Afşar Timuçin

Afşar Timuçin 1939 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Kanada Montreal Üniversitesinde Felsefe bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesinde doktorasını yaptı. Kocaeli Üniversitesi Felsefe bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Prof. Dr. Unvanına sahip yazar ve akademisyendir.

Şair ve yazar olan Afşar Timuçin uzun yıllar Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs dergilerinde şiirleri yayınlanmıştır. Halen Tuncer Tuğcu ile kurdukları Felsefe dergisinde sorumlu yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır.

Afşar Timuçin Kitapları
0 kişi
Felsefeye Giriş, Afşar Timuçin’in felsefeye yönelenler için hazırladığı bir temel bilgiler kitabıdır. Bu kitabı felsefe meraklılarının, özellikle de felsefe öğretmenlerinin ve öğrencilerinin el kitabı...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
İnsanlık bugüne çok uzun sürmüş bir tarih öncesi'nden, elli yüzyıldan uzun bir süreyi kapsayan bir Eskiçağ'dan on yüzyıllık bir zamanı içine alan Ortaçağ'dan geçerek geldi. İnsanın gelişim serüveni tü...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Estetik XIX. yüzyılın başlarından beri felsefenin kanatları altından kurtulup öbür bilimler gibi konusu ve yöntemleri belirgin bir bilim olmaya çalışıyor. Bunun için kendi labratuvar koşullarını kurma...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Yeniçağ bizim için insanın daha da insanlaşma yolunda çok büyük adımlar atmaya başladığı zamaların adıdır. Bu gelişimi elbette insanlığın uzun sürmüş çabalarını bir sonucu diye değerlendirmek doğru ol...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
En yakın zamanlar belki de yargılanması en güç zamanlardır, çünkü onda yaşanan yanımızdan bir şeyler vardır. Görmek her zaman belli bir uzaklıktan bakmayı gerektirir. En yeni zamanların görünümü şöyle...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Düşünen insanların dünyasında felsefe sözlüğü vazgeçilmez bir alettir. Gönül ister ki her ülkede ya da her dilde sekiz on felsefe sözlüğü yazılmış olsun. Felsefe sözlükleri giderek gelişen ve özelleşe...
%25 85,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
Yayınevimiz daha önce Afşar Timuçin’in genel estetik konularında beş kitabını yayımlamıştı. Sonuncu kitap Sabahat Türer’le yazdığı ülkemizin ilk ve tek genel estetik sözlüğüdür. Afşar Timuçin bu defa...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Bu kitap Afşar Timuçin'in daha önce yayımlamış olduğumuz Estetik adlı kitabının ikinci cildi ya da devamı gibidir. Estetik çağdaş estetiğin kurumsal düzeyde özgün bir yorumunu getiriyordu, bu kitap ça...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Felsefenin yöntemleriyle düşünmeyi çoktan bırakmış olan estetik kendi bilimsel alanını oluştururken özellikle yapıtlar araştırmasında sınırlanıyor yani doğrudan doğruya somut güzelle ya da güzelin ken...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bugün seninle bu toplumda çokça gereksinimimiz olan bir şey üzerine, terbiye üzerine konuşalım istiyorum. İki kavramı, Afşar Timuçin bu kitabında iki kavramı; ahlak kavramıyla terbiye kavramını irdeli...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
“Bilimin ve felsefenin daha doğrusu üst düzeyde düşünmenin başlıca sorunu yöntem sorunudur. Gündelik yaşamda düşünmenin temel sorunu bile yöntem sorunu olmalıdır: yöntemsizlikte ne kadar zaman ve güç...
%25 64,00 ₺ 48,00 ₺
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
İntihar birini ya da birilerini cezalandırmak anlamı taşımıyorsa bir tartışma biçimidir, bir kendiyle ve başkalarıyla hesaplaşma biçimidir. Bu tartışma bu hesaplaşma yaşam gerçeğini daha açık ve daha...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Gönül Gözüyle Dizisi’nin bu dördüncü kitabında Afşar Timuçin insan sorunlarına bir felsefe adamı gözüyle bakıyor, yaşamın umutlu görünümleriyle acılı yüzlerini titiz bir eleştirmeci tutumuyla inceliyo...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
Afşar Timuçin bu yeni kitabında, yeni şiirimizin oluşum ve gelişim sürecini Tanzimat döneminden alıp 1960 kuşağına kadar getiriyor, böylece bu çok genç şiir atılımının ayrıntılı bir incelemesini ortay...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Leibniz felsefesi XVI¬I. yüzyıl felsefelerinin en önemlilerindendir. Descartes ve Spinoza felsefesiyle bir bütün oluşturur. Bacon ve Locke’un tersine bu üç filozof tam anlamında dizge filozofları oldu...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Afşar Timuçin ayrı ayrı makalelerden oluşan bu kitabında özellikle bilinç sorunlarını ele alıyor, bilinçli bir varlık olarak insanın dünyadaki yerini, ölüm karşısındaki trajik durumunu, sorumlulukları...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Ölümü geciktirmek de genel olarak insanların bir türlü vazgeçemediği bir tutumdur. Ölümcül hastayı, ölümün eşiğine gelmiş kişiyi acılar içinde biraz daha kıvrandırmak bencilliğimizin yani zayıflığımız...
%25 37,00 ₺ 27,75 ₺
0 kişi
Bu kitap dört ayrı yazıdan oluşuyor. Birbirinden bağımsız olan bu yazılar arasında ortak bir yan var. Bu ortak yan felsefenin dört temel alanının sorunlarını bilgi açısından tartışıyor olmakla ilgilid...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Daha önce üç ayrı estetik kitabını yayımladığımız Afşar Timuçin gene estetikle ilgilibuyenikitabında kuram ve uygulama ilişkisi bağlamında birbiriyle örtüşen iki temel konuyu, "anlam" ve "yorum" konul...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺