Abdülkerim ZeydanAbdülkerim Zeydan, Araştırma - İnceleme, Diğer Kategoriler, İslam kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Hz. Ali Diyor Ki, İslam Davetinin Esasları, İslam Hukukuna Giriş, İslam'da Davet ve Tebliğ - İslami Sistemler, İslam’da Ferd Ve Devlet Münasebetleri olarak sayılabilir.

Abdülkerim Zeydan kitapları; Çıra Yayınları, Hisar Yayınevi, Kayıhan Yayınları, Kayıhan Yayınları - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Abdülkerim Zeydan tarafından yazılan son kitap "Hz. Ali Diyor Ki", Kayıhan Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Abdülkerim Zeydan Kitapları
0 kişi
Bütün Mezheplerde Var Olan Görüşlere Göre Konuyu Delilleriyle Anlatan Kadın Ve Aile Fıkhı Konusunda Şu Ana Kadar Yazılmış En Geniş Kaynak Eser Bu Eser Çok Uzun Emeklerin Ürünüdür. Sadece kadın değil,...
%32 1.400,00 ₺ 952,00 ₺
0 kişi
Fıkıh usûlü ilminin güttüğü gaye, kural ve nazariyelerini tafsîlî delillere tatbik etmek suretiyle şer'î hükümlere ulaşmaktır. Başka bir ifade ile, şer'î amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarab...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
1.Halifeler Tarihi / Târîhu'l Hulefâ2. El - Menhiyyat Ayet ve Hadislerle Ümmetin Sakındırıldığı Hususlar3.Riyazü’s Salihin Tercümesi4.İslam Hukukunda İkrardan Dönmenin Yargısal Sonuçları5.El Veciz - İ...
%30 600,00 ₺ 420,00 ₺
0 kişi
Bütün ilimlerin kapısı olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından övgüyle bahsedilen Hz. Ali (r.a.)’ın yazdığı bu eserde, yöneticilere öğüt ve tavsiye niteliğinde ciddi mesajlar vardır. Bu eser, her ne...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Müslüman ülkelerde ciddi araştırmaları ve çalışmaları ile tanınan ünlü İslam Hukukçusu Prof.Dr. Abdülkerim Zeydan ‘ın en önemli çalışması bu eserdir. İslam Hukuna Giriş isimli eser; Türkiye’de, İlahi...
%10 46,30 ₺ 41,67 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam Davetinin Esasları kitabı İslam dini ve onun mümtaz kurumları hakkında doyurucu bilgi içermekte ve ona muhatap olan mü'minlerin durumuna bir bütün olarak yaklaşmaktadır.Bu bakımdan eser; İslam d...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
Tükendi
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bütün ilimlerin kapısı olarak Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından övgüyle bahsedilen Hz. Ali (r.a.)’ın yazdığı bu eserde, yöneticilere öğüt ve tavsiye niteliğinde ciddi mesajlar vardır. Bu eser, her ne...
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺