Abdullah Kahraman

Abdullah Kahraman 1964 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

Bir süre öğretmen olarak görev yapmış ve ardından 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslam Hukuku Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 1997 yılında Doktor 1998 yılında Yrd. Doçent, 2003 tarihinde Doçent ve 2008 yılında profesör ünvanını almıştır. 2004 yılında Bakü Devlet Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi ve idareci olarak görev yapmıştır.Abdullah Kahraman Kitapları
0 kişi
Fıkıh, insanın Allah’a, kendisine, diğer insanlara ve doğaya dönük her türlü davranışını düzenleyen, çok geniş bir normatif yapıdır. Hiçbir beşerî davranış, fıkhın düzenleme alanı dışında değildir. Ka...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
İslam Hukukuna Giriş kitabının temel amacı İslam hukuk sistemini tanıtmak, hukuk sisteminin mahiyeti, tarihî gelişimi ve temel kavramları hakkında başlangıç seviyesinde bilgi vermektir. Bu kitap, İsla...
%15 52,00 ₺ 44,20 ₺
0 kişi
Fıkıh usûlü, müslüman aklını temsil eden yüksek bir bilgi alanıdır. Değer/hükümolgu ilişkisinin, müslüman aklında nasıl kurulduğunu görmek, kelâmla birlikte, fıkıh usûlünü kavramakla mümkündür. Fıkıh...
%30 45,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Hacı Hasan Efendi, hayatı boyunca kimseyi incitmemiş, iman ve amel bütünlüğünü sağlamayı Allah’ın lütfuyla başarmıştır. Allah için sevmek, Allah için buğzetmek, yaptığını Allah için yapmak, malayanide...
%12 19,00 ₺ 16,72 ₺
0 kişi
Okuduğunuzda A'dan Z'ye tüm önyargılarınızı silip izale edecek bir kitap. Benzerleri gibi olmadığını göreceksiniz. Bir solukta bitirebileceginiz bu eser sizi, siz yapacak. Farklı dünyaların kapılarını...
%38 24,00 ₺ 14,88 ₺
0 kişi
Fıkıh, her tür beşerî davranışı düzenleyen kuşatıcı normatif bir yapı olarak, kendi tarihsel sürecinin hiçbir aşamasında yalnızca bir toplumun hukuk ihtiyacını karşılamak için var olmadığı gibi, pozit...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
Fıkıh usulü, umumi ifadesiyle, dinin doğru anlaşılması için İslam hukukçuları tarafından geliştirilmiş bir metodoloji ilmidir. Bu metod kullanılarak dini metinler (Kur'an ve Sünnet nassları) tetkik ed...
%32 50,00 ₺ 34,00 ₺
0 kişi
Çalışmamız bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ibadet ahkâmının değişmezliğini ifade eden taabbüdilik anlayışının kavramsal ve teorik kısmını konu edinmektedir. İkinci bölümde dinde d...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İblis, Adem aleyhisselam'ın cennetten çıkmasına çok sevindi Ancak denizin dibine büyük inciler bulmak için dalış yapan bir dalgıcın bu inişinin bir de çıkışının olduğunu bilemedi. Bugün kendin için b...
%38 20,00 ₺ 12,40 ₺
0 kişi
İslâm dininin doğru bir şekilde anlaşılması ve özellikle Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla Kur’ân’ın pratiğe nasıl yansıdığını öğrenmek için en önemli kaynağın hâdis külliyatı olduğu açık bir gerçektir...
%32 24,00 ₺ 16,32 ₺
0 kişi
İslam hukukunun klasik tasnifinde ibadetler önemli ve öncelikli bir yere sahiptir. Bu sebeple fıkıh kitapları genellikle ibadet bölümü ile başlar. Diğer taraftan önemine binaen ibadetler esas alınarak...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
İlahiyat, İslami İlimler ve Dini İlimler fakültelerinin müfredatında yer alan İslam İbadet Esasları dersi de esasen ibadetleri konu edinmektedir. Yayın dünyasında bu bilgilerin yer aldığı pek çok kita...
%4 42,00 ₺ 40,32 ₺
0 kişi
Fıkıh ilmi, yapısı itibariyle durağan değildir. Onun için hayatı ve hayat olaylarını takip eder. Yeni ortaya çıkan ilişkileri dinin esasları çerçevesinde değerlendirerek onlara helal veya haram gibi h...
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İmam-ı Rabbani (k.s.)1nin hayatı boyunca şu dört önemli görevi üstlendiğini görmekteyiz: "Din-i İlahi" adındaki bozuk din anlayışı ile mücadele; müslümanlar arasındaki bid'at ve huralelerle mücadele;...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Fıkıh, her tür beşerî davranışı düzenleyen kuşatıcı normatif bir yapı olarak, kendi tarihsel sürecinin hiçbir aşamasında yalnızca bir toplumun hukuk ihtiyacını karşılamak için var olmadığı gibi, pozit...
%30 32,41 ₺ 22,69 ₺
Tükendi
0 kişi
İslâm dininin doğru bir şekilde anlaşılması ve özellikle Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla Kur’ân’ın pratiğe nasıl yansıdığını öğrenmek için en önemli kaynağın hâdis külliyatı olduğu açık bir gerçektir...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam Hukukuna Giriş kitabının temel amacı İslam hukuk sistemini tanıtmak, hukuk sisteminin mahiyeti, tarihî gelişimi ve temel kavramları hakkında başlangıç seviyesinde bilgi vermektir. Bu kitap, İsla...
%4 52,00 ₺ 49,92 ₺