Abdülkadir ÖzcanAbdülkadir Özcan, Araştırma - İnceleme, Dünya Tarihi, Osmanlı Tarihi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 4. Murad, Atam Dedem Kanunu, Eyyubi Efendi Kanunnamesi, Fetih ve Fatih, Hunlar'dan Günümüze Türk Askeri Kültürü, Türklerin Serüveni olarak sayılabilir.

Abdülkadir Özcan kitapları; Eren Yayıncılık, İsam Yayınları, Kronik Kitap, Timaş Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Abdülkadir Özcan tarafından yazılan son kitap "Hunlar'dan Günümüze Türk Askeri Kültürü", Kronik Kitap tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Abdülkadir Özcan Kitapları
4 kişi
Kadi̇m dünya tari̇hi̇nde bi̇r asker mi̇llet: Türkler…A. Sefa Özkaya - Abdulkadir Özcan - Abdülhamit Kırmızı - Ahmet Taşağıl - Ali Fuat Örenç - Burak Gani Erol - Cevat Şayi̇n - Cüneyt Kanat - Emrah Saf...
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺
3 kişi
Tarihin en kadim milletleri sıralansa hiç şüphe yok ki Türkler en ön safta yer alacaklardır. İzledikleri yollar, vardıkları coğrafyalar, söyledikleri şiirler, savaş stratejileri ve daha nice konularıy...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Zamanın İskender’i, Şarkın Sultnanı Bağdat ve Revan Fatihi IV. Murad“Bizim tarihimizde askeri eğitim görmediği ve sancağa çıkmadığı hâlde IV. Murad gibi bir dâhi vardır. 17. yüzyılın en büyük mareşali...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Osmanlı Tarihçiliğinde Kaynakları Yeniden Keşfetmek…15. yüzyılda menâkıbnâme ve destanlarla başlayan osmanlı’da tarih yazımı, aynı asırda gazavâtnâmelerle devam etmiş, esas büyük gelişme ise ii. Bayez...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Bir buçuk asır süren kuruluş döneminin ardından bir buçuk asır kadar da cihanşümul bir sayeset izleyerek genişleme ve yükseliş devri yaşayan Osmanlı Devleti , 16. yüzyıl sonlarından itibaren iç ve dış...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
0 kişi
Kanun kitabı demek olan kanunname ise hükümet tarafından idare usulüne ve kamunun işlerine dair tanzim edilip, tatbiki mecbur tutulan hükümleri ihtiva eden kitap demektir. Osmanlı sosyal ve teşkilat t...
%26 27,00 ₺ 19,98 ₺
0 kişi
“Çin yıllıkları olmasa Türk tarihinin ilk dönemi, Bizans ve Arap tarihleri olmasa Osmanlı tarihinin kuruluş yılları yeterince aydınlatılamazdı. Zira ilk standart Osmanlı kronikleri kuruluştan yaklaşık...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Şimdiye kadar İstanbulun fethi hakkında çok şeyler yazılıp çizildi, Fatih Sultan Mehmed ve fütuhatı hakkında da. Ancak şimşekleri dahi kıskandıracak denli hızlı yaşanan bu dönemde neler olup bittiğini...
%25 21,76 ₺ 16,32 ₺