Ahmet Ali GazelAhmet Ali Gazel, Eğitim, Osmanlı Tarihi, Tarih kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 1923 Mürettipler Grevi, Osmanlı Meclisi-i Mebusanında Parlamenter Denetim (1908-1920), Osmanlı’nın Son Savaşları Nedeniyle Açılan Meclis Soruşturmaları, Tarih Öğretim Yöntemleri, İkinci Meşrutiyet Dönemi Siyasi Mücadelesinde Lütfi Fikri’nin Tanzimat’ı olarak sayılabilir.

Ahmet Ali Gazel kitapları; Çizgi Kitabevi Yayınları, İdeal Kültür Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ahmet Ali Gazel tarafından yazılan son kitap "Tarih Öğretim Yöntemleri", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ahmet Ali Gazel Kitapları
0 kişi
Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. - B. Lewi...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
İstanbul’da Türkçe Yayımlanan gazetelerde çalışan mürettipler İkinci Meşrutiyet ve Milli Mücadele dönemlerinde birçok kez greve gitmiştir. Ancak en çok ses getiren grevlerini 1923 yılında yapmışlardır...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
Tükendi
0 kişi
23 Temmuz 1908 tarihinde Kanûn-ı Esâsî’nin tekrar yürürlüğe girmesinden sonra birçok eksiğine rağmen Osmanlı Devleti’nde parlamenter rejim başlamış ve bunun sonucu olarak da, meclis açılmış ve siyasi...
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Parlamenter sistemde parlamentonun iktidara karşı kullanılabileceği denetim mekanizmaları; Soru, Gensoru, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması ve Genel Görüşme’dir. Bu denetim mekanizmaları sırf bi...
%10 16,67 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
20. Yüzyıl başlarında arka arkaya büyük felaketler yaşayan Osmanlı Devleti, bu felaketler zinciri neticesinde tarih sahnesinden çekilmiştir. Bu felaket zincirinin ilki Trablusgarp Savaşı, ikincisi Bal...
%10 31,94 ₺ 28,75 ₺