Ahmet Arslan

Ahmet Arslan 1944 yılında Şanlıurfa'da doğmuş Türk Felsefe profesörüdür. Ankara Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Yine aynı bölümde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1978 yılında Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde doçent daha sonra profesör unvanlarını almıştır. 

Ahmet Arslan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü kurarak bu bölümün başkanlık görevini üstlenmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. Profesör Ahmet Arslan İngilizce, Fransızca, Arapça ve Almanca dillerini bilmektedir. Yazarın Osmanlı Kelam Düşüncesi, Ortaçağ İslam felsefesi ve İlkçağ Yunan felsefesi alanlarında çalışmaları mevcuttur.Ahmet Arslan Kitapları
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 66,00 ₺ 49,50 ₺
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
3 kişi
Dilimizde telif veya çeviri eser olarak felsefe hakkında giriş mahiyetinde bilgi veren kitap sayısı sınırlıdır. Öte yandan bu yönde yazılmış eserlerin, sahip oldukları önemli meziyetler yanında, yazar...
%15 44,00 ₺ 37,40 ₺
0 kişi
Küreselleşme ile birlikte, tek merkezli yönetim anlayışları yerine çok taraflı ve istişareye dayalı yönetim sistemine doğru bir kayma söz konusudur. Merkeziyetçi yapının güçlü olduğu ülkeler açısından...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
1. Yenilikçi Girişimcilik Türleri 2. Yenilikçi Girişimlerin Özellikleri ve Kültürel Dinamikleri3. Kobi’lerde Girişimcilik İle Ar-Ge ve İnovasyon İlişkisi 4. Vergi Teşviği İle İlgili Kavramsal Çerçev...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
1. Gelir Vergisi’nin Gelir Dağılımında Adaleti Sağlamadaki Rolü 1.1.Gelir Eşitsizliği Tanımı, Nedenleri Ve Türleri 1.2. Gelir Eşitsizliğini Ölçmede Kullanılan Teknikler 1.3. Gelir Dağılımında Adale...
%5 20,00 ₺ 19,00 ₺
0 kişi
Arnold Toynbee’nin “herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en kapsamlı bir tarih felsefesini tasarlayarak ortaya koyan” kişi olarak değerlendirdiği İbni Ha...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
2 kişi
Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın İslâm Felsefesi Üzerine adlı bu kitabı, yazarın aynı konuda değişik kaynaklarda yayınlanmış makalelerini belirli bir sistematik içinde bir araya getiriyor. Eserde yer alan tü...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Engels büyük yoldaşını toprağa verirken, “Darwin, nasıl organik doğanın evrim yasasını ilk kez kavradıysa, Marx da bir başka yönü. K. Marx’ın düşünceleri doğru ya da yanlış; tarih gösterecektir elbet....
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Dilimizde telif veya çeviri eser olarak felsefe hakkında giriş mahiyetinde bilgi veren kitap sayısı sınırlıdır. Öte yandan bu yönde yazılmış eserlerin, sahip oldukları önemli meziyetler yanında, yazar...
%5 36,00 ₺ 34,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Profesyonel olarak felsefe ve felsefecilerle ilgili olmayanların en büyük şikâyeti felsefenin pratik hayattan kopuk olduğu serzenişidir. “Anlaşılmaz” problemleri daha da “anlaşılmaz” kavramlarla ifade...
%15 40,00 ₺ 34,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Her insan, varlığını devam ettirmek ve en üstün yetkilere ulaşmak için, hepsini tek başına temin etmesi mümkün olmayan pek çok şeye muhtaç bir şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla insan, ihtiyaç duyduğu...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
Tükendi
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
Tükendi
2 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
Tükendi
1 kişi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kur...
%25 72,00 ₺ 54,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İlk iki baskısı 1995 ve 1999 yıllarında yapılan İslâm, Demokrasi ve Türkiye 'nin bu üçüncü ve yeni baskısında Prof.Dr. Ahmet Arslan'ın ilk iki baskıda bulunmayan çok sayıda yeni konuşma ve yazıları da...
%16 38,00 ₺ 31,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmet Arslan, yaşadığı önemsiz gibi görünen bazı olgulardan, Pavel’le mektuplaşmalarıyla birlikte düşün bahçesinin derin köklerine inebilmenin savaşımını veriyor. Tek desteği okur olan bu anlatımın de...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Dilimizde telif veya çeviri eser olarak felsefe hakkında giriş mahiyetinde bilgi veren kitap sayısı sınırlıdır. Öte yandan bu yönde yazılmış eserlerin, sahip oldukları önemli meziyetler yanında, yazar...
%15 18,52 ₺ 15,74 ₺