’nın 17. yüzyıl ilim hayatını farklı açılardan ortaya koymayı amaç ediniyor. Dönemin fikir yapısına ve tartışılan ilmî mes...
%5 28,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
İnfak ve ZarafetSadaka Taşlarının Mimarı ve Kültürel HususiyetleriZeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları
%5 56,00 ₺ 53,20 ₺