Ahmed Haşim

Ahmed Haşim 1884 yılında Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesinden mezun olmuştur. 

Babası Bağdat'ın eski ve bilinen ailelerinden Alusizadeler'e mensup Arif Hikmet Bey, annesi ise yine Bağdat'ın ileri gelenlerinden Kahyazadeler'in kızı Sara Hanım'dır. Babasının Arabistan vilayetlerindeki memuriyeti sebebiyle düzensiz bir ilkokul eğitimi görmüş ve aynı nedenden, dil olarak yalnızca Arapçayı öğrenmiştir. 

Annesi hayatını kaybettikten sonra 12 yaşında babasıyla birlikte İstanbul'a gelmiştir. Yazarın sanat ve edebiyata ilgisi Galatasaray Sultanisinde başlamıştır. Bilinen ilk manzumesi “Leyâl-i Aşkım” 1901 yılında “Mecmua-i Edebiyye'de yayınlanmıştır. 

1905-1908 seneleri arasında yazdığı ve Piyale kitabına aldığı “Şi'r-i Kamer” serisindeki şiirleri, hayal zenginliği, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyetiyle dikkat çekmiştir. 1909 yılında kurulan Fecr-i Âti grubuna dahil olmuştur. 

Okuldan mezun olunca Reji İdaresi'ne memur olarak girmiş ve aynı zamanda Mekteb-i Hukuk'a devam etmiştir. 1914-1918 seneleri arasında askerliğini yaparken Çanakkale Cephesinde bulunmuştur. 

1924 senesinde Paris' giden yazar, 1932 senesinde rahatsızlığı nedeniyle Frankfurt'a gitmiştir. Çeşitli yerlerde memur olarak çalışan yazar, daha çok öğretmenlik yapmıştır. Güzel Sanatlar Akademisinde mitoloji, Mülkiye Mektebinde de Fransızca derslerine girmiştir. 

Servet-i Fünûn dergisinde şiirler yayınlanmıştır. 1911 yılında yayınlanan Göl Saatleri adlı şiiriyle haklı bir şöhret kazanmıştır. Yazar 4 Haziran 1933 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Ahmed Haşim Kitapları
0 kişi
Modern Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan Ahmed Haşim in bu eseri, onun büyük ölçüde olgunluk dönemi şiirlerini içermektedir. 1926 yılında yayımlanan bu kitap, şairin şiir anlayışını ortaya koy...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Modern Türk şiirinin önderlerinden biri olan Ahmed Haşim, sağlığında şiirlerini iki kitapta toplamıştır: Göl Saatleri ve Piyale. Şairlerin en garibi öldü. mısrası ise Haşim'in yazı hayatındaki yarım k...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
Frankfurt Seyahatnamesi; Ahmed Haşim’in böbrek rahatsızlığının tedavisi amacıyla çıktığı Frankfurt yolculuğu esnasında kaleme aldığı anı notlarından oluşmaktadır. Ahmed Haşim yolculuğu sırasında ve ha...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
Ahmet Haşim, Bağdat'ta doğdu. 12 yaşında İstanbul'a geldi. 1897'de Galatasaray Sultanisi'ne verildi. Mekteb-i Hukuk'a devam etti. İzmir Sultanisi'nde Fransızca ve Edebiyat Muallimliği, Maliye Nezaret...
%22 12,00 ₺ 9,36 ₺
0 kişi
Modern Türk şiirinin kurucusu sayılan Ahmed Haşim, ilk kez 1921 yılında yayımlanan Göl Saatleri’nde kimi küçük dörtlüklerden kimi de uzun serbest müstezatlardan meydana gelmiş 34 şiirini bir araya get...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Ahmet Haşim’in bu eseri güncel yada genel konuları bir deneme mahiyetinde ele almasıdır. Haşim eserin bazı yerlerinde ise eleştirmekten geri kalmamıştır. Gurabahane-i Laklakan’ın bir başka özelliği is...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Edebiyat tarihimize modern şiirin kurucusu olarak damgasını vuran Ahmed Haşim’in ilk nesir kitabı olan Bize Göre, İkdam Gazetesi’nde yayınlanan seçilmiş fıkra(köşe yazısı)lardan oluşmaktadır.Kitabın i...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dilin üstüne yükselmiş, mevcut Türkçeyi aşmış bir sanatçı olarak nitelenen Ahmed Hâşim, az sayıda şiir yazdı; sağlığında yalnızca Göl Saatleri ve Piyale adını verdiği iki şiir kitabı yayımlandı. Ama,...
%35 31,50 ₺ 20,48 ₺