Abidin Temizer

Abidin Temizer doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen yazar Van'ın Gürpınar ilçesinde dünyaya gelmiştir. 19 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 

Hazırlamış olduğu teziyle yine aynı üniversitede doktorasını yapmıştır. Akademik çalışmaları Balkan tarihi üzerine olmakla birlikte daha çok Karadağ tarihi üzerine odaklanmıştır. Mezun olduğu üniversitede başlamış olduğu akademik hayatına Balıkesir Üniversitesinde devam etmektedir. 

 Akademik, Araştırma - İnceleme, Diğer kategorilerinde eserler yazmıştır. Abidin Temizer Kitapları
0 kişi
Gerek Türklerin gerekse Balkan milletlerinin Doğu’dan Batı’ya, Batı'dan Doğu'ya yürüyüşleri esnasında Balkan toprakları önemli yer tutar. Kültürün, dinin, milletlerin geçiş, birleşme ve ayrışma noktas...
%30 110,00 ₺ 77,00 ₺
0 kişi
Gerek Türklerin gerekse Balkan milletlerinin Doğu’dan Batı’ya, Batı'dan Doğu'ya yürüyüşleri esnasında Balkan toprakları önemli yer tutar. Kültürün, dinin, milletlerin geçiş, birleşme ve ayrışma noktas...
%30 52,00 ₺ 36,40 ₺
0 kişi
Balkanlar jeopolitik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok defa istilaya uğramış, Eski Yunan, Roma ve Osmanlı gibi birçokbüyük medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu medeniyetlerden Osmanlı...
%4 120,00 ₺ 115,20 ₺
0 kişi
1878 Berlin Antlaşması gereği Osmanlı Devleti, dört asrı aşkın bir süre hâkimiyet tesis ettiği Balkan topraklarına kısmen de olsa veda etmek zorunda kalmıştı. Keza Karadağ'ın bağımsızlığı resmen tanın...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl yönettiği Balkanlar'ın tarihinde derin izler bırakmıştır. Sosyal, kültürel, ekonomik, ve askeri açıdan Balkanlar'ı etkileyen Osmanlı Devleti'nin bu coğrafyada bıraktığ...
%30 78,24 ₺ 54,77 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl yönettiği Balkanlar'ın tarihinde derin izler bırakmıştır. Sosyal, kültürel, ekonomik, ve askeri açıdan Balkanlar'ı etkileyen Osmanlı Devleti'nin bu coğrafyada bıraktığ...
%30 71,02 ₺ 49,71 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasında birçok yeni şehir inşa ettiği gibi mevcut şehirleri sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan geliştirerek insan yaşamına elverişli...
%30 46,94 ₺ 32,86 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasında birçok yeni şehir inşa ettiği gibi mevcut şehirleri sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan geliştirerek insan yaşamına elverişli...
%30 46,94 ₺ 32,86 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasında birçok yeni şehir inşa ettiği gibi mevcut şehirleri sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan geliştirerek insan yaşamına elverişli...
%30 46,94 ₺ 32,86 ₺
0 kişi
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleşme noktası olan Akdeniz, antikçağlardan 21. Yüzyıla kadar geçen sürede çevresinde birçok medeniyet barındırmıştır. Bu medeniyetlerin sahip oldukları kültür say...
%30 38,52 ₺ 26,96 ₺
0 kişi
The term culture has a broad meaning with multiple descriptions. In its common definition culture contains traditions, art, and language, as well as the legends, literature, habits and knowledge of a...
%30 28,89 ₺ 20,22 ₺
0 kişi
Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, birçok akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının gerekli olduğunu anladılar. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve B...
%30 65,00 ₺ 45,50 ₺
0 kişi
Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, birçok akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının gerekli olduğunu anladılar. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve B...
%30 54,17 ₺ 37,92 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’ı birçok alanda özellikle de ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan etkilemiş ve bu etki günümüze kadar devam etmiştir. Balkan ülkelerinin ekonomisi...
%30 57,78 ₺ 40,45 ₺
0 kişi
Balkanlar’da gündelik yaşam Osmanlı döneminde ciddi bir değişim ve gelişme göstermiş, Osmanlı Devleti sahip olduğu üstün kültürün etkisine girmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin bölgede kurduğu vakıflar, i...
%30 43,33 ₺ 30,33 ₺
0 kişi
Sosyal Bilimler - Multidispliner Çalışmalar 3 - Social Sciences - Multidisciplinary Studies 3 Gece Kitaplığı
%30 86,67 ₺ 60,67 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl hüküm sürmüş ve sosyo-kültürel bakımdan Balkanlar’da kalıcı bir miras bırakmıştır. Osmanlı Devleti Balkanlar’ı sahip olduğu üstün kültürden dolayı ve bölgeye Anadolu’d...
%30 50,56 ₺ 35,39 ₺
0 kişi
Şefik Avni Bey’i Türk siyasi tarihinde ve Samsun tarihinde asıl önemli kılan özelliği 1930 yılında Mustafa Kemal'in yönlendirmesi ile kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Samsun il başkanlığına gelm...
%4 50,00 ₺ 48,00 ₺