Ahmed Refik

Ahmed Refik 1881 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Vişne-zade İlkokulunda, Beşiktaş Askeri Ortaokulunda ve Kuleli Askeri Lisesinde tamamlamıştır. 1898 yılında Harp Okulundan piyade birincisi olarak mezun olmuştur. 

Küçük yaşta teğmen çıktığı için kıta'ya gönderilmeyip öğretmen sınıfında bırakılmıştır. Toptaşı ve Soğukçeşme Askeri Ortaokullarında 4 yıl süre ile Coğrafya Öğretmenliği yapmıştır. 1902 yılında Harp Okuluna Fransızca, 1908 yılında tarih öğretmeni olarak görev yapmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Millet gazetelerinde başyazarlık yapmıştır. 

1909 yılında Genelkurmay Başkanlığı Yayın Şubesinde çalışırken Askeri Mecmuayı yönetmiştir. 1909 yılında kurulan Tarihi Osmani Encümenine üye seçilmiş ve Fransa'ya tarihi araştırmalar için bir kurulla birlikte gitmiştir. 1912 yılında Balkan Savaşında Askeri Sansür Müfettişi olmuş ve sonrasında gözleri bozuk olduğu için yüzbaşı iken emekliye ayrılmıştır. 

1918 yılında İstanbul Darülfünun Osmanlı Tarihi Öğretmenliğine, 1919 yılında Türkiye Tarihi Müderrisliğine atanmış ve Türk Tarih Encümeninde görev almıştır. 1924-1927 yılları arasında bu encümenin başkanlığını yapmıştır. 10 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da geçirmiş olduğu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ahmed Refik Kitapları
0 kişi
İnsanlık tarihinde saldırganlık ve kıyımın önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Belge ve kayıtlardan görülüyor ki, her soydan, her boydan muktedir olanlar, gücü elinde tutanlar her dönemde, en yüksek boy...
%15 14,00 ₺ 11,90 ₺
0 kişi
Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde çeşitli arşiv kaynakları, kronikler ve yerli yabancı birçok tarihçinin kitaplarından beslenerek kaleme aldığı eserlerle “Tarihi Sevdiren Adam” olarak...
%25 17,50 ₺ 13,13 ₺
0 kişi
Ahmed Refik Osmanlı'dan Cumhuriyete intikal eden ve her iki dönemde de ilmi çalışmalarını sürdürebilen, kendini okutturabilmiş, son derece çalışkan ve verimli yazarlarımızdandır. Kelimenin tam anlamıy...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
“Osmanlıların icra ettikleri büyük harekatlar ve muharebeler göz önüne alınacak olursa, Osmanlı zaferlerine esas olan harp kaideleri ve askeri faziletlerin inceliği dikkatli bir araştırmayı gerektirir...
%25 42,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Araştırmaları ve kaleme aldığı eserleriyle büyük bir hayatın sahibi Ahmed Refik'in Âlimler ve Sanatkârlar isimli eseri, medeniyetimizin güçlü açılımlarından biri olan Osmanlı döneminde yaşamış, bilim...
%25 48,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Ahmed Refik’in orijinal adı Devr-i Süleyman-ı Kanuni’de Birinci Viyana Muhasarası olan bu kitabı ,Birinci Viyana Kuşatması’nı bütün ayrıntılarıyla ele almaktadır.16 Ekim 1908 tarihinde tamamlanmış bul...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Gentile Bellini, batı dünyasının korkulu rüyası olan "Grand Turco" lakaplı Fatih Sultan Mehmet'le onun denizlerdeki en büyük rakibi konumundaki Venedik Dukası Giovanni Moçenigo'yu farklı dönemlerde tu...
%22 13,00 ₺ 10,14 ₺
0 kişi
Erzurum kadınları, hattâ mini mini kızlar, tesettüre son derece riayet ediyorlar. Ekseriya caddelerde, mahalle aralarında, kırmızı çizgili, ba’zan ipekli, ince hilali çarşaflar içinde alaca esvablar,...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
0 kişi
‘Osmanlı tarihinde, fi’l-hakika, pek karışık ve ‘adeta nefretle yad edilecek devirler vardır; fakat hiçbiri bu zorbalar idaresine makis değildir. Hüsn-i niyetle başlayan, neticede koca bir devletin iz...
%16 18,00 ₺ 15,12 ₺
Tükendi
0 kişi
Vasileus sokağa çıktığı zaman bütün caddelere çiçekler serpilir, yollarda ilahiler söylenirdi. Ayasofya’da merasim icra olunduğu vakit, yaldızlı ve muazzam kubbeler altında, mumların titrek ışığı, müc...
%25 6,00 ₺ 4,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmet Refik, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli tarihçilerimizdendir. Hem imparatorluk tecrübesini bizzat yaşamış, hem de cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiştir. Popüler tarihçiliğin ö...
%27 8,33 ₺ 6,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Asıl işleri insanlara din bilgisi vermek ve onlara dinsel pratiklerini yerine getirmede yardımcılık olan imamlar, hatipler, hocalar ve şeyhülislamlar XVII. yy. itibaren Osmanlı yönetimini avucuna aldı...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
30 Nisan 1645 tarihinde başlayan Girit seferi, 6 Eylül 1669’da Fazıl Ahmed Paşa’nın adayı fethiyle sona ermiştir. Bu itibarla adanın fethi 25 senede gerçekleşmiştir. Bu özelliği ile de Girit’in, tarih...
%25 5,00 ₺ 3,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Baltık kıyısında Petro’nun 1703 yılında Sankt Petersburg şehrini kurmasıyla İsveç ve Rus Çarlığı arasında rekabet kızışır. Yükselen Rus tehdidi karşısında İsveç’i korumaya kararlı olan 12. Karl, çıktı...
%22 24,00 ₺ 18,72 ₺