Abidin SonmezAbidin Sonmez Kitapları
0 kişi
İslâm'ın temel prensiplerinden biri olan şûra, son derece ehemmiyet arzettiği halde, üzülerek ifade etmek gerekirse Sahâbe-i Kiram devrinden sonra ona gereği gibi önem verilmemiştir. Onu, insanın ne k...
%30 27,00 ₺ 18,90 ₺
0 kişi
Rasullullah (s.a.v.) Medine’ye hicret edip İslam’ı bir devlet halinde teşkilatlandırdıktan sonra bütün dünya insanlığına gönderilen bir Peygamber olarak kendisine bildirilen vahyin ışığında herkesi İs...
%30 24,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
Hz. Peygamber, risâletinin başlangıcından hicretine kadar geçen ve Mekke Devri olarak bilinen devre içinde bütün girişimlerini, nâzil olan âyetlere mutabık olarak sadece îman, ibâdet ve ahlâk esasları...
%30 36,00 ₺ 25,20 ₺