Abdullah Kara

Abdullah Kara Alevilik, Bektaşilik, Araştırma - İnceleme, Biyografiler kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Çıkarmış olduğu 'Şehadet Yıldızları' adlı kitabıyla büyük ilgi görmüştür. Yazarın kitapları çeşitli yayınevleri tarafından okurlarının beğenisine sunulmuştur. Abdullah Kara Kitapları
0 kişi
Hz. Zeyneb, Efendimizin (a.s.m.) ilk goncası, “babasının süsü”ydü. Dünyanın en mükemmel anne-babasının terbiyesi altında vahiy atmosferi içinde büyüdü. Gençlik çağının başlarında annesinin davetiyle i...
%25 21,00 ₺ 15,75 ₺
0 kişi
Dua Peygamber Efendimizin (sas) ifadesi ile ibadetin özüdür. Hayatın kopmaz bir parçası, insanın Rabbi ile en güçlü bağıdır. Kişi yaptığı dua ile hayrı veya şerri çağırır. İstekleriyle hayatını cennet...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Onlar Âlemlerin Efendisinin (sas) hane-i saadetlerinde dünyaya gözlerini açtılar. Çocukluk ve gençlik yıllarını Kutlu Hane’de geçirdiler. Hz. Hatice gibi erdemin zirvesinde bir annenin terbiyesinde ye...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
İsimleri kalbimizin en mutena köşesine meveddet kalemiyle yazılan Hz. Rukiyye ve Hz.Ümmü Gülsüm, Gönüller Sultanı’nın (a.s.m.) iki güzide goncası, sahabilerin göz bebekleriydiler.Birbirlerine son dere...
%28 21,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
Kâinatın Sultanı, âlemlere rahmet Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselam)...Peygamberimizin sevgili eşi, “Hanımlar Sultanı” Hz. Hatice (radiyallahu anha)...Efendimizin ilk kızı, “Babasının Süsü”...
%28 155,00 ₺ 111,60 ₺
0 kişi
Mekke haniflerinden Zeyd bin Amr'ın oğluydu. Çocukluğunu, babasının putperestliğe karşı verdiği tevhit mücadelesine destek olmakla geçirdi. Peygamberimizin insanları İslam'a davet ettiğini duyduğunda...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Cehaletin en koyu demlerinde tüm dünyaya nurlu bir ışık yükseldi. Doğuşu müjde, hayatı çile, dünyası kul olmaktı Resulün. Temiz dünyasında bir gün ilahi vahiyle şereflenerek beşer dünyasına insanlığı...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Bekleniyordu. Son Resul, semavi dinlerin samimi yolcuları tarafından bekleniyordu... Bütün belirtileri Kitaplarında yazıyordu. İşaretleri takip ediyorlardı. Onu bekliyorlardı... Son demler yaklaştıkça...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Allah Resulü'ne (a.s.m.) yapılan saldırılar ve suikastlar yalnızca tarihi bilgi olarak değil ona karşı duyulan, kin, nefret ve öfkeyi göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Asr-ı Saadette meydana...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Son Peygamber dünyayı İslam’a yani son dine davet etmekle görevliydi. Zor günler geride bırakılmış, cahiliye dönemi kapanmış Asr-ı Saadetin nuru ışıldamaya başlamıştı. İslam Devleti hem gönülleri hem...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Habeşistanlı bir kölenin oğlu olarak dünyaya gözlerini açan Bilâl-i-Habeşî, yıllarca itilip kakıldı, ezilip horlandı. Hayata dair hiç bir umudu, beklentisi ve hayali olmadı. Efendisinin emirlerini yer...
%28 22,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Efendimiz (aleyhissalatü vesselam) gelmezden önce insanlık koyu bir karanlık içerisindeydi. Bu döneme “cahiliye” denmişti. Cahiliye, insanların okuma-yazma bilmemeleri değil, Allah’ı doğru olarak tanı...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Hz. Hatice (radiyallahu anha) hanımlar sultanıydı. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onun kadrini, “Onun gibisi var mıydı?” sözleriyle insanlık alemine ilan etmiş ve şöyle buyurmuştu:“Allah’a yemin olsun k...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Suikast, hak ve hakikat karşısında acze düşmek, düşünce ve fikir mücadelesinden kaçarak zulme sığınmaktır.Yiğide pusu kurmak, gaflet anını gözleyerek arkasından vurmaktır.Toplumları sindirerek dize ge...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Hz. Fâtıma, Allah’ın onu ve sevenlerini cehennemden koruduğu Can Parçası...O, Efendimizin hakkında “Senin sevdiğini Allah da sever, senin kızdığına Allah da kızar” buyurduğu bahtiyar hanım...O, Efendi...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Hz. Hasan, Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın biricik evlatları, ilk göz ağrılarıydı. Efendimiz (A.S.M.) “Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir. Bilmenizi isterim ki şu oğlum büyüdüğü zaman çok sa...
%28 21,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
İslam'ın ilk halifesi...Peygamberimizin en yakın arkadaşı, can dostu...Mekke'de doğup büyüdü. Cahiliye ortamında bile örnek gösterilen bir hayat yaşadı.Peygamberimizle gençlik yıllarında arkadaş oldu....
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İslam'ın üçüncü halifesi...Hayası ve iffetiyle örnek sahabi...İslam ile ilk şereflenenlerdendi. Peygamberimizin biricik kızı Hazreti Rukiyye ile evlendi.İnancı uğruna baskı ve işkencelere maruz kaldı....
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
İslam'ın dördüncü halifesi...Peygamberimizin sevgili damadı, Hazreti Fatıma'nın eşi, büyük Islam kahramanı...Beş yaşından itibaren Peygamberimizin terbiyesi altında büyüdü. Ilk Müslüman olan çocuktu.H...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺