Abdurrahman Küçük

Abdurrahman Küçük 1945 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 

MEB Yaykur Planlama Programa ve Değerlendirme Başuzmanı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'de öğretim üyesi ve dekan yardımcısı, fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve profesör ünvanını almıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Abdurrahman Küçük Kitapları
1 kişi
Yeryüzünde yedibuçuk milyar civarında insan yaşamaktadır. Bu insanların yaklaşık yedi milyarı şu veya bu dinin mensubudur. Herhangi bir dine mensup olmayanlar ile inancı bilinemeyenlerin oranı genel n...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
0 kişi
Elinizdeki Türkiye'de Din, Dinler Tarihi ve Eğitim isimli kitap; eğitim-öğretimin hemen hemen her alanında ve her kademesinde bulunmuş bir eğitimcinin 50 yıllık bilgi, birikim, emek ve gayret mahsulü...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Milli Bütünlüğümüzün Kaynakları :Asya'dan Anadolu'ya TaşınanlarAtatürk Kültür Merkezi Yayınları
%4 6,00 ₺ 5,76 ₺
0 kişi
21. Yüzyıldan beri temasta olduğumuz ve en az altı yüzyıldır da yan yana yaşadığımız bu topluluğun kilisesi, inançları ve ibadetleri ile ilgili Türkçe bir eser yoktur.Yabancı dillerde de bu konuda pek...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
0 kişi
Türklerin / Türk Milletinin kimliğinin iki önemli öğesi vardır. Bunlardan biri Din / İslam, diğeri de Türklüktür. İslam ve Türk/ İslamlık ve Türklük, birbiri ile bütünleşmiş iki temel terimdir. Bu iki...
%20 37,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
XIII. Yüzyıldan beri Türkiye; ya doğrudan veya dolaylı olarak Misyoner faaliyetlerinin "merkez üssü" olarak görülmüştür. Bunun dinî, kültürel, stratejik ve siyasî birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Günümüzde Türkiye’nin gündemini bazı önemli meseleler işgal etmektedir. Bu meseleler; Türk Milleti’nin ve Türkiye’nin geçmişini olduğu gibi geleceğini de ilgilendiren meselelerdir. Bunların başında; ‘...
%20 37,00 ₺ 29,60 ₺
0 kişi
"Ahlak/Etik"; hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de önemsenen ve üzerinde durulan en önemli husustur ve öyle de olması gerekmektedir. Çünkü olması gereken ve arzulanan "Siyaset"; ilkeli, kural...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
0 kişi
Elinizdeki “Asrın Kızılelması: Türk Birliği” adını verdiğimiz bu kitap; “Asrın Kızılelması” ve dünyayı huzura kavuşturacak gibi algılanan “Günümüzün Mehdîsi” olacak nitelikler, bilgiler ve öngörüler i...
%20 47,00 ₺ 37,60 ₺
0 kişi
It has been over 900 years since Turks come to Anatolia. Then they migrated on to the Balkans, an event that occurred more than 700 years ago. Cultures, civilizations, armies and states had their ups...
%4 6,00 ₺ 5,76 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk Milletinin de Türk Devletinin de bekası kendisinden çok ülkesini ve milletini düşünen insanlarla mümkündür. İslam da Türk örf ve adetleri de bunu istemektedir. Geçmişi, hali ve geleceği ile bu ki...
%20 95,00 ₺ 76,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Din ve Eğitim adlı kitap; Türkiye’de önemli meselelerin gündemde olduğu bir dönemde yayınlanmaktadır. Çünkü bir tarafta ülkenin birliğine yönelik saldırılar ve terör olayları, diğer tarafta "ikincilik...
%20 43,00 ₺ 34,40 ₺
Tükendi
0 kişi
“Azınlık“, “etnik azınlık“, “dini azınlık“ gibi kavramlar Türkiye’de sıkça duyulan kavramlardandır. Güzellik olarak görülmesi gereken küçük farklılıklar, ayrışma konusu yapılmaktadır. Oluşan bu ortamd...
%20 60,00 ₺ 48,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Toplumların ve milletlerin tarihinde; yüzyıllar sonra bile insanların ilgisini çeken ve bilim adamlarının çalışmalarına konu olan önemli olaylar vardır. “Dönmelik/Sabataycılık“ konusu da bunlardan bir...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
Tükendi
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Misyonerlik ve Dinler arası Diyalog; günümüzün önemli iki konusudur. Bu iki konu birbiri ile olduğu gibi Hıristiyanlıkla ve diğer dinlerle ya doğrudan veya dolaylı ilgilidir. Günümüzde "güçlü" konumda...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"Alevilik-Bektaşilik", günümüzde, hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündeminde olan komutanlardan biridir. Bu alanda özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların bir kıs...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺