Ahmed Cevdet Paşa

Ahmed Cevdet Paşa, 1822 yılında Lofça'da dünyaya gelmiş, zamanın büyük devlet adamı, tarihçisi, hukukçusu, dilbilimcisi ve eğitimcisidir. İlk eğitimini memleketi olan Lofça'da aldıktan sonra İstanbul'a gelmiş, burada çeşitli medreselerde birçok müderristen ders almış ve eğitimini tamamlayarak müderris olmuştur.

Bursa, Halep gibi çeşitli yerlerde valilik yapmış, idari görevleri sırasında ilmi çalışmalarını en önemlisi tam olarak kendi eseri olmasa da hazırlanmasında büyük katkısı olan Mecelle-i Aham-ı Adliye'dir. Mecelle'nin haricinde pek çok kanun, nizamname hazırlamıştır.

Ahmed Cevdet Paşa, Türk dil bilgisi alanında önemli yeri olan Belagat-ı Osmaniye, Kavaid-i Osmaniye, Kavaid-i Türkiye gibi eserleri telif etmiştir.Ahmed Cevdet Paşa Kitapları
0 kişi
Hayatını en ince noktalarına kadar bilmemiz ve kendi hayatımıza tatbik etmemiz gereken yegâne insan, peygamberler peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellemdir. O, alemlere rahme...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Hayatını en ince noktalarına kadar bilmemiz ve kendi hayatımıza tatbik etmemiz gereken yegâne insan, Peygamberler peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellemdir. O, âlemlere rahme...
%25 17,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Ahmed Cevdet Paşa, Tanzimat’tan sonraki hemen hemen bütün olayların içinde bulunan, kendisine her konuda başvurulan bir devlet adamıdır. Aynı zamanda geniş tarih bilgisine ve sosyal kültüre sahip olma...
%22 130,00 ₺ 101,40 ₺
0 kişi
Peygamber Efendimiz’in HayatıDört Büyük Halife Devri Bu set,Osmanlı’nın son devrindeki müstesna simalardan,büyük devlet adamı ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşanın,Kısası Enbiya ve Tevarihi Hulefa isimli e...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Allâhü Teâlâ nice kâmil zevat-ı kiramı ilahi lutfu ile peygamberlik şerefi ile şereflendirmiş, ellerinde mucizeler yaratmış, her biri zamanlarında ümmetlerini Allâhü Teâlâ’nın emreylediği dine davet e...
%25 8,00 ₺ 6,00 ₺
0 kişi
Dört büyük halifenin birincisi ve ümmet-i Muhammed'in en üstünü Hazret-i Ebubekir (r.a.)'dir. Ebubekir, seher vakti teheccüd kılanların babası demektir. Hazret-i Ebubekir'den (r.a.) sonra insanların e...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Allahü Teala buyuruyor ki:“(Habîbim) De ki, eğer siz Allah’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.”(Al-i İmrân sûresi, â...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ilk halifesi olup, Ashâb-ı Kirâm’ın en faziletlisidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanları İslâm’a davet ettiği zaman Hazret-i Ebûbekir, hiç düşünmeden ve tereddüt e...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Hazret-i Ali (r.a.) gayet cömert idi. Hazret-i Halid'e Seyfullah (Allah'ın kılıcı) dendiği gibi ona cömertliğinden ve şecaatinden dolayı Esedullah (Allah'ın aslanı) da denilir. Zira şecaat, cömertlikt...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Hayatını en ince noktalarına kadar bilmemiz ve kendi hayatımıza tatbik etmemiz gereken yegâne insan, peygamberler peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellemdir. O, âlemlere rahme...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri olan Tanzimat'ın ilanından itibaren 170 yılı geride bırakmamıza rağmen hâlâ aynı tartışmaların içindeyiz.Günümüz Türkiyesi'nin sosyo-ekonomik ve siy...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Hazret-i Osman, Peygamber Eferıdimiz'in (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) iki defa damadı olmuştur. Onun için lâkabı "Zinnûreyn" (iki nur sahibi) idi. Resulullah Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kı...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Sahabe-i Kiram’ın büyüklerinden olan Hz. Ömer, Hz. Ebubekir'den sonra İslam'ın ikinci halîfesidir. Sözünü dinletir, dînî hükümlerin yerine getirilmesinde şerrinden korkulan insanların haksız tenkitler...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Osmanlı Türkçesini öğrenmeye, okumaya ve sevdirmeye yönelik hazırlanan ve bir dizi kitaptan oluşan özel serinin ilk 10 kitabı çıktı...İlmihal- Ahmet Cevdet PaşaSultan İkinci Abdulhamid Han devrinde ya...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Dört büyük halifenin birincisi ve ümmet-i Muhammed'in en üstünü Hazret-i Ebubekir (r.a.)'dir. Ebubekir, seher vakti teheccüd kılanların babası demektir. Hazret-i Ebubekir'den (r.a.) sonra insanların e...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
Tükendi
%30 90,00 ₺ 63,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Hayatını en ince noktalarına kadar bilmemiz ve kendi hayatımıza tatbik etmemiz gereken yegane insan, peygamberler peygamberi Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellemdir. O, alemlere rahme...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺