Ahmed Akgündüz

Ahmed Akgündüz, 1955 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. İlk okulu köyde tamamladıktan sonra, Gaziantep İmam-Hatip Lisesini ve Gaziantep Lisesi fen bölümünü bitirdi.

1980 yılında Erzurum Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine Hukuk Tarihi Araştırma Görevlisi olarak giren Akgündüz, 1983 yılında Mastırını ve 1986 yılında da "İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1987 yılında hukuk doçenti olan Ahmed Akgündüz, aynı yıl Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesine "Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku Doçenti" olarak tayin edildi.

1986-1997 yılları arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Uzman Müşavir ve Devlet Arşivleri Danışma Kurulu üyeliği sıfatıyla araştırmalarda bulundu.

Ahmed Akgündüz, 1993 Eylül ayında Dumlupınar Üniversitesine Hukuk Profesörü olarak atandı. Ekim 1993 de aynı üniversiteye bağlı Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak tayın olan Akgündüz, aynı zamanda Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanıdır.

1997-1998 ders yılında Princeton Üniversitesinde misafir profesör olarak araştırmalarda bulundu. Arapça, Hollandaca (Felemenkçe), İngilizce ve Farsça bilen Ahmed Akgündüz, tarafından kaleme alınan son eser "Kiliseden Müzeye Ayasofya Camii", Osmanlı Araştırmaları Vakfı tarafından okuyucularla buluşmuştur.Ahmed Akgündüz Kitapları
0 kişi
Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri Cilt: 4 Osmanlı Araştırmaları Vakfı
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
0 kişi
Tabular Yıkılıyor 3 Osmanlı Araştırmaları Vakfı
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Yıllardan beri Osmanlı Hukuk sistemi ile alakalı kitaplar telif etmekte, makaleler yazmakta ve konferanslar vermekteyim. Belli kesimlerin hoşuna gitmediğinin farkındayım. Osmanlı devleti’nin bir Müslü...
%10 10,00 ₺ 9,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Şeyhü’l-İslâm Ebüssuʻûd Efendi Fetvâları adıyla neşrettiğimiz bu eser, iki kısımdan ve bu kısımlar da bir çok bölümden oluştu: BİRİNCİ KISIM, üç bölümden teşekkül etmektedir. Birinci Bölümde Ebüssuʻûd...
%10 165,00 ₺ 148,50 ₺
Tükendi
0 kişi
“Kızıl Îcâz, Bedîüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin mantıkla ilgili bir kitâbıdır. Kızıl İcaz, Abdurrahman Ahdarî’nin Süllem’ül-Münevrak isimli eserine bir Şerh olarak kaleme alınmıştır. Abdülmecîd Nur...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
Tükendi
0 kişi
As preparation for this book, the questions it deals with have been discussed in academic research ever since 1983, and, in addition, hundreds of conferences have been held throughout Anatolia. As a r...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu beşinci ciltte de, birbirinden güzel belgeler ve bu belgelerin doğru tarih ışığında yapılmış izahlarıyla başbaşa kalacaksınız. Bu cildi okuyunca, Cumhuriyet devrinde resmi programlar halinde okutul...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Arşiv belgeleri ışığında insan hakları, kadının boşanma hakkı ve özellikle de kişi haklarının korunması gibi değişik ve bilinmeyen konular, bütün yönleriyle aydınlığa kavuşturulmaktadır.  
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yine arşiv belgeleri ışığında kadının hukukî durumu, Osmanlı Hukukunun mahiyeti ve özellikle de Arap Ülkelerinin Osmanlı Devletine kendi arzularıyla itaat etmesi gibi değişik ve bilinmeyen konular, bü...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
... Bu eserde de; Gün ışığına çıkarılmış belgeler ortaya konmuş; Serinin birinci kitabı tamamlanmaya çalışılmış; Tarihimize ait anlaşılamayan hakikatler açıklanmış; Bin yıllık şanlı tarihimizin altın...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Yaşanan olayları kaydeden tarih, gerçeklerin en doğru şahididir. Dünya milletleri içerisinde en çok tarih yapan millet müslüman Türk milleti olduğu gibi, en çok tarih arşivine ve tarih materyaline sah...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabımız Dört Bölümden teşekkül edecektir. Birinci Bölümde, Osmanlı Devleti''nin Siyasi Tarihi ile ilgili önemli sorulara ve cevaplarına yer vereceğiz. Ancak her Padişah ile ilgili, çokça sorulan sor...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Güneydoğu meselesinin sebeplerini ve çözüm yollarını irdeleyen bu eser, mevcut yaralara uygun olarak hazırlanmış İslami bir reçetedir. Tarih boyu İslamın bayraktarlığını yapan Türk Milletinin Anadolu'...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"The world today has become one large village. Muslims and non-Muslims live side by side and have to learn about one another, share commonalities and respect differences. At this time more than one an...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
0 kişi
1429 yıllık İslam tarihi boyunca İslam Hukukunun uygulama örnekleri elimize kadar gelen Osmanlı devleti dışında bir Müslüman Devlet yoktur diyebiliriz. Eyyubiler ve Mumlukluler ile alakalı bazı Şer'iy...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu eser Anadolu'nun topraklarına mührünü vurmuş olan vakıf mü'essesesinin, hem teoride ve hem de uygulamadaki durumunu ilk defa mukayeseli olarak gündeme getirmekte, daha önce yapılmış olan çalışmalar...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
'Kitap iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde İslam Çevre Hukukunun esaslarını kısaca özetlenmiş. Sadece teorik değil uygulamaya yönelik Furu-ı Fıkıh kitapları da değerlendirilmiş. İkinci Bölümd...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Üç büyük ciltte tamamlanacak olan bu eser, müftüler ve vâizler için bir fetvâ ve fıkıh el kitabı; hukuk tarihi öğrencileri ve araştırmacıları için tam bir başvuru eseri; İlahiyatçılar ve özellikle de...
%10 90,00 ₺ 81,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam Hukukunda insan hak ve hürriyetleri nin tarihi gelişimini, Batıdaki haliyle mukayese etmenin hatalı olacağı ve bu mevzuda 1215 tarihli İngiliz Magna Carta'sı ile 1789 tarihli Fransız Vatandaş Ha...
%10 15,00 ₺ 13,50 ₺