Ahmet Arslan

Ahmet Arslan 1944 yılında Şanlıurfa'da doğmuş Türk Felsefe profesörüdür. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı bölümde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1978 yılında Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde doçent daha sonra profesör unvanlarını almıştır. 

Ahmet Arslan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kurarak bu bölümün başkanlık görevini üstlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. Profesör Ahmet Arslan İngilizce, Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini bilmektedir. Yazarın Osmanlı Kelam Düşüncesi, Ortaçağ İslam felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında çalışmaları mevcuttur.Ahmet Arslan Kitapları
0 kişi
Profesyonel olarak felsefe ve felsefecilerle ilgili olmayanların en büyük şikâyeti felsefenin pratik hayattan kopuk olduğu serzenişidir. “Anlaşılmaz” problemleri daha da “anlaşılmaz” kavramlarla ifade...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Dilimizde telif veya çeviri eser olarak felsefe hakkında giriş mahiyetinde bilgi veren kitap sayısı sınırlıdır. Öte yandan bu yönde yazılmış eserlerin, sahip oldukları önemli meziyetler yanında, yazar...
%12 36,00 ₺ 31,68 ₺
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 54,00 ₺ 40,50 ₺
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 46,30 ₺ 34,73 ₺
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 50,93 ₺ 38,20 ₺
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 58,00 ₺ 43,50 ₺
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
İlk iki baskısı 1995 ve 1999 yıllarında yapılan İslâm, Demokrasi ve Türkiye 'nin bu üçüncü ve yeni baskısında Prof.Dr. Ahmet Arslan'ın ilk iki baskıda bulunmayan çok sayıda yeni konuşma ve yazıları da...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Ahmet Arslan, yaşadığı önemsiz gibi görünen bazı olgulardan, Pavel’le mektuplaşmalarıyla birlikte düşün bahçesinin derin köklerine inebilmenin savaşımını veriyor. Tek desteği okur olan bu anlatımın de...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
%24 7,87 ₺ 5,98 ₺
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dilimizde telif veya çeviri eser olarak felsefe hakkında giriş mahiyetinde bilgi veren kitap sayısı sınırlıdır. Öte yandan bu yönde yazılmış eserlerin, sahip oldukları önemli meziyetler yanında, yazar...
%15 18,52 ₺ 15,74 ₺
Tükendi
%28 3,70 ₺ 2,66 ₺
Tükendi
1 kişi
1. Cilt İlkçağ Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi: Thales • Anaksimandros • Anaksimenes • Pythagoras • Ksenophanes • Herakleitos • Parmenides • Elea’lı Zenon • Empedokles • Anaksagoras •...
%25 166,00 ₺ 124,50 ₺
Tükendi
%30 6,48 ₺ 4,54 ₺
Tükendi
%32 46,30 ₺ 31,48 ₺
Tükendi
0 kişi
Sık sık yinelediğimiz gibi haksızlık, adaletsizlik, dengesizlik kökü kömeci karanlıklara dayalı “yanlış”lıklardan doğar; tıpkı bir bulaşıcı hastalık gibi çoğalarak doğar. Yanlışın küçüğü büyüğü ya da...
%32 13,89 ₺ 9,45 ₺
Tükendi
0 kişi
Her insan, varlığını devam ettirmek ve en üstün yetkilere ulaşmak için, hepsini tek başına temin etmesi mümkün olmayan pek çok şeye muhtaç bir şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla insan, ihtiyaç duyduğu...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
/ 2