Ahmed Yüksel Özemre

Ahmed Yüksel Özemre 1935 yılında Üsküdar'da doğmuştur. 1954 yılında Galatasaray lisesinden, 1957 yılında İstanbul Üniversitesi matematik-fizik bölümünden mezun olmuştur.  Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Milli Enstitüsünde eğitim aldı.

Türkiye'nin ilk Atom Mühendisidir. 1969 yılında profesör oldu. Ahmed Yüksel Özemre İÜ Fen Fakültesi Teorik Fizik Kürsüsü ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı başkanlıklarını 11 yıl yürüttü. 1984 yılında emekliye ayrıldı. 

Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş'de Genel Müdürü'nün Akkuyu Nükleer Santral İhalesinde danışmanlık yapmıştır. Ahmed Yüksel Özemre  pozitif, sosyal, dini, ilimler konularında 400 makale ve raporu bulunmaktadır. Üniversitelerde okutulan ve hala baskısı yapılan 12 ciltlik ders kitabı ve 40 cilt genel kültür alanında kitap ve tercümeleri bulunmaktadır. 

1993 yılında Türkiye'de Yılın İlim Adamı ödülü ve daha bir çok ödülün sahibi olmuştur. Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce bilmektedir. 25 Haziran 2008 yılında hayatını kaybetmiştir. Ahmed Yüksel Özemre Kitapları
0 kişi
"Monsenyör tam kendisine takdim edilen yeni bir pembe şarabı tadıyordu ki ben büyük bir cesaretle, ve damdan düşercesine, kendisine: "Monsenyör! Muhammed, sizce, kendisine Allah tarafından vahyolunan...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Eşref, Nâfiz, Turgut Çulpan Üsküdâr'a vedîa!Ahvâl, etvâr yönünden de herbiri bir bedia.Üsküdâr'da bu üç sırlı melâmî-meşreb zevât,Ehl-i Beyt-i Resûlullāh aşkında etti sebât.Kimsecikler fark etmedi, ki...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Ağustos 1987’de Tübitak Marmara Araştırma Merkezi’ne Tübitak Başkanı danışmanı olarak atanmış bulunuyordum. Hocam Ord. Prof. Dr. Cahit Arf beyin de, Merkez’de, Temel Bilimler Enstitüsü’nde bulunduğun...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Yazar, bu kitabında Üsküdar’a has örf, adet, zerafet, sehavet gibi hasletleri; beşeri münasebetlerdeki letafeti; bu beldede yeşermiş olan sanat ve kültürü; çocukluk ve gençlik yıllarında şahidi olduğu...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Notlar, açıklamalar, fotoğraf ve gravürlerle zenginleştirilmiş, kağıdından tasarımına kadar farklı bir sunumla hazırlanmış olan bu kitap Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluşunun 50. Y...
%5 70,00 ₺ 66,50 ₺
0 kişi
"Bu kitap Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin Üsküdar ve Üsküdar’ın sâkinleri hakkındaki hâtıralarını yâd ettiği önceki kitaplarının aksine, Üsküdar’ın son yüzyirmi yıllık folkloruna dayanan yâni bu müb...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"Mekteb-i Sultani’nin bu ocaktan yetişenlere bahşettiği bir başka müstesna haslet de mektepte iken aralarında anlaşmazlıklar zuhur etmiş olanların dahi daha sonraları birbirlerine sabırla, muhabbetle,...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Pozitif, sosyal ve dini ilimler konularında çok sayıda makale, ders kitabı ve kitab çalışmaları bulunmaktadır. Bu kitap Özemre’nin gazete ve dergilerde yayınlanmış olan makalelerinin bir kısmı ve çeşi...
%28 35,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Manevi değişimin seyri nasıldır? Manevi mürşid nasıl olmalıdır? Çağımızda tasavvuf ve kapsamı nedir? Tekkeler neden yozlaştı? Beden, nefs ve ruh, vehim ve manevi seyrin dinamikleri nelerdir? Kavramlar...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
"Bugüne kadarki 69 yıllık ömrümün 1958-1984 arasına sıkışmış olan akademik yıllarına 2004 yılında kuşbakışı bakan her idrak ve insaf sahibi kimse bunların verimli, hem de bayağı verimli geçmiş olmalar...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
0 kişi
Romanlarda ve hikayelerde kurgu, genellikle, ya yazarın kendisini ön plana çıkararak,gözlemlediğini ve yaşamış gibi gösterdiği olayları kendi ağzından anlatmasıyla, ya, kahramanlarının yaşadıklarına ş...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
İnsanın kendisi hakında yazı yazması mes'uliyetli bir iştir. Çünkü nefsin, insanı kendisi hakkındaki gerçeklerin dışına itekleyen ve kendi hasletlerini abartmaya meylettren bir gücü vardır. Bu baımdan...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Ahmed Yüksel Özemre aklın ışığında birçok meseleyi yeniden tartışmaya açıyor. Vahiy-Akıl ilişkisi çerçevesinde, aklın beşeri bir bilgi edinim tarzı olmasına karşılık vahyin ilahî bir bilgi iletim tarz...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
0 kişi
Boğaziçi Sohbetleri kitabımızda her bir ayrı bir değer olan konuşmacıların sohbet metinlerini ve bu arada, Marmara Üniversitesi´nin bir yıl fahrî doktor ünvanı verdiği A. Blok beyin, tören sırasında y...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
Tükendi
0 kişi
"Üsküdar’daki bu Attar Dükkanı nice sohbetlerin, nice dostlukların, nice himmetlerin, nice hayırların, nice tefekküre şayan ibretlerin, nice füyuzatın, nice manevi tohumların ve irşadların sebebi ve m...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
XX. Yüzyılda Fizik'de büyük atılımların hatta devrimlerin yüzyılı olmuştur. Kuvantum Teorisi, Rölativite Teorisi, İstatistiksel Mekanikler, Atom Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Kuvantum Elektro...
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
Tükendi
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
Tükendi
0 kişi
19. yüzyıldan itibaren bütün dünyayı olduğu gibi İslam dünyasını da kasıp kavuran modernizm dalgası, müslüman aydınların zihniyetlerine de derinden nüfuz etti. Yeni bir din tasavvuru, yeni bir Kur'an...
%25 11,11 ₺ 8,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Kur’an-ı Kerim ile Tabiat İlimleri’nin ilişkisi konusu, genellikle, Tabiat İlimleri’nin kendine özgü özellikleri hakkında sağlam bir bilgisi bulunmayanların tekelinde kalmış olduğu için ciddi kavram k...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺